Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties; nr


Regionale rekeningen geven een op de nationale rekeningen aansluitende kwantitatieve beschrijving van het economisch proces van regio's binnen een land. Als onderdelen van het economisch proces worden in de nationale rekeningen productie, inkomensverdeling, bestedingen en financiering onderscheiden. Bij de regionale rekeningen ligt de nadruk echter op de beschrijving van de productieprocessen in de verscheidene regio's.
Deze tabel bevat jaargegevens over de productiecomponenten van het bruto binnenlands product. Het is in de regionale rekeningen gebruikelijk om het bruto binnenlands product vanuit twee gezichtspunten te benaderen, vanuit de productie en vanuit de het inkomen. De volume ontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf voor de economische groei van een land.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Frequentie: 2 maal per jaar.

Status van de cijfers:
De revisie van de regionale rekeningen waarbij onder meer wordt aangesloten op het Europese Systeem van Rekeningen 2010 (ESR2010) is voor de jaren 1996 tot en met 2019 afgerond. Er is nu een lange tijdreeks beschikbaar.

Wijzigingen per 23 april 2020.
De flashraming economische groei 2019 is toegevoegd.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In november 2020 komen er nieuwe cijfers beschikbaar voor het defintieve jaar 2018 en voorlopig jaar 2019.

Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties; nr

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regio's Bbp, volumemutaties (%)
A-U Alle economische activiteiten 1996 Nederland 3,5
A-U Alle economische activiteiten 1997 Nederland 4,3
A-U Alle economische activiteiten 1998 Nederland 4,7
A-U Alle economische activiteiten 1999 Nederland 5,0
A-U Alle economische activiteiten 2000 Nederland 4,2
A-U Alle economische activiteiten 2001 Nederland 2,3
A-U Alle economische activiteiten 2002 Nederland 0,2
A-U Alle economische activiteiten 2003 Nederland 0,2
A-U Alle economische activiteiten 2004 Nederland 2,0
A-U Alle economische activiteiten 2005 Nederland 2,1
A-U Alle economische activiteiten 2006 Nederland 3,5
A-U Alle economische activiteiten 2007 Nederland 3,8
A-U Alle economische activiteiten 2008 Nederland 2,2
A-U Alle economische activiteiten 2009 Nederland -3,7
A-U Alle economische activiteiten 2010 Nederland 1,3
A-U Alle economische activiteiten 2011 Nederland 1,6
A-U Alle economische activiteiten 2012 Nederland -1,0
A-U Alle economische activiteiten 2013 Nederland -0,1
A-U Alle economische activiteiten 2014 Nederland 1,4
A-U Alle economische activiteiten 2015 Nederland 2,0
A-U Alle economische activiteiten 2016 Nederland 2,2
A-U Alle economische activiteiten 2017 Nederland 2,9
A-U Alle economische activiteiten 2018* Nederland 2,6
A-U Alle economische activiteiten 2019* Nederland 1,8
A-U Alle economische activiteiten 1996 Noord-Nederland (LD) 4,9
A-U Alle economische activiteiten 1997 Noord-Nederland (LD) 1,7
A-U Alle economische activiteiten 1998 Noord-Nederland (LD) 2,7
A-U Alle economische activiteiten 1999 Noord-Nederland (LD) 3,2
A-U Alle economische activiteiten 2000 Noord-Nederland (LD) 2,2
A-U Alle economische activiteiten 2001 Noord-Nederland (LD) 2,8
A-U Alle economische activiteiten 2002 Noord-Nederland (LD) 0,5
A-U Alle economische activiteiten 2003 Noord-Nederland (LD) 0,3
A-U Alle economische activiteiten 2004 Noord-Nederland (LD) 1,4
A-U Alle economische activiteiten 2005 Noord-Nederland (LD) 0,7
A-U Alle economische activiteiten 2006 Noord-Nederland (LD) 1,6
A-U Alle economische activiteiten 2007 Noord-Nederland (LD) 2,7
A-U Alle economische activiteiten 2008 Noord-Nederland (LD) 2,3
A-U Alle economische activiteiten 2009 Noord-Nederland (LD) -4,0
A-U Alle economische activiteiten 2010 Noord-Nederland (LD) 2,1
A-U Alle economische activiteiten 2011 Noord-Nederland (LD) 0,6
A-U Alle economische activiteiten 2012 Noord-Nederland (LD) -1,6
A-U Alle economische activiteiten 2013 Noord-Nederland (LD) 0,9
A-U Alle economische activiteiten 2014 Noord-Nederland (LD) -0,6
A-U Alle economische activiteiten 2015 Noord-Nederland (LD) -3,2
A-U Alle economische activiteiten 2016 Noord-Nederland (LD) 1,3
A-U Alle economische activiteiten 2017 Noord-Nederland (LD) 0,8
A-U Alle economische activiteiten 2018* Noord-Nederland (LD) 0,5
A-U Alle economische activiteiten 2019* Noord-Nederland (LD) 0,2
A-U Alle economische activiteiten 1996 Oost-Nederland (LD) 2,8
A-U Alle economische activiteiten 1997 Oost-Nederland (LD) 4,4
A-U Alle economische activiteiten 1998 Oost-Nederland (LD) 4,6
A-U Alle economische activiteiten 1999 Oost-Nederland (LD) 4,9
A-U Alle economische activiteiten 2000 Oost-Nederland (LD) 4,6
A-U Alle economische activiteiten 2001 Oost-Nederland (LD) 3,2
A-U Alle economische activiteiten 2002 Oost-Nederland (LD) -0,4
A-U Alle economische activiteiten 2003 Oost-Nederland (LD) 1,0
A-U Alle economische activiteiten 2004 Oost-Nederland (LD) 1,4
A-U Alle economische activiteiten 2005 Oost-Nederland (LD) 2,0
A-U Alle economische activiteiten 2006 Oost-Nederland (LD) 4,7
A-U Alle economische activiteiten 2007 Oost-Nederland (LD) 3,7
A-U Alle economische activiteiten 2008 Oost-Nederland (LD) 2,4
A-U Alle economische activiteiten 2009 Oost-Nederland (LD) -2,0
A-U Alle economische activiteiten 2010 Oost-Nederland (LD) 0,0
A-U Alle economische activiteiten 2011 Oost-Nederland (LD) 3,1
A-U Alle economische activiteiten 2012 Oost-Nederland (LD) -2,5
A-U Alle economische activiteiten 2013 Oost-Nederland (LD) -0,8
A-U Alle economische activiteiten 2014 Oost-Nederland (LD) 2,1
A-U Alle economische activiteiten 2015 Oost-Nederland (LD) 1,4
A-U Alle economische activiteiten 2016 Oost-Nederland (LD) 2,2
A-U Alle economische activiteiten 2017 Oost-Nederland (LD) 3,1
A-U Alle economische activiteiten 2018* Oost-Nederland (LD) 2,7
A-U Alle economische activiteiten 2019* Oost-Nederland (LD) 1,6
A-U Alle economische activiteiten 1996 West-Nederland (LD) 3,3
A-U Alle economische activiteiten 1997 West-Nederland (LD) 4,6
A-U Alle economische activiteiten 1998 West-Nederland (LD) 5,4
A-U Alle economische activiteiten 1999 West-Nederland (LD) 4,9
A-U Alle economische activiteiten 2000 West-Nederland (LD) 4,3
A-U Alle economische activiteiten 2001 West-Nederland (LD) 2,0
A-U Alle economische activiteiten 2002 West-Nederland (LD) 0,8
A-U Alle economische activiteiten 2003 West-Nederland (LD) -0,1
A-U Alle economische activiteiten 2004 West-Nederland (LD) 2,0
A-U Alle economische activiteiten 2005 West-Nederland (LD) 2,4
A-U Alle economische activiteiten 2006 West-Nederland (LD) 3,4
A-U Alle economische activiteiten 2007 West-Nederland (LD) 4,3
A-U Alle economische activiteiten 2008 West-Nederland (LD) 2,1
A-U Alle economische activiteiten 2009 West-Nederland (LD) -4,1
A-U Alle economische activiteiten 2010 West-Nederland (LD) 1,2
A-U Alle economische activiteiten 2011 West-Nederland (LD) 0,7
A-U Alle economische activiteiten 2012 West-Nederland (LD) -0,5
A-U Alle economische activiteiten 2013 West-Nederland (LD) 0,0
A-U Alle economische activiteiten 2014 West-Nederland (LD) 1,6
A-U Alle economische activiteiten 2015 West-Nederland (LD) 2,7
A-U Alle economische activiteiten 2016 West-Nederland (LD) 2,2
A-U Alle economische activiteiten 2017 West-Nederland (LD) 3,0
A-U Alle economische activiteiten 2018* West-Nederland (LD) 2,9
A-U Alle economische activiteiten 2019* West-Nederland (LD) 2,4
A-U Alle economische activiteiten 1996 Zuid-Nederland (LD) 3,7
A-U Alle economische activiteiten 1997 Zuid-Nederland (LD) 5,1
A-U Alle economische activiteiten 1998 Zuid-Nederland (LD) 3,8
A-U Alle economische activiteiten 1999 Zuid-Nederland (LD) 6,4
A-U Alle economische activiteiten 2000 Zuid-Nederland (LD) 4,7
A-U Alle economische activiteiten 2001 Zuid-Nederland (LD) 2,3
A-U Alle economische activiteiten 2002 Zuid-Nederland (LD) -0,9
A-U Alle economische activiteiten 2003 Zuid-Nederland (LD) -0,1
A-U Alle economische activiteiten 2004 Zuid-Nederland (LD) 2,6
A-U Alle economische activiteiten 2005 Zuid-Nederland (LD) 2,1
A-U Alle economische activiteiten 2006 Zuid-Nederland (LD) 3,5
A-U Alle economische activiteiten 2007 Zuid-Nederland (LD) 3,2
A-U Alle economische activiteiten 2008 Zuid-Nederland (LD) 1,9
A-U Alle economische activiteiten 2009 Zuid-Nederland (LD) -3,7
A-U Alle economische activiteiten 2010 Zuid-Nederland (LD) 2,2
A-U Alle economische activiteiten 2011 Zuid-Nederland (LD) 3,1
A-U Alle economische activiteiten 2012 Zuid-Nederland (LD) -0,8
A-U Alle economische activiteiten 2013 Zuid-Nederland (LD) -0,6
A-U Alle economische activiteiten 2014 Zuid-Nederland (LD) 1,9
A-U Alle economische activiteiten 2015 Zuid-Nederland (LD) 3,4
A-U Alle economische activiteiten 2016 Zuid-Nederland (LD) 2,5
A-U Alle economische activiteiten 2017 Zuid-Nederland (LD) 3,6
A-U Alle economische activiteiten 2018* Zuid-Nederland (LD) 2,8
A-U Alle economische activiteiten 2019* Zuid-Nederland (LD) 1,3
A-U Alle economische activiteiten 1996 Extra-Regio (LD) 12,0
A-U Alle economische activiteiten 1997 Extra-Regio (LD) -8,9
A-U Alle economische activiteiten 1998 Extra-Regio (LD) -2,8
A-U Alle economische activiteiten 1999 Extra-Regio (LD) -4,1
A-U Alle economische activiteiten 2000 Extra-Regio (LD) -5,6
A-U Alle economische activiteiten 2001 Extra-Regio (LD) 3,0
A-U Alle economische activiteiten 2002 Extra-Regio (LD) 1,0
A-U Alle economische activiteiten 2003 Extra-Regio (LD) -0,7
A-U Alle economische activiteiten 2004 Extra-Regio (LD) 8,0
A-U Alle economische activiteiten 2005 Extra-Regio (LD) -12,0
A-U Alle economische activiteiten 2006 Extra-Regio (LD) -1,6
A-U Alle economische activiteiten 2007 Extra-Regio (LD) -2,9
A-U Alle economische activiteiten 2008 Extra-Regio (LD) 8,6
A-U Alle economische activiteiten 2009 Extra-Regio (LD) -8,2
A-U Alle economische activiteiten 2010 Extra-Regio (LD) 13,4
A-U Alle economische activiteiten 2011 Extra-Regio (LD) -6,3
A-U Alle economische activiteiten 2012 Extra-Regio (LD) -1,0
A-U Alle economische activiteiten 2013 Extra-Regio (LD) 7,6
A-U Alle economische activiteiten 2014 Extra-Regio (LD) -11,4
A-U Alle economische activiteiten 2015 Extra-Regio (LD) -21,0
A-U Alle economische activiteiten 2016 Extra-Regio (LD) -0,9
A-U Alle economische activiteiten 2017 Extra-Regio (LD) -8,1
A-U Alle economische activiteiten 2018* Extra-Regio (LD) -16,0
A-U Alle economische activiteiten 2019* Extra-Regio (LD) -11,2
A-U Alle economische activiteiten 1996 Groningen (PV) 6,7
A-U Alle economische activiteiten 1997 Groningen (PV) 1,2
A-U Alle economische activiteiten 1998 Groningen (PV) 0,6
A-U Alle economische activiteiten 1999 Groningen (PV) 2,4
A-U Alle economische activiteiten 2000 Groningen (PV) 1,7
A-U Alle economische activiteiten 2001 Groningen (PV) 2,2
A-U Alle economische activiteiten 2002 Groningen (PV) 0,9
A-U Alle economische activiteiten 2003 Groningen (PV) -0,5
A-U Alle economische activiteiten 2004 Groningen (PV) 1,9
A-U Alle economische activiteiten 2005 Groningen (PV) -0,8
A-U Alle economische activiteiten 2006 Groningen (PV) 0,2
A-U Alle economische activiteiten 2007 Groningen (PV) 0,9
A-U Alle economische activiteiten 2008 Groningen (PV) 3,0
A-U Alle economische activiteiten 2009 Groningen (PV) -4,5
A-U Alle economische activiteiten 2010 Groningen (PV) 4,3
A-U Alle economische activiteiten 2011 Groningen (PV) -1,1
A-U Alle economische activiteiten 2012 Groningen (PV) -1,2
A-U Alle economische activiteiten 2013 Groningen (PV) 3,3
A-U Alle economische activiteiten 2014 Groningen (PV) -2,8
A-U Alle economische activiteiten 2015 Groningen (PV) -5,3
A-U Alle economische activiteiten 2016 Groningen (PV) 2,2
A-U Alle economische activiteiten 2017 Groningen (PV) -0,4
A-U Alle economische activiteiten 2018* Groningen (PV) -1,0
A-U Alle economische activiteiten 2019* Groningen (PV) -0,9
A-U Alle economische activiteiten 1996 Friesland (PV) 3,6
A-U Alle economische activiteiten 1997 Friesland (PV) 2,1
A-U Alle economische activiteiten 1998 Friesland (PV) 5,1
A-U Alle economische activiteiten 1999 Friesland (PV) 4,3
A-U Alle economische activiteiten 2000 Friesland (PV) 3,3
A-U Alle economische activiteiten 2001 Friesland (PV) 3,4
A-U Alle economische activiteiten 2002 Friesland (PV) -0,7
A-U Alle economische activiteiten 2003 Friesland (PV) 1,6
A-U Alle economische activiteiten 2004 Friesland (PV) 1,2
A-U Alle economische activiteiten 2005 Friesland (PV) 2,3
A-U Alle economische activiteiten 2006 Friesland (PV) 2,4
A-U Alle economische activiteiten 2007 Friesland (PV) 4,2
A-U Alle economische activiteiten 2008 Friesland (PV) 1,6
A-U Alle economische activiteiten 2009 Friesland (PV) -2,7
A-U Alle economische activiteiten 2010 Friesland (PV) 0,8
A-U Alle economische activiteiten 2011 Friesland (PV) 3,0
A-U Alle economische activiteiten 2012 Friesland (PV) -2,3
A-U Alle economische activiteiten 2013 Friesland (PV) -1,6
A-U Alle economische activiteiten 2014 Friesland (PV) 1,6
A-U Alle economische activiteiten 2015 Friesland (PV) -1,4
A-U Alle economische activiteiten 2016 Friesland (PV) 1,2
A-U Alle economische activiteiten 2017 Friesland (PV) 1,4
A-U Alle economische activiteiten 2018* Friesland (PV) 1,3
A-U Alle economische activiteiten 2019* Friesland (PV) 1,1
A-U Alle economische activiteiten 1996 Drenthe (PV) 3,6
A-U Alle economische activiteiten 1997 Drenthe (PV) 2,2
A-U Alle economische activiteiten 1998 Drenthe (PV) 3,5
A-U Alle economische activiteiten 1999 Drenthe (PV) 3,2
A-U Alle economische activiteiten 2000 Drenthe (PV) 1,7
A-U Alle economische activiteiten 2001 Drenthe (PV) 3,1
A-U Alle economische activiteiten 2002 Drenthe (PV) 1,3
A-U Alle economische activiteiten 2003 Drenthe (PV) -0,2
A-U Alle economische activiteiten 2004 Drenthe (PV) 0,9
A-U Alle economische activiteiten 2005 Drenthe (PV) 1,2
A-U Alle economische activiteiten 2006 Drenthe (PV) 2,8
A-U Alle economische activiteiten 2007 Drenthe (PV) 4,0
A-U Alle economische activiteiten 2008 Drenthe (PV) 1,9
A-U Alle economische activiteiten 2009 Drenthe (PV) -4,5
A-U Alle economische activiteiten 2010 Drenthe (PV) -0,2
A-U Alle economische activiteiten 2011 Drenthe (PV) 0,6
A-U Alle economische activiteiten 2012 Drenthe (PV) -1,5
A-U Alle economische activiteiten 2013 Drenthe (PV) -0,7
A-U Alle economische activiteiten 2014 Drenthe (PV) 0,9
A-U Alle economische activiteiten 2015 Drenthe (PV) -1,7
A-U Alle economische activiteiten 2016 Drenthe (PV) -0,3
A-U Alle economische activiteiten 2017 Drenthe (PV) 1,8
A-U Alle economische activiteiten 2018* Drenthe (PV) 1,8
A-U Alle economische activiteiten 2019* Drenthe (PV) 0,9
A-U Alle economische activiteiten 1996 Overijssel (PV) 3,0
A-U Alle economische activiteiten 1997 Overijssel (PV) 2,4
A-U Alle economische activiteiten 1998 Overijssel (PV) 4,2
A-U Alle economische activiteiten 1999 Overijssel (PV) 5,2
A-U Alle economische activiteiten 2000 Overijssel (PV) 4,7
A-U Alle economische activiteiten 2001 Overijssel (PV) 3,0
A-U Alle economische activiteiten 2002 Overijssel (PV) -0,7
A-U Alle economische activiteiten 2003 Overijssel (PV) 0,9
A-U Alle economische activiteiten 2004 Overijssel (PV) 1,6
A-U Alle economische activiteiten 2005 Overijssel (PV) 2,3
A-U Alle economische activiteiten 2006 Overijssel (PV) 3,0
A-U Alle economische activiteiten 2007 Overijssel (PV) 4,1
A-U Alle economische activiteiten 2008 Overijssel (PV) 3,9
A-U Alle economische activiteiten 2009 Overijssel (PV) -1,4
A-U Alle economische activiteiten 2010 Overijssel (PV) -0,4
A-U Alle economische activiteiten 2011 Overijssel (PV) 3,0
A-U Alle economische activiteiten 2012 Overijssel (PV) -3,1
A-U Alle economische activiteiten 2013 Overijssel (PV) -0,4
A-U Alle economische activiteiten 2014 Overijssel (PV) 2,0
A-U Alle economische activiteiten 2015 Overijssel (PV) 1,4
A-U Alle economische activiteiten 2016 Overijssel (PV) 2,6
A-U Alle economische activiteiten 2017 Overijssel (PV) 2,8
A-U Alle economische activiteiten 2018* Overijssel (PV) 2,7
A-U Alle economische activiteiten 2019* Overijssel (PV) 1,4
A-U Alle economische activiteiten 1996 Flevoland (PV) 3,3
A-U Alle economische activiteiten 1997 Flevoland (PV) 8,3
A-U Alle economische activiteiten 1998 Flevoland (PV) 7,5
A-U Alle economische activiteiten 1999 Flevoland (PV) 11,5
A-U Alle economische activiteiten 2000 Flevoland (PV) 5,6
A-U Alle economische activiteiten 2001 Flevoland (PV) 6,1
A-U Alle economische activiteiten 2002 Flevoland (PV) 1,3
A-U Alle economische activiteiten 2003 Flevoland (PV) 5,7
A-U Alle economische activiteiten 2004 Flevoland (PV) 3,6
A-U Alle economische activiteiten 2005 Flevoland (PV) 3,5
A-U Alle economische activiteiten 2006 Flevoland (PV) 8,1
A-U Alle economische activiteiten 2007 Flevoland (PV) 5,3
A-U Alle economische activiteiten 2008 Flevoland (PV) -0,4
A-U Alle economische activiteiten 2009 Flevoland (PV) -5,0
A-U Alle economische activiteiten 2010 Flevoland (PV) 3,7
A-U Alle economische activiteiten 2011 Flevoland (PV) 1,0
A-U Alle economische activiteiten 2012 Flevoland (PV) -0,7
A-U Alle economische activiteiten 2013 Flevoland (PV) -2,7
A-U Alle economische activiteiten 2014 Flevoland (PV) 2,2
A-U Alle economische activiteiten 2015 Flevoland (PV) 2,0
A-U Alle economische activiteiten 2016 Flevoland (PV) 2,5
A-U Alle economische activiteiten 2017 Flevoland (PV) 4,1
A-U Alle economische activiteiten 2018* Flevoland (PV) 3,3
A-U Alle economische activiteiten 2019* Flevoland (PV) 3,1
A-U Alle economische activiteiten 1996 Gelderland (PV) 2,7
A-U Alle economische activiteiten 1997 Gelderland (PV) 5,0
A-U Alle economische activiteiten 1998 Gelderland (PV) 4,4
A-U Alle economische activiteiten 1999 Gelderland (PV) 3,9
A-U Alle economische activiteiten 2000 Gelderland (PV) 4,4
A-U Alle economische activiteiten 2001 Gelderland (PV) 2,9
A-U Alle economische activiteiten 2002 Gelderland (PV) -0,5
A-U Alle economische activiteiten 2003 Gelderland (PV) 0,4
A-U Alle economische activiteiten 2004 Gelderland (PV) 0,9
A-U Alle economische activiteiten 2005 Gelderland (PV) 1,6
A-U Alle economische activiteiten 2006 Gelderland (PV) 5,0
A-U Alle economische activiteiten 2007 Gelderland (PV) 3,2
A-U Alle economische activiteiten 2008 Gelderland (PV) 2,1
A-U Alle economische activiteiten 2009 Gelderland (PV) -1,8
A-U Alle economische activiteiten 2010 Gelderland (PV) -0,3
A-U Alle economische activiteiten 2011 Gelderland (PV) 3,5
A-U Alle economische activiteiten 2012 Gelderland (PV) -2,5
A-U Alle economische activiteiten 2013 Gelderland (PV) -0,7
A-U Alle economische activiteiten 2014 Gelderland (PV) 2,1
A-U Alle economische activiteiten 2015 Gelderland (PV) 1,4
A-U Alle economische activiteiten 2016 Gelderland (PV) 1,9
A-U Alle economische activiteiten 2017 Gelderland (PV) 3,1
A-U Alle economische activiteiten 2018* Gelderland (PV) 2,6
A-U Alle economische activiteiten 2019* Gelderland (PV) 1,5
A-U Alle economische activiteiten 1996 Utrecht (PV) 5,3
A-U Alle economische activiteiten 1997 Utrecht (PV) 4,2
A-U Alle economische activiteiten 1998 Utrecht (PV) 8,0
A-U Alle economische activiteiten 1999 Utrecht (PV) 7,6
A-U Alle economische activiteiten 2000 Utrecht (PV) 3,8
A-U Alle economische activiteiten 2001 Utrecht (PV) 4,4
A-U Alle economische activiteiten 2002 Utrecht (PV) -1,0
A-U Alle economische activiteiten 2003 Utrecht (PV) -2,0
A-U Alle economische activiteiten 2004 Utrecht (PV) 1,2
A-U Alle economische activiteiten 2005 Utrecht (PV) 2,2
A-U Alle economische activiteiten 2006 Utrecht (PV) 3,8
A-U Alle economische activiteiten 2007 Utrecht (PV) 5,0
A-U Alle economische activiteiten 2008 Utrecht (PV) 1,9
A-U Alle economische activiteiten 2009 Utrecht (PV) -0,7
A-U Alle economische activiteiten 2010 Utrecht (PV) -1,1
A-U Alle economische activiteiten 2011 Utrecht (PV) 0,5
A-U Alle economische activiteiten 2012 Utrecht (PV) -0,9
A-U Alle economische activiteiten 2013 Utrecht (PV) 0,0
A-U Alle economische activiteiten 2014 Utrecht (PV) 1,0
A-U Alle economische activiteiten 2015 Utrecht (PV) 1,6
A-U Alle economische activiteiten 2016 Utrecht (PV) 1,7
A-U Alle economische activiteiten 2017 Utrecht (PV) 4,8
A-U Alle economische activiteiten 2018* Utrecht (PV) 2,8
A-U Alle economische activiteiten 2019* Utrecht (PV) 4,6
A-U Alle economische activiteiten 1996 Noord-Holland (PV) 3,1
A-U Alle economische activiteiten 1997 Noord-Holland (PV) 5,9
A-U Alle economische activiteiten 1998 Noord-Holland (PV) 5,4
A-U Alle economische activiteiten 1999 Noord-Holland (PV) 4,4
A-U Alle economische activiteiten 2000 Noord-Holland (PV) 4,3
A-U Alle economische activiteiten 2001 Noord-Holland (PV) 0,4
A-U Alle economische activiteiten 2002 Noord-Holland (PV) 3,4
A-U Alle economische activiteiten 2003 Noord-Holland (PV) -0,4
A-U Alle economische activiteiten 2004 Noord-Holland (PV) 2,7
A-U Alle economische activiteiten 2005 Noord-Holland (PV) 1,9
A-U Alle economische activiteiten 2006 Noord-Holland (PV) 3,7
A-U Alle economische activiteiten 2007 Noord-Holland (PV) 3,5
A-U Alle economische activiteiten 2008 Noord-Holland (PV) 2,2
A-U Alle economische activiteiten 2009 Noord-Holland (PV) -4,6
A-U Alle economische activiteiten 2010 Noord-Holland (PV) 2,1
A-U Alle economische activiteiten 2011 Noord-Holland (PV) 1,6
A-U Alle economische activiteiten 2012 Noord-Holland (PV) -1,0
A-U Alle economische activiteiten 2013 Noord-Holland (PV) 1,2
A-U Alle economische activiteiten 2014 Noord-Holland (PV) 3,3
A-U Alle economische activiteiten 2015 Noord-Holland (PV) 3,3
A-U Alle economische activiteiten 2016 Noord-Holland (PV) 3,6
A-U Alle economische activiteiten 2017 Noord-Holland (PV) 3,7
A-U Alle economische activiteiten 2018* Noord-Holland (PV) 3,2
A-U Alle economische activiteiten 2019* Noord-Holland (PV) 2,5
A-U Alle economische activiteiten 1996 Zuid-Holland (PV) 3,0
A-U Alle economische activiteiten 1997 Zuid-Holland (PV) 4,0
A-U Alle economische activiteiten 1998 Zuid-Holland (PV) 4,7
A-U Alle economische activiteiten 1999 Zuid-Holland (PV) 4,4
A-U Alle economische activiteiten 2000 Zuid-Holland (PV) 4,5
A-U Alle economische activiteiten 2001 Zuid-Holland (PV) 2,4
A-U Alle economische activiteiten 2002 Zuid-Holland (PV) -1,0
A-U Alle economische activiteiten 2003 Zuid-Holland (PV) 0,9
A-U Alle economische activiteiten 2004 Zuid-Holland (PV) 1,7
A-U Alle economische activiteiten 2005 Zuid-Holland (PV) 3,1
A-U Alle economische activiteiten 2006 Zuid-Holland (PV) 3,2
A-U Alle economische activiteiten 2007 Zuid-Holland (PV) 4,4
A-U Alle economische activiteiten 2008 Zuid-Holland (PV) 1,9
A-U Alle economische activiteiten 2009 Zuid-Holland (PV) -4,7
A-U Alle economische activiteiten 2010 Zuid-Holland (PV) 0,9
A-U Alle economische activiteiten 2011 Zuid-Holland (PV) -0,2
A-U Alle economische activiteiten 2012 Zuid-Holland (PV) 0,2
A-U Alle economische activiteiten 2013 Zuid-Holland (PV) -1,2
A-U Alle economische activiteiten 2014 Zuid-Holland (PV) 0,2
A-U Alle economische activiteiten 2015 Zuid-Holland (PV) 2,6
A-U Alle economische activiteiten 2016 Zuid-Holland (PV) 1,2
A-U Alle economische activiteiten 2017 Zuid-Holland (PV) 1,6
A-U Alle economische activiteiten 2018* Zuid-Holland (PV) 2,7
A-U Alle economische activiteiten 2019* Zuid-Holland (PV) 1,3
A-U Alle economische activiteiten 1996 Zeeland (PV) -0,6
A-U Alle economische activiteiten 1997 Zeeland (PV) 0,3
A-U Alle economische activiteiten 1998 Zeeland (PV) 3,0
A-U Alle economische activiteiten 1999 Zeeland (PV) 3,7
A-U Alle economische activiteiten 2000 Zeeland (PV) 4,0
A-U Alle economische activiteiten 2001 Zeeland (PV) 1,9
A-U Alle economische activiteiten 2002 Zeeland (PV) 3,9
A-U Alle economische activiteiten 2003 Zeeland (PV) 2,4
A-U Alle economische activiteiten 2004 Zeeland (PV) 1,5
A-U Alle economische activiteiten 2005 Zeeland (PV) 0,8
A-U Alle economische activiteiten 2006 Zeeland (PV) 1,2
A-U Alle economische activiteiten 2007 Zeeland (PV) 8,2
A-U Alle economische activiteiten 2008 Zeeland (PV) 4,8
A-U Alle economische activiteiten 2009 Zeeland (PV) -7,6
A-U Alle economische activiteiten 2010 Zeeland (PV) 6,2
A-U Alle economische activiteiten 2011 Zeeland (PV) 2,9
A-U Alle economische activiteiten 2012 Zeeland (PV) -1,8
A-U Alle economische activiteiten 2013 Zeeland (PV) -1,0
A-U Alle economische activiteiten 2014 Zeeland (PV) 1,9
A-U Alle economische activiteiten 2015 Zeeland (PV) 2,6
A-U Alle economische activiteiten 2016 Zeeland (PV) 1,4
A-U Alle economische activiteiten 2017 Zeeland (PV) 1,2
A-U Alle economische activiteiten 2018* Zeeland (PV) 2,0
A-U Alle economische activiteiten 2019* Zeeland (PV) 1,1
A-U Alle economische activiteiten 1996 Noord-Brabant (PV) 4,1
A-U Alle economische activiteiten 1997 Noord-Brabant (PV) 4,9
A-U Alle economische activiteiten 1998 Noord-Brabant (PV) 3,2
A-U Alle economische activiteiten 1999 Noord-Brabant (PV) 6,9
A-U Alle economische activiteiten 2000 Noord-Brabant (PV) 5,4
A-U Alle economische activiteiten 2001 Noord-Brabant (PV) 2,3
A-U Alle economische activiteiten 2002 Noord-Brabant (PV) -1,4
A-U Alle economische activiteiten 2003 Noord-Brabant (PV) 0,2
A-U Alle economische activiteiten 2004 Noord-Brabant (PV) 2,4
A-U Alle economische activiteiten 2005 Noord-Brabant (PV) 2,9
A-U Alle economische activiteiten 2006 Noord-Brabant (PV) 3,6
A-U Alle economische activiteiten 2007 Noord-Brabant (PV) 2,7
A-U Alle economische activiteiten 2008 Noord-Brabant (PV) 2,4
A-U Alle economische activiteiten 2009 Noord-Brabant (PV) -3,3
A-U Alle economische activiteiten 2010 Noord-Brabant (PV) 2,3
A-U Alle economische activiteiten 2011 Noord-Brabant (PV) 3,1
A-U Alle economische activiteiten 2012 Noord-Brabant (PV) -0,4
A-U Alle economische activiteiten 2013 Noord-Brabant (PV) -0,9
A-U Alle economische activiteiten 2014 Noord-Brabant (PV) 2,3
A-U Alle economische activiteiten 2015 Noord-Brabant (PV) 3,4
A-U Alle economische activiteiten 2016 Noord-Brabant (PV) 2,2
A-U Alle economische activiteiten 2017 Noord-Brabant (PV) 4,1
A-U Alle economische activiteiten 2018* Noord-Brabant (PV) 3,0
A-U Alle economische activiteiten 2019* Noord-Brabant (PV) 1,7
A-U Alle economische activiteiten 1996 Limburg (PV) 2,7
A-U Alle economische activiteiten 1997 Limburg (PV) 5,5
A-U Alle economische activiteiten 1998 Limburg (PV) 5,1
A-U Alle economische activiteiten 1999 Limburg (PV) 5,3
A-U Alle economische activiteiten 2000 Limburg (PV) 2,9
A-U Alle economische activiteiten 2001 Limburg (PV) 2,0
A-U Alle economische activiteiten 2002 Limburg (PV) 0,2
A-U Alle economische activiteiten 2003 Limburg (PV) -0,6
A-U Alle economische activiteiten 2004 Limburg (PV) 2,9
A-U Alle economische activiteiten 2005 Limburg (PV) 0,3
A-U Alle economische activiteiten 2006 Limburg (PV) 3,1
A-U Alle economische activiteiten 2007 Limburg (PV) 4,5
A-U Alle economische activiteiten 2008 Limburg (PV) 0,6
A-U Alle economische activiteiten 2009 Limburg (PV) -4,9
A-U Alle economische activiteiten 2010 Limburg (PV) 2,1
A-U Alle economische activiteiten 2011 Limburg (PV) 2,9
A-U Alle economische activiteiten 2012 Limburg (PV) -1,8
A-U Alle economische activiteiten 2013 Limburg (PV) 0,3
A-U Alle economische activiteiten 2014 Limburg (PV) 0,8
A-U Alle economische activiteiten 2015 Limburg (PV) 3,4
A-U Alle economische activiteiten 2016 Limburg (PV) 3,5
A-U Alle economische activiteiten 2017 Limburg (PV) 2,6
A-U Alle economische activiteiten 2018* Limburg (PV) 2,3
A-U Alle economische activiteiten 2019* Limburg (PV) 0,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens