Motor- en autobranche; omzetontwikkeling, index 2015=100


Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de motor- en autobranche. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en werkdaggecorrigeerd gepresenteerd. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

Gegevens beschikbaar vanaf het eerste kwartaal 2005.

Status van de cijfers:
Cijfers over 2020 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 mei 2020:
De cijfers van het 1e kwartaal 2020 zijn toegevoegd. De cijfers over 2019 en 2020 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal.

Status van de cijfers:
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Motor- en autobranche; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzet werkdaggecorrigeerdIndexcijfers (2015=100) Omzet werkdaggecorrigeerdOntwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Omzet ongecorrigeerdIndexcijfers (2015 = 100) Omzet ongecorrigeerdOntwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
45 Autohandel en -reparatie 2016 101,6 1,6 101,7 1,7
45 Autohandel en -reparatie 2017 1e kwartaal 106,5 7,9 106,7 8,1
45 Autohandel en -reparatie 2017 2e kwartaal 110,1 5,3 110,1 5,1
45 Autohandel en -reparatie 2017 3e kwartaal 98,9 4,1 98,8 4,0
45 Autohandel en -reparatie 2017 4e kwartaal 109,0 0,9 108,7 0,6
45 Autohandel en -reparatie 2017 106,1 4,5 106,1 4,4
45 Autohandel en -reparatie 2018 1e kwartaal 112,7 5,8 112,6 5,5
45 Autohandel en -reparatie 2018 2e kwartaal 118,1 7,3 117,8 7,0
45 Autohandel en -reparatie 2018 3e kwartaal 103,2 4,4 103,0 4,2
45 Autohandel en -reparatie 2018 4e kwartaal 110,0 0,9 109,6 0,8
45 Autohandel en -reparatie 2018 111,0 4,6 110,7 4,4
45 Autohandel en -reparatie 2019 1e kwartaal 113,8 1,2 113,7 1,0
45 Autohandel en -reparatie 2019 2e kwartaal 117,1 -0,9 117,1 -0,6
45 Autohandel en -reparatie 2019 3e kwartaal 107,4 4,0 107,4 4,3
45 Autohandel en -reparatie 2019 4e kwartaal 116,5 5,6 118,4 7,9
45 Autohandel en -reparatie 2019 113,7 2,4 114,1 3,1
45 Autohandel en -reparatie 2020 1e kwartaal* 111,6 -1,9 111,6 -1,8
451 Autohandel en -reparatie 2016 100,5 0,6 100,6 0,6
451 Autohandel en -reparatie 2017 1e kwartaal 105,8 8,4 106,1 8,8
451 Autohandel en -reparatie 2017 2e kwartaal 108,8 6,9 108,7 6,7
451 Autohandel en -reparatie 2017 3e kwartaal 99,1 5,6 99,0 5,4
451 Autohandel en -reparatie 2017 4e kwartaal 110,4 1,4 110,0 1,0
451 Autohandel en -reparatie 2017 106,0 5,5 106,0 5,4
451 Autohandel en -reparatie 2018 1e kwartaal 113,6 7,3 113,8 7,2
451 Autohandel en -reparatie 2018 2e kwartaal 118,3 8,8 118,0 8,5
451 Autohandel en -reparatie 2018 3e kwartaal 104,3 5,2 104,0 5,1
451 Autohandel en -reparatie 2018 4e kwartaal 110,9 0,4 110,4 0,4
451 Autohandel en -reparatie 2018 111,8 5,4 111,5 5,3
451 Autohandel en -reparatie 2019 1e kwartaal 114,7 1,0 114,6 0,8
451 Autohandel en -reparatie 2019 2e kwartaal 118,1 -0,2 118,2 0,2
451 Autohandel en -reparatie 2019 3e kwartaal 109,0 4,6 109,1 4,9
451 Autohandel en -reparatie 2019 4e kwartaal 119,4 6,6 121,8 10,3
451 Autohandel en -reparatie 2019 115,3 2,9 115,9 3,9
451 Autohandel en -reparatie 2020 1e kwartaal* 113,6 -1,0 113,5 -0,9
45111 Import van nieuwe personenauto's 2016 94,7 -5,1 94,7 -5,3
45111 Import van nieuwe personenauto's 2017 1e kwartaal 85,6 3,9 86,6 6,1
45111 Import van nieuwe personenauto's 2017 2e kwartaal 105,3 11,1 105,2 10,3
45111 Import van nieuwe personenauto's 2017 3e kwartaal 89,1 7,8 88,5 6,9
45111 Import van nieuwe personenauto's 2017 4e kwartaal 121,2 1,9 119,8 0,6
45111 Import van nieuwe personenauto's 2017 100,3 5,9 100,0 5,6
45111 Import van nieuwe personenauto's 2018 1e kwartaal 94,3 10,2 94,6 9,2
45111 Import van nieuwe personenauto's 2018 2e kwartaal 116,6 10,8 116,4 10,6
45111 Import van nieuwe personenauto's 2018 3e kwartaal 87,5 -1,8 87,0 -1,8
