Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal


In deze tabel staan gegevens over de invoer, uitvoer en saldo van diensten door in Nederland gevestigde bedrijven en personen uitgesplitst naar diverse dienstensoorten en landen(groepen).
De dienstensoorten, die vanaf 2014 worden gehanteerd door alle EU landen, zijn gebaseerd op de 'Balance of Payments Manual 6' (BPM6).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers:
Met ingang van 2017 is het publicatie- en revisiebeleid van internationale handel in diensten herzien.
De cijfers over de Nederlandse internationale handel in diensten zijn op kwartaal- en jaarbasis beschikbaar. Voorlopige kwartaalcijfers zijn één kwartaal na afloop van de verslagperiode beschikbaar. Met de publicatie van een nieuw kwartaal worden tevens de cijfers van het voorgaande kwartaal en als van toepassing de overige voorgaande kwartalen van het betreffende jaar bijgesteld aan de hand van nieuw bronmateriaal (nader voorlopige cijfers). Op het moment dat er van een jaar vier kwartalen beschikbaar zijn, wordt er op basis van deze vier kwartaalcijfers een jaarberekening gemaakt. Deze jaarberekening komt in het najaar van het daaropvolgende jaar beschikbaar. De jaarberekening wordt vervolgens het jaar erop weer aangepast, ditmaal definitief. Ook dan worden de kwartaalcijfers van het betreffende jaar weer herzien.

Wijzigingen per 11 juni 2020:
De cijfers van het vierde kwartaal 2019 en het jaar 2019 zijn bijgesteld en zijn nu nader voorlopig.

Wijzigingen per 7 oktober 2019:
De cijfers over het eerste kwartaal 2017 bevatten een compilatiefout en zijn gecorrigeerd. Deze correctie heeft een klein effect op de imputaties in het 2e, 3e en 4e kwartaal van 2017, waardoor alle vier de kwartalen zijn aangepast.

Wijzigingen per 3 oktober 2018:
In het kader van het revisiebeleid van de Nationale Rekeningen en De Nederlandse Bank (DNB) zijn de jaarcijfers van 2014 en 2015 gereviseerd.

Wijzigingen per 14 december 2017:
Vanwege bijstellingen in het bronmateriaal en methodologische verbeteringen zijn de cijfers voor de jaren 2014-2017 gereviseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer 12 weken na afloop van de verslagperiode.

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

Diensten Landen Perioden Invoer van diensten (mln euro) Uitvoer van diensten (mln euro) Saldo diensten (mln euro)
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2015 1e kwartaal 4.101 4.131 30
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2015 2e kwartaal 5.042 4.662 -380
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2015 3e kwartaal 4.385 4.941 556
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2015 4e kwartaal 5.434 5.377 -57
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2016 1e kwartaal 4.106 5.090 984
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2016 2e kwartaal 4.667 4.850 183
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2016 3e kwartaal 4.368 5.088 720
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2016 4e kwartaal 4.887 5.271 383
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2017 1e kwartaal 4.416 5.252 836
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2017 2e kwartaal 4.957 5.918 961
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2017 3e kwartaal 4.584 5.706 1.121
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2017 4e kwartaal 5.436 6.633 1.197
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2018 1e kwartaal 4.509 5.719 1.210
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2018 2e kwartaal 5.104 6.583 1.479
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2018 3e kwartaal 5.154 6.069 916
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2018 4e kwartaal 5.955 6.795 840
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2019 1e kwartaal 4.728 6.173 1.445
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2019 2e kwartaal 5.548 6.444 896
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2019 3e kwartaal 7.609 7.256 -353
SC Vervoersdiensten Verenigd Koninkrijk 2015 1e kwartaal 379 1.055 676
SC Vervoersdiensten Verenigd Koninkrijk 2015 2e kwartaal 422 1.136 714
SC Vervoersdiensten Verenigd Koninkrijk 2015 3e kwartaal 421 1.120 699
SC Vervoersdiensten Verenigd Koninkrijk 2015 4e kwartaal 463 1.161 698
SC Vervoersdiensten Verenigd Koninkrijk 2016 1e kwartaal 417 1.123 706
SC Vervoersdiensten Verenigd Koninkrijk 2016 2e kwartaal 439 1.117 678
SC Vervoersdiensten Verenigd Koninkrijk 2016 3e kwartaal 437 1.045 609
SC Vervoersdiensten Verenigd Koninkrijk 2016 4e kwartaal 420 1.062 642
SC Vervoersdiensten Verenigd Koninkrijk 2017 1e kwartaal 403 946 543
SC Vervoersdiensten Verenigd Koninkrijk 2017 2e kwartaal 416 975 558
SC Vervoersdiensten Verenigd Koninkrijk 2017 3e kwartaal 403 967 564
