Regionale ondernemersvertrouwen

De berekeningswijze van het ondernemersvertrouwen per provincie wijkt af van de wijze waarop het ondernemersvertrouwen voor Nederland als geheel van oudsher wordt berekend. In de loop van 2019 zullen de berekeningswijzen van beide indicatoren worden geharmoniseerd.