45111 Import van nieuwe personenauto's 2018 4e kwartaal 111,5 -8,1 110,4 -7,8
45111 Import van nieuwe personenauto's 2018 102,5 2,2 102,1 2,1
45111 Import van nieuwe personenauto's 2019 1e kwartaal 100,4 6,5 100,0 5,7
45111 Import van nieuwe personenauto's 2019 2e kwartaal 108,0 -7,5 108,3 -6,9
45111 Import van nieuwe personenauto's 2019 3e kwartaal 92,9 6,2 93,0 7,0
45111 Import van nieuwe personenauto's 2019 4e kwartaal 117,7 5,9 127,4 15,3
45111 Import van nieuwe personenauto's 2019 104,7 2,3 107,2 5,0
45111 Import van nieuwe personenauto's 2020 1e kwartaal* 89,6 -10,8 89,5 -10,5
45112 Handel en reparatie personenauto's 2016 101,1 1,1 101,1 1,1
45112 Handel en reparatie personenauto's 2017 1e kwartaal 112,5 11,4 112,5 11,4
45112 Handel en reparatie personenauto's 2017 2e kwartaal 109,4 6,8 109,4 6,8
45112 Handel en reparatie personenauto's 2017 3e kwartaal 103,2 6,4 103,2 6,4
45112 Handel en reparatie personenauto's 2017 4e kwartaal 106,8 2,8 106,8 2,8
45112 Handel en reparatie personenauto's 2017 108,0 6,8 108,0 6,8
45112 Handel en reparatie personenauto's 2018 1e kwartaal 119,9 6,5 120,1 6,7
45112 Handel en reparatie personenauto's 2018 2e kwartaal 118,7 8,5 118,3 8,2
45112 Handel en reparatie personenauto's 2018 3e kwartaal 111,7 8,3 111,5 8,1
45112 Handel en reparatie personenauto's 2018 4e kwartaal 110,0 3,1 109,8 2,9
45112 Handel en reparatie personenauto's 2018 115,1 6,6 115,0 6,5
45112 Handel en reparatie personenauto's 2019 1e kwartaal 119,1 -0,6 119,1 -0,8
45112 Handel en reparatie personenauto's 2019 2e kwartaal 121,3 2,2 121,3 2,5
45112 Handel en reparatie personenauto's 2019 3e kwartaal 115,4 3,3 115,4 3,4
45112 Handel en reparatie personenauto's 2019 4e kwartaal 121,8 7,6 121,8 10,9
45112 Handel en reparatie personenauto's 2019 119,4 3,0 119,4 3,9
45112 Handel en reparatie personenauto's 2020 1e kwartaal* 123,6 3,8 123,6 3,8
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2016 111,1 11,1 111,3 11,3
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2017 1e kwartaal 112,1 -0,7 112,1 -1,5
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2017 2e kwartaal 113,0 -1,1 113,0 -1,1
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2017 3e kwartaal 98,0 -3,1 98,0 -3,1
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2017 4e kwartaal 107,0 -7,8 107,0 -7,8
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2017 107,5 -3,2 107,5 -3,4
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2018 1e kwartaal 120,1 7,1 119,7 6,7
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2018 2e kwartaal 119,7 6,0 119,5 5,8
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2018 3e kwartaal 97,7 -0,2 97,6 -0,4
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2018 4e kwartaal 114,5 7,1 114,0 6,6
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2018 113,0 5,1 112,7 4,8
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2019 1e kwartaal 121,4 1,1 121,4 1,4
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2019 2e kwartaal 121,8 1,7 121,8 1,9
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2019 3e kwartaal 108,0 10,5 108,0 10,7
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2019 4e kwartaal 108,1 2,1 108,1 -5,2
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2019 114,8 3,6 114,8 1,9
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2020 1e kwartaal* 107,9 -11,1 107,9 -11,1
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2016 104,8 4,8 105,3 5,3
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2017 1e kwartaal 104,2 6,7 104,2 7,4
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2017 2e kwartaal 110,2 5,5 110,2 4,2
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2017 3e kwartaal 102,3 -0,9 102,3 -0,9
