Kwart bedrijven ervaart personeelstekort

© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Nog steeds ervaart een kwart van de bedrijven belemmeringen bij het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten door een tekort aan arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal van 2019 maken ondernemers in de zakelijke dienstverlening hier het meest melding van. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, is licht gedaald naar 10,6. Ondanks deze daling is het sentiment onder ondernemers positief. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.
Sinds medio 2018 meldt ongeveer een kwart van het niet-financiële bedrijfsleven in de conjunctuurenquête een tekort aan arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal van 2019 is het aantal bedrijven dat hiervan belemmeringen ondervindt bij het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten niet verminderd. Desondanks verwacht per saldo 12 procent van de ondernemers hun personeelsbestand in het derde kwartaal te kunnen uitbreiden. Dit percentage ligt lager dan vorig jaar in hetzelfde kwartaal, toen per saldo 18 procent van de ondernemers een toename van de personeelssterkte verwachtte.

Niet-financiële bedrijven met een tekort aan personeel
JaarKwartaalBedrijven met tekort aan personeel (%)
20161e kwartaal4,6
20162e kwartaal5,4
20163e kwartaal6,7
20164e kwartaal8,3
20171e kwartaal8,7
20172e kwartaal10,4
20173e kwartaal15,6
20174e kwartaal16,5
20181e kwartaal18,4
20182e kwartaal20,0
20183e kwartaal25,2
20184e kwartaal25,9
20191e kwartaal24,1
20192e kwartaal24,0
20193e kwartaal24,9
Bron: CBS, KVK, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW

Personeelstekort het grootst in zakelijke dienstverlening

Bij 35 procent van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening is er een tekort aan arbeidskrachten. In de bedrijfstak vervoer en opslag ervaart 32 procent van de ondernemers een tekort. Ook in de informatie en communicatie, horeca en bouwnijverheid is het percentage bedrijven dat hierdoor wordt belemmerd bovengemiddeld. In de delfstoffenwinning meldt echter slechts 5 procent van de bedrijven belemmeringen door een personeelstekort.

Niet-financiële bedrijven met een tekort aan personeel
Bedrijfstak2019, 3e kwartaal (%)2019, 2e kwartaal (%)
Niet-financieel bedrijfsleven24,924,0
Zakelijke dienstverlening35,433,9
Vervoer en opslag32,228,9
Informatie en communicatie31,131,2
Horeca29,129,4
Bouwnijverheid27,326,5
Industrie21,419,3
Autohandel en -reparatie21,422,3
Groothandel en handelsbemiddeling18,418,0
Verhuur en handel van onroerend goed17,817,6
Detailhandel (niet in auto's)12,212,7
Delfstoffenwinning5,58,5
Bron: CBS, KVK, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW

Ondernemers nog steeds positief

Het ondernemersvertrouwen komt aan het begin van het derde kwartaal uit op 10,6 en is daarmee 1,4 punt lager dan in het tweede kwartaal. Ondanks deze daling is het sentiment onder ondernemers onveranderd positief: de stemmingsindicator ligt ruimschoots boven het gemiddelde sinds de start van de meting in 2008 (2,0). Sinds 2014 hebben de positief gestemde ondernemers onafgebroken de overhand.

Ondernemers informatie en communicatie meest positief

Het vertrouwen onder ondernemers is het hoogst onder bedrijven in de bedrijfstak informatie en communicatie. Het ondernemersvertrouwen steeg fors van 17,9 in het tweede kwartaal naar 25,0 in het derde kwartaal. In de voorgaande elf kwartalen waren ondernemers in de bouw onafgebroken het meest positief gestemd. In het derde kwartaal van 2019 is dit echter gedaald naar 20,6. In de autohandel en -reparatie is het vertrouwen voor het derde kwartaal op rij negatief. In het derde kwartaal komt het vertrouwen uit op -12,7, een verdere verslechtering ten opzichte van het voorgaande kwartaal (-5,3).

Ondernemersvertrouwen
Bedrijfstak2019, 3e kwartaal2019, 2e kwartaal
Niet-financieel bedrijfsleven10,612,0
Informatie en communicatie25,017,9
Bouwnijverheid20,627,8
Zakelijke dienstverlening15,313,0
Groothandel en handelsbemiddeling12,913,4
Vervoer en opslag10,38,4
Delfstoffenwinning8,9-1,0
Detailhandel (niet in auto's)7,610,9
Horeca7,48,6
Industrie3,96,7
Verhuur en handel van onroerend goed1,57,2
Autohandel en -reparatie-12,7-5,3
Bron: CBS, KVK, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW

Dit is een gezamenlijke publicatie van:

logobalk