Vertrouwen auto- en motorbranche zakt verder weg

© Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam
Het vertrouwen van ondernemers in de auto- en motorbranche is voor het derde kwartaal op rij gedaald. Het vertrouwen zakte van -5,3 begin tweede kwartaal naar -12,7 aan het begin van het derde kwartaal van 2019. Na het tweede kwartaal van 2014 is het vertrouwen niet zo laag geweest. De autobranche was begin derde kwartaal de enige bedrijfssector waar het vertrouwen van ondernemers negatief was. Dit meldt het CBS in het nieuwe kwartaalbeeld van de auto- en motorbranche.

Ondernemersvertrouwen auto- en motorbranche
JaartalKwartaalPercentage (%)
20141e kwartaal1,0
20142e kwartaal-12,8
20143e kwartaal-4,3
20144e kwartaal-4,7
20151e kwartaal-3,7
20152e kwartaal2,7
20153e kwartaal4,9
20154e kwartaal11,4
20161e kwartaal0,9
20162e kwartaal-0,9
20163e kwartaal4,0
20164e kwartaal-0,3
20171e kwartaal2,7
20172e kwartaal9,1
20173e kwartaal6,3
20174e kwartaal7,4
20181e kwartaal9,2
20182e kwartaal6,7
20183e kwartaal-0,8
20184e kwartaal2,7
20191e kwartaal-5,1
20192e kwartaal-5,3
20193e kwartaal-12,7

Ondernemers in de auto- en motorbranche tonen zich in het derde kwartaal van 2019 vooral bezorgd om hun omzet. Per saldo verwacht bijna een kwart in het komende kwartaal een daling. Een minderheid van 6,1 procent denkt dat de omzet zal stijgen, een kwartaal eerder was dat nog 17,3 procent.

De omzetverwachting van de ondernemers in de branche is sinds het derde kwartaal van 2013 niet zo negatief geweest.

Ondernemersvertrouwen, bedrijfstakken
Bedrijfstak2019 3e kwartaal (%)2019 2e kwartaal (%)
Informatie en communicatie25,017,9
Bouwnijverheid20,627,8
Groothandel en handelsbemiddeling12,913,4
Niet financiële bedrijfsleven10,612,0
Vervoer en opslag10,38,4
Delfstoffenwinning8,9-1,0
Detailhandel (niet in auto’s)7,610,9
Horeca7,48,6
Industrie3,96,7
Verhuur en handel van onroerend goed1,57,2
Autohandel en -reparatie-12,7-5,3
Bron: CBS, EIB, KVK, MKB-Nederland, VNO-NCW

Omzet auto- en motorbranche stagneert

De omzet van de auto- en motorbranche was in het tweede kwartaal van 2019 nauwelijks groter dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar (0,1 procent). De voorgaande kwartalen lagen de omzetten bij een dergelijke vergelijking nog duidelijk hoger. Van alle sectoren in de auto- en motorbranche behaalden de gespecialiseerde reparatiebedrijven vergeleken met het tweede kwartaal van 2018 de grootste omzettoename (4,8 procent).

De handel en reparatie van personenauto’s, de grootste deelbranche binnen de autobranche, zette vergeleken met het tweede kwartaal vorig jaar 3,5 procent meer om en de zwaardere bedrijfsautobranche 2,1 procent.

Minder omzet importeurs

De importeurs van nieuwe personenauto’s zetten in het tweede kwartaal van 2019 vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder 6,4 procent minder om. Ook de omzet van de handel in auto-onderdelen was kleiner(-1,7 procent). Het grootste negatieve verschil deed zich voor in de motorbranche, met 12,1 procent minder omzet. De verkoop van nieuwe personenauto’s daalde in het tweede kwartaal met 5 procent.

Omzetontwikkeling auto- en motorbranche
Categorie2019 2e kwartaal (% verandering t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar)2019 1e kwartaal (% verandering t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar)
Auto- en motorbranche0,051,19
Gespecialiseerde reparatiebedrijven4,793,71
Handel in en reparatie van personenauto’s 3,51-0,60
Zwaardere bedrijfsautobranche2,141,52
Handel in auto-onderdelen-1,26-1,76
Importeurs-6,915,70
Handel en reparatie van motorfietsen-12,1214,56

Daling aantal vacatures

In het tweede kwartaal van 2019 stonden in de auto- en motorbranche 4 600 vacatures open. Iets minder dan in het eerste kwartaal, toen er nog 4 800 vacatures waren. Het aantal ondernemers in de autobranche dat last heeft van een personeelstekort is ook gedaald, van 22,3 procent begin tweede kwartaal naar 21,4 procent begin derde kwartaal.

Aantal faillissementen gedaald

Het aantal faillissementen in de auto- en motorbranche is in het tweede kwartaal van 2019 gedaald. Er gingen 24 bedrijven failliet, 5 minder dan in het eerste kwartaal van 2019.

In totaal gingen in het tweede kwartaal in Nederland 946 bedrijven failliet, 16 meer dan in het eerste kwartaal.

Openstaande vacatures auto- en motorbranche
JaartalKwartaalOpenstaande vacatures (x 1 000)
20101e kwartaal1,4
20102e kwartaal1,9
20103e kwartaal1,7
20104e kwartaal1,8
20111e kwartaal2,2
20112e kwartaal1,8
20113e kwartaal1,8
20114e kwartaal1,8
20121e kwartaal1,5
20122e kwartaal1,3
20123e kwartaal1,1
20124e kwartaal0,9
20131e kwartaal0,7
20132e kwartaal1,2
20133e kwartaal0,8
20134e kwartaal1,0
20141e kwartaal1,3
20142e kwartaal1,5
20143e kwartaal1,2
20144e kwartaal1,4
20151e kwartaal1,7
20152e kwartaal1,5
20153e kwartaal1,6
20154e kwartaal2,0
20161e kwartaal1,8
20162e kwartaal2,6
20163e kwartaal2,1
20164e kwartaal2,5
20171e kwartaal3,7
20172e kwartaal3,4
20173e kwartaal3,4
20174e kwartaal3,8
20181e kwartaal4,3
20182e kwartaal4,9
20183e kwartaal3,9
20184e kwartaal4,6
20191e kwartaal4,8
20192e kwartaal4,6