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2017 4e kwartaal 122,1 7,3 122,1 6,2
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2017 109,7 4,7 109,7 4,2
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2018 1e kwartaal 109,4 5,0 109,7 5,3
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2018 2e kwartaal 115,7 5,0 115,9 5,1
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2018 3e kwartaal 109,0 6,6 108,9 6,5
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2018 4e kwartaal 126,4 3,6 126,4 3,5
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2018 115,2 5,0 115,2 5,0
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2019 1e kwartaal 113,6 3,9 113,6 3,6
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2019 2e kwartaal 121,9 5,4 121,9 5,2
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2019 3e kwartaal 112,2 2,9 112,2 3,0
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2019 4e kwartaal 127,5 2,1 127,5 0,9
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2019 118,8 3,5 118,8 3,1
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2020 1e kwartaal* 112,0 -1,4 112,0 -1,4
453 Handel in auto-onderdelen 2016 104,3 4,3 104,6 4,6
453 Handel in auto-onderdelen 2017 1e kwartaal 109,1 8,0 109,1 7,1
453 Handel in auto-onderdelen 2017 2e kwartaal 105,6 -3,7 105,6 -3,7
453 Handel in auto-onderdelen 2017 3e kwartaal 96,7 -1,7 96,7 -1,7
453 Handel in auto-onderdelen 2017 4e kwartaal 108,7 0,3 108,7 0,3
453 Handel in auto-onderdelen 2017 105,0 0,6 105,0 0,4
453 Handel in auto-onderdelen 2018 1e kwartaal 108,3 -0,7 107,8 -1,1
453 Handel in auto-onderdelen 2018 2e kwartaal 109,6 3,7 109,1 3,2
453 Handel in auto-onderdelen 2018 3e kwartaal 97,4 0,7 97,0 0,2
453 Handel in auto-onderdelen 2018 4e kwartaal 107,1 -1,4 107,1 -1,4
453 Handel in auto-onderdelen 2018 105,6 0,5 105,2 0,2
453 Handel in auto-onderdelen 2019 1e kwartaal 105,4 -2,3 105,4 -2,3
453 Handel in auto-onderdelen 2019 2e kwartaal 106,5 -2,8 106,5 -2,3
453 Handel in auto-onderdelen 2019 3e kwartaal 98,3 1,0 98,3 1,4
453 Handel in auto-onderdelen 2019 4e kwartaal 106,2 0,1 106,2 -0,8
453 Handel in auto-onderdelen 2019 104,1 -1,0 104,1 -1,1
453 Handel in auto-onderdelen 2020 1e kwartaal* 97,7 -7,2 97,7 -7,2
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2016 108,0 8,0 108,2 8,2
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2017 1e kwartaal 112,3 0,6 112,3 -0,3
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2017 2e kwartaal 153,8 9,0 153,8 9,0
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2017 3e kwartaal 98,4 4,0 98,4 4,0
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2017 4e kwartaal 70,3 -16,8 70,3 -16,8
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2017 108,7 0,6 108,7 0,4
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2018 1e kwartaal 115,8 3,1 110,5 -1,6
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2018 2e kwartaal 150,0 -2,5 149,6 -2,8
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2018 3e kwartaal 98,7 0,4 98,4 0,0
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2018 4e kwartaal 86,4 22,8 86,1 22,4
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2018 112,7 3,7 111,1 2,2
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2019 1e kwartaal 126,2 13,9 126,2 14,2
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2019 2e kwartaal 132,1 -12,0 132,1 -11,7
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2019 3e kwartaal 103,1 4,4 103,1 4,8
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2019 4e kwartaal 87,4 9,5 87,4 1,5
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2019 112,2 2,2 112,2 0,9
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2020 1e kwartaal* 124,9 -1,0 124,9 -1,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens