Belemmerd bij het verkrijgen van werk

© CBS / Nikki van Toorn
Drie op de tien personen zonder werk gaven in 2018 aan door een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd te worden bij het verkrijgen van werk. Dat zijn ruim 1,2 miljoen personen. Dit en meer komt aan bod in dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends.
In Nederland is momenteel sprake van spanning op de arbeidsmarkt. Tegen deze achtergrond rijst de vraag of een verdere verhoging van de arbeidsparticipatie mogelijk is door het huidige onbenut arbeidspotentieel aan te spreken. Hiermee wordt ook tegemoetgekomen aan de doelstelling van de participatiewet: zoveel mogelijk mensen laten meedoen. Dit artikel beschrijft de mate waarin niet-werkenden door ziekte een belemmering ervaren bij het verkrijgen van werk, beschreven naar persoonskenmerken en binding met de arbeidsmarkt.