Ondernemersvertrouwen minder hoog

© CBS / Nikki van Toorn
Het ondernemersvertrouwen komt aan het begin van 2019 uit op 10,6; bijna drie punten lager dan een kwartaal eerder. Desondanks ligt het vertrouwen nog ruimschoots boven het langjarig gemiddelde. Een groeiend aantal ondernemers verwacht negatieve gevolgen van de brexit. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland onder ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven.

Het ondernemersvertrouwen, daalt nu voor het tweede kwartaal op rij. De stemmingsindicator van ondernemend Nederland ligt in het eerste kwartaal van 2019 met 10,6 echter nog ruim boven het gemiddelde (1,5) sinds de start van de meting in 2008. In het tweede kwartaal van 2009 bereikte het ondernemersvertrouwen de laagste waarde (-29,7) tot nu toe en in het eerste kwartaal van 2018 werd de hoogste waarde bereikt: 18,1.

Ondernemersvertrouwen
jaarKwartaalOndernemersvertrouwen
20084e kwartaal-7
20091e kwartaal-24,3
20092e kwartaal-29,7
20093e kwartaal-23,5
20094e kwartaal-13,5
20101e kwartaal-7,1
20102e kwartaal0,5
20103e kwartaal3,4
20104e kwartaal6,1
20111e kwartaal7,2
20112e kwartaal10,1
20113e kwartaal3,2
20114e kwartaal-4,4
20121e kwartaal-6,3
20122e kwartaal-6,8
20123e kwartaal-8,6
20124e kwartaal-9,2
20131e kwartaal-10,7
20132e kwartaal-11,7
20133e kwartaal-8,7
20134e kwartaal-2,7
20141e kwartaal1,6
20142e kwartaal4,7
20143e kwartaal2,9
20144e kwartaal4,9
20151e kwartaal5,6
20152e kwartaal5,4
20153e kwartaal8,7
20154e kwartaal7,4
20161e kwartaal9,3
20162e kwartaal8,8
20163e kwartaal7,9
20164e kwartaal9,2
20171e kwartaal14,7
20172e kwartaal15,5
20173e kwartaal15,9
20174e kwartaal13,4
20181e kwartaal18,1
20182e kwartaal14,2
20183e kwartaal15
20184e kwartaal13,4
20191e kwartaal10,6
Bron: CBS, EIB, KVK, MKB-Nederland, VNO-NCW
*de horizontale lijn geeft het langjarig gemiddelde weer


Bouw nog steeds koploper

Voor het tiende kwartaal op rij is in de bouw het vertrouwen het grootst van alle bedrijfstakken: 31,2. Ook in de zakelijke dienstverlening en bij groothandelaren is het vertrouwen bovengemiddeld.
In de meeste bedrijfstakken is het ondernemersvertrouwen in het eerste kwartaal minder dan in het vierde kwartaal van 2018. De ondernemers die zich bezighouden met autohandel en -reparatie zijn aan het begin van 2019 negatief gestemd. Het vertrouwen daalde van 2,7 in het vierde kwartaal van 2018 naar -5,1 in het eerste kwartaal van 2019.

Ondernemersvertrouwen, bedrijfstakken
null2019, 1e kwartaal2018, 4e kwartaal
Niet-financieel bedrijfsleven10,613,4
Bouwnijverheid31,233,3
Zakelijke dienstverlening17,116,4
Groothandel en handelsbemiddeling15,318,4
Informatie en communicatie13,716,4
Horeca11,911,2
Industrie5,85,9
Detailhandel (niet in auto's)4,912,6
Delfstoffenwinning4,4-14,4
Verhuur en handel van onroerend goed3,51
Vervoer en opslag-0,28
Autohandel en -reparatie-5,12,7
Bron: CBS, EIB, KVK, MKB-Nederland, VNO-NCW

Toenemend aantal bedrijven verwacht problemen door brexit

Een groeiend deel van het niet-financiële bedrijfsleven verwacht in het eerste kwartaal van 2019 negatieve gevolgen van de brexit. Bijna 1 op de 4 bedrijven verwacht gevolgen voor de bedrijfsvoering. Met name de vrijheid van verkeer van goederen en diensten wordt volgens ondernemers geraakt (11,5 procent van de bedrijven). 11 procent van de ondernemers spreekt de verwachting uit dat er in het eerste kwartaal minder handel gedreven zal worden met Groot-Brittannië dan drie maanden geleden. Ook de omzetontwikkeling in het eerste kwartaal zal naar verwachting negatief beïnvloed worden door de brexit. Ondernemers in de landbouw en de industrie verwachten het vaakst negatieve gevolgen van de brexit.

Bedrijven die verwachten dat de brexit hun bedrijfsvoering in de komende maanden raakt in vrijheid van verkeer van goederen en diensten
JaarKwartaalBedrijven (%)
20172e kwartaal6,8
20173e kwartaal7,4
20174e kwartaal5,9
20181e kwartaal6,3
20182e kwartaal5,6
20183e kwartaal6,8
20184e kwartaal8,5
20191e kwartaal11,5
Bron: CBS, EIB, KVK, MKB-Nederland, VNO-NCW

Ondernemers in Overijssel meest positief

In Overijssel gevestigde ondernemers zijn het meest positief. Het regionale ondernemersvertrouwen in die provincie ligt begin 2019 met 14,0 anderhalve punt hoger dan in het vorige kwartaal. Ook in Zeeland verbeterde het ondernemersvertrouwen. In de overige provincies kwam de stemmingsindicator aan het begin van 2019 lager uit dan in het laatste kwartaal van 2018. De grootste daling komt voor rekening van het bedrijfsleven in Noord-Holland. Het ondernemersvertrouwen daalde daar van 14,9 in het vierde kwartaal van 2018 naar 6,9 in het eerste kwartaal van 2019.

Ondernemersvertrouwen, provincies
Regio2019, 1e kwartaal2018, 4e kwartaal
Overijssel 1412,5
Friesland 10,613,2
Noord-Brabant 10,511,1
Zeeland 10,28,2
Gelderland 10,114,7
Utrecht 9,814,4
Zuid-Holland 99,4
Drenthe 8,18,7
Noord-Holland 6,914,9
Limburg 6,510,3
Groningen 6,39,7
Flevoland 5,87,4
Bron: CBS, EIB, KVK, MKB-Nederland, VNO-NCW

Dit is een gezamenlijke publicatie van:

logobalk