Regionale economische groei, 2018

De tabel bevat gegevens over de economische groei in 2018 van provincies en grootstedelijke gebieden.

Economische groei is hier de volumemutatie van het bruto binnenlands product (bbp) tegen marktprijzen.

Met de vier grote steden worden de grootstedelijke gebieden bedoeld. ‘Utrecht’ staat voor Stadsgewest Utrecht, ‘Amsterdam’ is de benaming voor het COROP-gebied Groot-Amsterdam (inclusief de Haarlemmermeer met Schiphol), ‘Den Haag’ betreft het COROP-gebied Agglomeratie ’s-Gravenhage en ‘Rotterdam’ staat voor het sub-COROP gebied Rijnmond.