SC Vervoersdiensten Verenigd Koninkrijk 2017 4e kwartaal 446 1.024 578
SC Vervoersdiensten Verenigd Koninkrijk 2018 1e kwartaal 437 1.028 592
SC Vervoersdiensten Verenigd Koninkrijk 2018 2e kwartaal 464 1.098 634
SC Vervoersdiensten Verenigd Koninkrijk 2018 3e kwartaal 482 1.171 689
SC Vervoersdiensten Verenigd Koninkrijk 2018 4e kwartaal 508 1.174 666
SC Vervoersdiensten Verenigd Koninkrijk 2019 1e kwartaal 448 1.114 667
SC Vervoersdiensten Verenigd Koninkrijk 2019 2e kwartaal 493 1.197 704
SC Vervoersdiensten Verenigd Koninkrijk 2019 3e kwartaal 540 1.138 597
SC1 Zeevaart Verenigd Koninkrijk 2015 1e kwartaal 90 346 256
SC1 Zeevaart Verenigd Koninkrijk 2015 2e kwartaal 79 379 300
SC1 Zeevaart Verenigd Koninkrijk 2015 3e kwartaal 83 376 293
SC1 Zeevaart Verenigd Koninkrijk 2015 4e kwartaal 95 362 268
SC1 Zeevaart Verenigd Koninkrijk 2016 1e kwartaal 84 345 261
SC1 Zeevaart Verenigd Koninkrijk 2016 2e kwartaal 69 346 277
SC1 Zeevaart Verenigd Koninkrijk 2016 3e kwartaal 85 306 221
SC1 Zeevaart Verenigd Koninkrijk 2016 4e kwartaal 79 312 233
SC1 Zeevaart Verenigd Koninkrijk 2017 1e kwartaal 98 293 195
SC1 Zeevaart Verenigd Koninkrijk 2017 2e kwartaal 91 301 210
SC1 Zeevaart Verenigd Koninkrijk 2017 3e kwartaal 100 307 207
SC1 Zeevaart Verenigd Koninkrijk 2017 4e kwartaal 111 316 205
SC1 Zeevaart Verenigd Koninkrijk 2018 1e kwartaal . . 175
SC1 Zeevaart Verenigd Koninkrijk 2018 2e kwartaal 107 323 216
SC1 Zeevaart Verenigd Koninkrijk 2018 3e kwartaal 117 330 213
SC1 Zeevaart Verenigd Koninkrijk 2018 4e kwartaal . . 192
SC1 Zeevaart Verenigd Koninkrijk 2019 1e kwartaal 125 303 179
SC1 Zeevaart Verenigd Koninkrijk 2019 2e kwartaal 127 300 173
SC1 Zeevaart Verenigd Koninkrijk 2019 3e kwartaal 127 315 188
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2015 1e kwartaal 0 14 14
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2015 2e kwartaal 0 26 26
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2015 3e kwartaal 0 36 36
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2015 4e kwartaal 0 21 21
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2016 1e kwartaal 0 15 15
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2016 2e kwartaal 0 25 25
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2016 3e kwartaal 0 34 34
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2016 4e kwartaal 0 18 18
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2017 1e kwartaal 0 15 15
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2017 2e kwartaal 0 26 26
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2017 3e kwartaal 0 36 36
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2017 4e kwartaal 0 20 20
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2018 1e kwartaal 0 14 14
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2018 2e kwartaal 0 28 28
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2018 3e kwartaal 0 37 37
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2018 4e kwartaal 0 20 20
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2019 1e kwartaal 0 16 16
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2019 2e kwartaal 0 29 29
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2019 3e kwartaal 0 39 39
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2015 1e kwartaal 52 191 139
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2015 2e kwartaal 39 205 165
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2015 3e kwartaal 39 190 151
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2015 4e kwartaal 44 203 159
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2016 1e kwartaal 42 198 156
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2016 2e kwartaal 30 181 150
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2016 3e kwartaal 41 176 135
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2016 4e kwartaal 40 203 163
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2017 1e kwartaal 55 196 141
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2017 2e kwartaal 49 192 142
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2017 3e kwartaal 57 188 131
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2017 4e kwartaal 66 215 149
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2018 1e kwartaal 65 190 124
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2018 2e kwartaal 60 219 158
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2018 3e kwartaal 66 218 153
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2018 4e kwartaal 62 211 149
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2019 1e kwartaal 72 201 129
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2019 2e kwartaal 74 196 122
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2019 3e kwartaal 75 192 117
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2015 1e kwartaal 38 141 103
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2015 2e kwartaal 40 148 108
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2015 3e kwartaal 45 150 105
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2015 4e kwartaal 51 138 87
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2016 1e kwartaal 41 132 90
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2016 2e kwartaal 39 140 101
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2016 3e kwartaal 44 96 52
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2016 4e kwartaal 39 91 52
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2017 1e kwartaal 43 82 39
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2017 2e kwartaal 42 83 41
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2017 3e kwartaal 43 83 40
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2017 4e kwartaal 46 82 36
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2018 1e kwartaal . . 36
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2018 2e kwartaal 46 76 30
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2018 3e kwartaal 51 74 23
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2018 4e kwartaal . . 23
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2019 1e kwartaal 53 86 33
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2019 2e kwartaal 53 75 22
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2019 3e kwartaal 52 83 32
SC2 Luchtvaart Verenigd Koninkrijk 2015 1e kwartaal 136 256 120
SC2 Luchtvaart Verenigd Koninkrijk 2015 2e kwartaal 169 290 122
SC2 Luchtvaart Verenigd Koninkrijk 2015 3e kwartaal 163 289 126
SC2 Luchtvaart Verenigd Koninkrijk 2015 4e kwartaal 169 295 126
SC2 Luchtvaart Verenigd Koninkrijk 2016 1e kwartaal 165 275 110
SC2 Luchtvaart Verenigd Koninkrijk 2016 2e kwartaal 180 271 91
SC2 Luchtvaart Verenigd Koninkrijk 2016 3e kwartaal 172 269 97
SC2 Luchtvaart Verenigd Koninkrijk 2016 4e kwartaal 152 259 107
SC2 Luchtvaart Verenigd Koninkrijk 2017 1e kwartaal 80 188 108
SC2 Luchtvaart Verenigd Koninkrijk 2017 2e kwartaal 87 217 130
SC2 Luchtvaart Verenigd Koninkrijk 2017 3e kwartaal 87 204 116
SC2 Luchtvaart Verenigd Koninkrijk 2017 4e kwartaal 92 227 135
SC2 Luchtvaart Verenigd Koninkrijk 2018 1e kwartaal 78 247 169
SC2 Luchtvaart Verenigd Koninkrijk 2018 2e kwartaal 95 268 173
SC2 Luchtvaart Verenigd Koninkrijk 2018 3e kwartaal 100 296 196
SC2 Luchtvaart Verenigd Koninkrijk 2018 4e kwartaal 101 334 233
SC2 Luchtvaart Verenigd Koninkrijk 2019 1e kwartaal 72 255 183
SC2 Luchtvaart Verenigd Koninkrijk 2019 2e kwartaal 103 332 229
SC2 Luchtvaart Verenigd Koninkrijk 2019 3e kwartaal 150 278 128
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2015 1e kwartaal 31 124 93
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2015 2e kwartaal 55 149 93
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2015 3e kwartaal 61 165 104
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2015 4e kwartaal 54 147 93
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2016 1e kwartaal 57 134 76
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2016 2e kwartaal 75 135 60
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2016 3e kwartaal 71 140 69
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2016 4e kwartaal 49 120 71
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2017 1e kwartaal 49 112 63
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2017 2e kwartaal 55 127 72
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2017 3e kwartaal 56 134 78
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2017 4e kwartaal 56 126 69
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2018 1e kwartaal 43 121 78
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2018 2e kwartaal 58 129 71
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2018 3e kwartaal 65 143 79
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2018 4e kwartaal 57 138 81
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2019 1e kwartaal 36 118 82
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2019 2e kwartaal 50 141 91
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2019 3e kwartaal 100 146 46
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2015 1e kwartaal 6 22 17
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2015 2e kwartaal 6 21 15
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2015 3e kwartaal 8 19 11
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2015 4e kwartaal 4 23 18
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2016 1e kwartaal 4 20 16
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2016 2e kwartaal 5 20 15
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2016 3e kwartaal 4 18 14
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2016 4e kwartaal 4 20 16
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2017 1e kwartaal 8 24 16
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2017 2e kwartaal 9 25 16
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2017 3e kwartaal 8 24 16
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2017 4e kwartaal 12 31 20
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2018 1e kwartaal 14 27 13
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2018 2e kwartaal 14 28 14
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2018 3e kwartaal 12 26 15
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2018 4e kwartaal 14 35 21
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2019 1e kwartaal 16 27 11
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2019 2e kwartaal 18 26 8
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2019 3e kwartaal 15 23 8
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2015 1e kwartaal 99 109 10
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2015 2e kwartaal 108 120 13
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2015 3e kwartaal 94 105 11
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2015 4e kwartaal 111 126 14
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2016 1e kwartaal 104 121 18
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2016 2e kwartaal 101 117 16
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2016 3e kwartaal 97 111 14
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2016 4e kwartaal 98 118 20
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2017 1e kwartaal 23 52 30
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2017 2e kwartaal 23 65 42
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2017 3e kwartaal 23 46 23
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2017 4e kwartaal 24 69 46
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2018 1e kwartaal 21 99 78
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2018 2e kwartaal 23 111 88
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2018 3e kwartaal 24 126 102
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2018 4e kwartaal 29 160 131
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2019 1e kwartaal 20 109 90
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2019 2e kwartaal 35 165 130
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2019 3e kwartaal 35 110 74
SC3 Overig vervoer Verenigd Koninkrijk 2015 1e kwartaal 145 406 261
SC3 Overig vervoer Verenigd Koninkrijk 2015 2e kwartaal 165 419 254
SC3 Overig vervoer Verenigd Koninkrijk 2015 3e kwartaal 168 409 241
SC3 Overig vervoer Verenigd Koninkrijk 2015 4e kwartaal 192 448 256
SC3 Overig vervoer Verenigd Koninkrijk 2016 1e kwartaal 161 457 297
SC3 Overig vervoer Verenigd Koninkrijk 2016 2e kwartaal 176 447 270
SC3 Overig vervoer Verenigd Koninkrijk 2016 3e kwartaal 172 418 247
SC3 Overig vervoer Verenigd Koninkrijk 2016 4e kwartaal 182 430 249
SC3 Overig vervoer Verenigd Koninkrijk 2017 1e kwartaal 218 413 196
SC3 Overig vervoer Verenigd Koninkrijk 2017 2e kwartaal 227 404 177
SC3 Overig vervoer Verenigd Koninkrijk 2017 3e kwartaal 202 403 201
SC3 Overig vervoer Verenigd Koninkrijk 2017 4e kwartaal 231 419 188
SC3 Overig vervoer Verenigd Koninkrijk 2018 1e kwartaal 221 435 214
SC3 Overig vervoer Verenigd Koninkrijk 2018 2e kwartaal 242 447 204
SC3 Overig vervoer Verenigd Koninkrijk 2018 3e kwartaal 249 482 233
SC3 Overig vervoer Verenigd Koninkrijk 2018 4e kwartaal 289 464 175
SC3 Overig vervoer Verenigd Koninkrijk 2019 1e kwartaal 241 490 250
SC3 Overig vervoer Verenigd Koninkrijk 2019 2e kwartaal 245 493 248
SC3 Overig vervoer Verenigd Koninkrijk 2019 3e kwartaal 256 471 215
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2015 1e kwartaal 0 1 1
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2015 2e kwartaal 0 2 2
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2015 3e kwartaal 0 2 2
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2015 4e kwartaal 0 2 1
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2016 1e kwartaal 1 2 1
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2016 2e kwartaal 1 3 2
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2016 3e kwartaal 1 3 2
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2016 4e kwartaal 1 2 1
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2017 1e kwartaal 2 2 0
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2017 2e kwartaal 1 2 1
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2017 3e kwartaal 1 2 1
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2017 4e kwartaal 1 2 1
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2018 1e kwartaal 1 1 0
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2018 2e kwartaal 1 2 1
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2018 3e kwartaal 1 2 1
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2018 4e kwartaal 1 2 1
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2019 1e kwartaal 1 2 0
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2019 2e kwartaal 1 2 1
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Verenigd Koninkrijk 2019 3e kwartaal 1 2 2
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2015 1e kwartaal 130 308 178
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2015 2e kwartaal 148 313 166
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2015 3e kwartaal 148 325 177
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2015 4e kwartaal 169 344 175
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2016 1e kwartaal 130 332 202
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2016 2e kwartaal 145 349 204
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2016 3e kwartaal 138 335 197
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2016 4e kwartaal 143 337 195
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2017 1e kwartaal 157 338 181
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2017 2e kwartaal 162 333 171
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2017 3e kwartaal 148 333 185
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2017 4e kwartaal 166 341 175
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2018 1e kwartaal 160 357 197
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2018 2e kwartaal 175 366 191
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2018 3e kwartaal 168 399 231
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2018 4e kwartaal 185 387 202
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2019 1e kwartaal 169 404 235
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2019 2e kwartaal 170 399 230
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Verenigd Koninkrijk 2019 3e kwartaal 174 388 214
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2015 1e kwartaal 15 97 82
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2015 2e kwartaal 17 104 87
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2015 3e kwartaal 19 82 62
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2015 4e kwartaal 23 103 80
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2016 1e kwartaal 29 123 94
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2016 2e kwartaal 31 95 64
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2016 3e kwartaal 33 81 48
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2016 4e kwartaal 38 91 53
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2017 1e kwartaal 59 74 15
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2017 2e kwartaal 64 70 6
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2017 3e kwartaal 53 68 15
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2017 4e kwartaal 64 75 11
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2018 1e kwartaal 60 77 17
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2018 2e kwartaal 66 79 13
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2018 3e kwartaal 81 81 0
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2018 4e kwartaal 104 76 -28
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2019 1e kwartaal 70 85 15
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2019 2e kwartaal 74 92 17
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Verenigd Koninkrijk 2019 3e kwartaal 81 80 -1
SC4 Post- en koeriersdiensten Verenigd Koninkrijk 2015 1e kwartaal 8 47 39
SC4 Post- en koeriersdiensten Verenigd Koninkrijk 2015 2e kwartaal 9 47 39
SC4 Post- en koeriersdiensten Verenigd Koninkrijk 2015 3e kwartaal 7 46 39
SC4 Post- en koeriersdiensten Verenigd Koninkrijk 2015 4e kwartaal 7 55 48
SC4 Post- en koeriersdiensten Verenigd Koninkrijk 2016 1e kwartaal 8 46 38
SC4 Post- en koeriersdiensten Verenigd Koninkrijk 2016 2e kwartaal 13 53 40
SC4 Post- en koeriersdiensten Verenigd Koninkrijk 2016 3e kwartaal 8 52 44
SC4 Post- en koeriersdiensten Verenigd Koninkrijk 2016 4e kwartaal 8 60 52
SC4 Post- en koeriersdiensten Verenigd Koninkrijk 2017 1e kwartaal 8 53 45
SC4 Post- en koeriersdiensten Verenigd Koninkrijk 2017 2e kwartaal 11 53 42
SC4 Post- en koeriersdiensten Verenigd Koninkrijk 2017 3e kwartaal 14 54 40
SC4 Post- en koeriersdiensten Verenigd Koninkrijk 2017 4e kwartaal 12 62 50
SC4 Post- en koeriersdiensten Verenigd Koninkrijk 2018 1e kwartaal . . 34
SC4 Post- en koeriersdiensten Verenigd Koninkrijk 2018 2e kwartaal 20 61 41
SC4 Post- en koeriersdiensten Verenigd Koninkrijk 2018 3e kwartaal 16 63 48
SC4 Post- en koeriersdiensten Verenigd Koninkrijk 2018 4e kwartaal . . 66
SC4 Post- en koeriersdiensten Verenigd Koninkrijk 2019 1e kwartaal 10 66 55
SC4 Post- en koeriersdiensten Verenigd Koninkrijk 2019 2e kwartaal 18 71 53
SC4 Post- en koeriersdiensten Verenigd Koninkrijk 2019 3e kwartaal 7 74 66
Bron: CBS.
Verklaring van tekens