Verkeersintensiteit; rijkswegen, regio's

Verkeersintensiteit; rijkswegen, regio's

Perioden Regio's Verkeersintensiteiten rijkswegen (aantal gepasseerde motorvoertuigen per uur)
2017* Nederland, Buitenland, Niet in te delen .
2017* Nederland 2.261
2017* Oost-Groningen (CR) .
2017* Delfzijl en omgeving (CR) 257
2017* Overig Groningen (CR) 1.538
2017* Noord-Friesland (CR) .
2017* Zuidwest-Friesland (CR) 1.051
2017* Zuidoost-Friesland (CR) 1.448
2017* Noord-Drenthe (CR) 1.140
2017* Zuidoost-Drenthe (CR) 948
2017* Zuidwest-Drenthe (CR) 1.523
2017* Noord-Overijssel (CR) 1.600
2017* Zuidwest-Overijssel (CR) 1.818
2017* Twente (CR) 1.322
2017* Veluwe (CR) 2.480
2017* Achterhoek (CR) 948
2017* Arnhem/Nijmegen (CR) 2.664
2017* Zuidwest-Gelderland (CR) 3.288
2017* Utrecht (CR) 4.367
2017* Kop van Noord-Holland (CR) 1.034
2017* Alkmaar en omgeving (CR) 1.655
2017* IJmond (CR) 2.633
2017* Agglomeratie Haarlem (CR) 1.584
2017* Zaanstreek (CR) 2.580
2017* Groot-Amsterdam (CR) 3.653
2017* Het Gooi en Vechtstreek (CR) 3.167
2017* Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 3.416
2017* Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 3.850
2017* Delft en Westland (CR) 3.148
2017* Oost-Zuid-Holland (CR) 3.615
2017* Groot-Rijnmond (CR) 2.508
2017* Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 3.191
2017* Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 530
2017* Overig Zeeland (CR) 1.095
2017* West-Noord-Brabant (CR) 2.312
2017* Midden-Noord-Brabant (CR) 2.829
2017* Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2.581
2017* Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2.671
2017* Noord-Limburg (CR) 1.973
2017* Midden-Limburg (CR) 2.485
2017* Zuid-Limburg (CR) 2.074
2017* Flevoland (CR) 1.879
Bron: CBS, NDW
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de verkeersintensiteit van individuele rijkswegen buiten de bebouwde kom weer. De verkeersintensiteiten worden alle dagen van de week 24 uur per dag op vaste meetpunten elektronisch gemeten.
De verkeersintensiteiten op weekdagen zijn uitgesplitst naar: landsdeel, provincie en Corop-gebieden.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Maand- en jaarcijfers zijn beschikbaar vanaf 2011.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 december 2020
De cijfers van 2018 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers.
De nieuwe cijfers over 2019 verschijnen in de eerste helft van 2021.

Toelichting onderwerpen

Verkeersintensiteiten rijkswegen
Verkeersintensiteit
Het gemiddeld aantal gepasseerde motorvoertuigen per tijdseenheid op een (vast) meetpunt.

Rijkswegen
Dit zijn wegen in beheer en onderhoud van Rijkswaterstaat. Het betreffen de A-wegen alsmede enkele specifieke N-wegen die door Rijkswaterstaat ‘de status’ rijksweg hebben gekregen.

Meetpunt
Een vaste locatie op een weg waar 365 dagen per jaar en 1440 minuten per dag (Nederlandse en buitenlandse) gepasseerde motorvoertuigen elektronisch geteld worden. De data wordt opgeslagen in het zogenaamde NDW-bestand.
(NDW: Nationale Databank Wegverkeersgegevens).