Producentenvertrouwen nagenoeg gelijk

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte
Het producentenvertrouwen industrie is in oktober nauwelijks veranderd. Het vertrouwen ging van 3,3 in september naar 3,6 in oktober, maakt het CBS bekend. In de afgelopen vier maanden is het producentenvertrouwen weinig veranderd. De ondernemers waren in oktober positiever over de verwachte bedrijvigheid dan in de voorgaande maand.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 1,0. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in februari 2009 de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd)
jaarmaandsaldo (gemiddelde van de deelvragen)
2015november4
2015december3
2016januari3,2
2016februari3,1
2016maart3,9
2016april4,7
2016mei4,4
2016juni5,4
2016juli5,1
2016augustus1,2
2016september3,4
2016oktober4,3
2016november3,4
2016december4,7
2017januari6
2017februari7
2017maart7,8
2017april8,3
2017mei6,1
2017juni7,2
2017juli6,6
2017augustus5,4
2017september8,5
2017oktober8,2
2017november9,1
2017december8,9
2018januari10,3
2018februari10,9
2018maart9,5
2018april8,2
2018mei9,8
2018juni7,7
2018juli6,3
2018augustus5,9
2018september5,7
2018oktober5,9
2018november7,2
2018december7,5
2019januari5,8
2019februari6,3
2019maart6,1
2019april6,7
2019mei4,7
2019juni3,3
2019juli3,9
2019augustus3,9
2019september3,3
2019oktober3,6

Positiever over bedrijvigheid en minder negatief over voorraden

Producenten in de industrie oordeelden in oktober positiever over de verwachte bedrijvigheid. Daarnaast waren ze minder negatief over de voorraden gereed product. De producenten waren daarentegen minder positief over hun orderpositie.

Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar.

Daarentegen was het oordeel over de voorraden gereed product negatief. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

Producenten hout- en bouwmaterialenindustrie meest positief

De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in oktober het meest optimistisch. In de transportmiddelenindustrie hadden pessimisten nog steeds de overhand, maar daar steeg het producentenvertrouwen wel het meest, van -11,4 in september naar -6,2 in oktober.

Producentenvertrouwen industrie naar de belangrijkste bedrijfstakken (seizoengecorrigeerd)
 Oktober 2019 (gemiddelde van de deelvragen)September 2019 (gemiddelde van de deelvragen)
Hout, bouw-
materialen
14,415,3
Textiel, kleding,
leer
11,69,2
Papier en grafische9,96,3
Elektrotechnische
en machine
5,47,3
Voeding en
genotmiddelen
4,53,2
Aardolie en chemie2,42,1
Basismetaal,
metaalproducten
1,20,4
Transportmiddelen-6,2-11,4

Bezettingsgraad iets lager

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie is bij aanvang van het vierde kwartaal 2019 uitgekomen op 84,0 procent. Daarmee ligt de benutting van het machinepark iets lager dan een kwartaal eerder.

Bezettingsgraad, eerste maand van het kwartaal
   Bezettingsgraad (%)
20161e kwartaal81,2
20162e kwartaal81,5
20163e kwartaal81,7
20164e kwartaal82,2
20171e kwartaal81,3
20172e kwartaal82,8
20173e kwartaal83,4
20174e kwartaal83,3
20181e kwartaal83,5
20182e kwartaal83,6
20183e kwartaal84,5
20184e kwartaal84,1
20191e kwartaal83,9
20192e kwartaal84,3
20193e kwartaal84,3
20194e kwartaal84,0

Productie industrie iets lager in augustus

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 0,8 procent lager dan in augustus 2018. Dit was de zesde achtereenvolgende maand met een krimp van de productie.

Vertrouwen Duitse ondernemers minder negatief

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) was in oktober voor het eerst in vijf maanden minder negatief. Ze oordeelden vooral minder negatief over de verwachte bedrijvigheid. Daarentegen waren zij iets minder positief over de huidige bedrijvigheid. De bezettingsgraad in de Duitse industrie daalde met 1,3 procentpunt naar 82,6 procent. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp in augustus met 4 procent in vergelijking met een jaar eerder.