Niet-werkzame bevolking; arbeidsbelemmering door langdurige ziekte

Niet-werkzame bevolking; arbeidsbelemmering door langdurige ziekte

Geslacht Arbeidsbelemmering Kenmerken van personen Perioden Niet-werkzame bevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen 2018 4.128
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2018 748
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2018 309
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2018 297
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2018 411
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2018 720
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2018 1.643
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1 Laag onderwijsniveau 2018 1.828
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 Middelbaar onderwijsniveau 2018 1.408
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 2018 835
Totaal mannen en vrouwen Totaal Weet niet of onbekend 2018 59
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arb.pos.: Werkloze beroepsbevolking 2018 335
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arb.pos.: Beschikbaar, niet gezocht 2018 221
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arb.pos.: Gezocht, niet beschikbaar 2018 135
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arb.pos.: Niet gezocht, niet beschikbaar 2018 3.439
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Totaal personen 2018 2.861
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2018 679
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2018 213
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2018 157
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2018 188
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2018 349
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2018 1.277
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd 1 Laag onderwijsniveau 2018 1.221
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd 2 Middelbaar onderwijsniveau 2018 961
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd 3 Hoog onderwijsniveau 2018 644
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Weet niet of onbekend 2018 33
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Arb.pos.: Werkloze beroepsbevolking 2018 276
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Arb.pos.: Beschikbaar, niet gezocht 2018 173
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Arb.pos.: Gezocht, niet beschikbaar 2018 97
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Arb.pos.: Niet gezocht, niet beschikbaar 2018 2.313
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Totaal personen 2018 275
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2018 24
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2018 31
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2018 27
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2018 32
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2018 55
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2018 107
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd 1 Laag onderwijsniveau 2018 116
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd 2 Middelbaar onderwijsniveau 2018 104
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd 3 Hoog onderwijsniveau 2018 49
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Weet niet of onbekend 2018 5
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Arb.pos.: Werkloze beroepsbevolking 2018 31
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Arb.pos.: Beschikbaar, niet gezocht 2018 16
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Arb.pos.: Gezocht, niet beschikbaar 2018 15
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Arb.pos.: Niet gezocht, niet beschikbaar 2018 213
Totaal mannen en vrouwen Sterk belemmerd Totaal personen 2018 955
Totaal mannen en vrouwen Sterk belemmerd Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2018 43
Totaal mannen en vrouwen Sterk belemmerd Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2018 64
Totaal mannen en vrouwen Sterk belemmerd Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2018 108
Totaal mannen en vrouwen Sterk belemmerd Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2018 187
Totaal mannen en vrouwen Sterk belemmerd Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2018 308
Totaal mannen en vrouwen Sterk belemmerd Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2018 245
Totaal mannen en vrouwen Sterk belemmerd 1 Laag onderwijsniveau 2018 468
Totaal mannen en vrouwen Sterk belemmerd 2 Middelbaar onderwijsniveau 2018 336
Totaal mannen en vrouwen Sterk belemmerd 3 Hoog onderwijsniveau 2018 131
Totaal mannen en vrouwen Sterk belemmerd Weet niet of onbekend 2018 20
Totaal mannen en vrouwen Sterk belemmerd Arb.pos.: Werkloze beroepsbevolking 2018 27
Totaal mannen en vrouwen Sterk belemmerd Arb.pos.: Beschikbaar, niet gezocht 2018 31
Totaal mannen en vrouwen Sterk belemmerd Arb.pos.: Gezocht, niet beschikbaar 2018 20
Totaal mannen en vrouwen Sterk belemmerd Arb.pos.: Niet gezocht, niet beschikbaar 2018 879
Totaal mannen en vrouwen Onbekend Totaal personen 2018 37
Totaal mannen en vrouwen Onbekend Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2018 1
Totaal mannen en vrouwen Onbekend Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2018 3
Totaal mannen en vrouwen Onbekend Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2018 5
Totaal mannen en vrouwen Onbekend Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2018 4
Totaal mannen en vrouwen Onbekend Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2018 9
Totaal mannen en vrouwen Onbekend Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2018 15
Totaal mannen en vrouwen Onbekend 1 Laag onderwijsniveau 2018 21
Totaal mannen en vrouwen Onbekend 2 Middelbaar onderwijsniveau 2018 5
Totaal mannen en vrouwen Onbekend 3 Hoog onderwijsniveau 2018 11
Totaal mannen en vrouwen Onbekend Weet niet of onbekend 2018 0
Totaal mannen en vrouwen Onbekend Arb.pos.: Werkloze beroepsbevolking 2018 3
Totaal mannen en vrouwen Onbekend Arb.pos.: Beschikbaar, niet gezocht 2018 1
Totaal mannen en vrouwen Onbekend Arb.pos.: Gezocht, niet beschikbaar 2018 1
Totaal mannen en vrouwen Onbekend Arb.pos.: Niet gezocht, niet beschikbaar 2018 32
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de niet-werkzame bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) ingedeeld naar de mate van belemmering (sterk, licht of niet belemmerd) bij het verkrijgen van werk door een langdurige ziekte, aandoening of handicap. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en de kenmerken leeftijd, onderwijsniveau, positie in het huishouden en de arbeidspositie beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
De cijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor alle perioden gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2021 verschijnen in februari 2022.

Toelichting onderwerpen

Niet-werkzame bevolking
Personen die geen betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. De niet-werkzame bevolking bestaat uit de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.