30 procent niet-werkenden door ziekte belemmerd

© CBS / Nikki van Toorn
Drie op de tien personen zonder werk gaven in 2018 aan door een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd te worden bij het verkrijgen van werk. Dat zijn ruim 1,2 miljoen personen. Verreweg de meesten, bijna 1 miljoen, voelden zich sterk belemmerd. Van de sterk-belemmerden geeft met 8 procent een relatief klein deel aan wel op zoek te zijn naar en/of beschikbaar te zijn voor werk. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2018 telde Nederland bijna 4,2 miljoen personen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk. Een deel van hen behoort tot de werkloze beroepsbevolking. Zij zijn op zoek naar werk en daarvoor ook direct beschikbaar. Het grootste deel van de niet-werkenden behoort echter tot de niet-beroepsbevolking. Van alle personen zonder werk voelde ruim 1,2 miljoen zich door een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd bij het verkrijgen van werk. Van de mensen met een belemmering voelen verreweg de meesten (955 duizend) zich sterk belemmerd. Tussen 2015 en 2018 groeide het aandeel mensen met een belemmering binnen de groep niet-werkenden van 26 naar 30 procent.

Niet-werkenden
JaarSterk belemmerd (% van de niet-werkzame bevolking (15 tot 75 jaar))Licht belemmerd (% van de niet-werkzame bevolking (15 tot 75 jaar))
201520,65,6
201622,45,7
201723,56,0
201823,16,7

Relatief veel 55- tot 65-jarigen onder sterk-belemmerden

Niet-werkzame personen met een sterke arbeidsbelemmering als gevolg van een langdurige ziekte, aandoening of handicap zijn gemiddeld ouder dan niet-werkenden zonder een belemmering. Bijna een derde is 55 tot 65 jaar oud; van de niet-werkenden zonder belemmering is dat 12 procent. Het relatief grote aandeel jongeren en 65- tot 75- jarigen onder de niet-belemmerden komt mede doordat zij naast eventuele gezondheidsproblemen ook andere redenen hebben om niet te werken zoals het volgen van een opleiding of met pensioen zijn.

Sterk-belemmerden zijn gemiddeld wat lager opgeleid dan licht- en niet-belemmerden. Van de niet-werkenden die zich sterk belemmerd voelen heeft 20 procent alleen basisonderwijs afgerond, bij licht- en niet-belemmerden is dat 14 procent.

Niet-werkenden (15 tot 75 jaar), 2018
Mate van belemmering15 tot 25 jaar (%)25 tot 35 jaar (%)35 tot 45 jaar (%)45 tot 55 jaar (%)55 tot 65 jaar (%)65 tot 75 jaar (%)
Niet belemmerd23,77,45,56,512,244,6
Licht belemmerd8,811,19,811,719,738,9
Sterk belemmerd4,56,611,419,532,325,6

8 procent van sterk belemmerden beschikbaar voor en/of op zoek naar werk

Niet-werkenden met een sterke belemmering hebben relatief weinig binding met de arbeidsmarkt. Slechts 8 procent van hen heeft recent gezocht naar en/of was direct beschikbaar voor werk. Onder licht- en niet belemmerden is dat ongeveer 20 procent. Een klein deel van alle drie de groepen geeft aan wel te willen werken, maar heeft daar recent geen actie voor ondernomen en is hiervoor ook niet direct beschikbaar.

Het overgrote deel van de mensen zonder betaald werk wil of kan echter niet werken. Dit geldt voor 88 procent van de sterk-belemmerden. Onder niet- en licht-belemmerden ligt dit aandeel met 77 en 69 procent lager. De niet-belemmerden die niet willen of kunnen werken zijn vooral personen die niet (meer) werken vanwege hun hoge leeftijd en scholieren of studenten.

Niet-werkenden (15 tot 75 jaar), 2018
Mate van belemmeringWil wel werken, gezocht en/of beschikbaar (%)Wil wel werken, niet gezocht en niet beschikbaar (%)Wil of kan niet werken, niet gezocht en niet beschikbaar (%)
Niet belemmerd19,14,176,8
Licht belemmerd22,78,868,5
Sterk belemmerd7,94,587,5