Producentenvertrouwen verandert nauwelijks

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Nikki van Toorn (CBS)
Het producentenvertrouwen industrie is in december 2019 nauwelijks veranderd ten opzichte van een maand eerder. Het vertrouwen ging van 2,8 in november naar 2,9 in december 2019, maakt het CBS bekend. De ondernemers waren minder positief over de verwachte bedrijvigheid, maar positiever over de orderpositie en de voorraden.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 1,0. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in februari 2009 de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd)
jaarmaandsaldo (gemiddelde van de deelvragen)
2016januari3,2
2016februari3,1
2016maart3,9
2016april4,7
2016mei4,4
2016juni5,4
2016juli5,1
2016augustus1,2
2016september3,4
2016oktober4,3
2016november3,4
2016december4,7
2017januari6
2017februari7
2017maart7,8
2017april8,3
2017mei6,1
2017juni7,2
2017juli6,6
2017augustus5,4
2017september8,5
2017oktober8,2
2017november9,1
2017december8,9
2018januari10,3
2018februari10,9
2018maart9,5
2018april8,2
2018mei9,8
2018juni7,7
2018juli6,3
2018augustus5,9
2018september5,7
2018oktober5,9
2018november7,2
2018december7,5
2019januari5,8
2019februari6,3
2019maart6,1
2019april6,7
2019mei4,7
2019juni3,3
2019juli3,9
2019augustus3,9
2019september3,3
2019oktober3,6
2019november2,8
2019december2,9

Minder positief over bedrijvigheid, positiever over de orderpositie en voorraden

Producenten in de industrie oordeelden in december minder positief over de verwachte bedrijvigheid. Daarentegen waren ze positiever over de orderpositie en de voorraden gereed product.

Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar.

Daarentegen was het oordeel over de voorraden gereed product negatief. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

Producenten hout- en bouwmaterialenindustrie meest positief

Net als in de drie voorgaande maanden waren in december de producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie het meest optimistisch. In de transportmiddelenindustrie hadden pessimisten nog steeds de overhand, maar daar steeg het producentenvertrouwen wel. Het vertrouwen in de aardolie- en de chemische industrie daalde het sterkst.

Producentenvertrouwen industrie naar de belangrijkste bedrijfstakken (seizoengecorrigeerd)
 December 2019 (gemiddelde van de deelvragen)November 2019 (gemiddelde van de deelvragen)
Hout, bouw-
materialen
14,29,2
Papier en grafische86,5
Textiel, kleding,
leer
7,56,6
Voeding en
genotmiddelen
5,43,4
Basismetaal,
metaalproducten
2-0,5
Elektrotechnische
en machine
1,22,2
Aardolie en chemie0,66,1
Transportmiddelen-3-7,2

Productie industrie 0,4 procent hoger in oktober

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 0,4 procent hoger dan in oktober 2018. De stijging op jaarbasis is wat kleiner dan een maand eerder.

Vertrouwen Duitse ondernemers gestegen

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) was in december minder negatief dan in november. Ze oordeelden vooral minder negatief over de verwachte bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie volgens Destatis kromp in oktober met ruim 6 procent in vergelijking met een jaar eerder.