Bbp groeit met 0,5 procent in vierde kwartaal 2018

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2018 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is te danken aan het handelssaldo, de consumptie en de investeringen. Met het beschikbaar komen van het vierde kwartaal is ook het eerste groeicijfer voor het jaar 2018 bekend. Het bbp was vorig jaar 2,5 procent groter dan in 2017.
Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd
   index (2010=100) (2010=100) (2010=100)_4 (2010=100)_5
20111e kwartaal101,8
20112e kwartaal101,7
20113e kwartaal101,7
20114e kwartaal101,0
20121e kwartaal100,9
20122e kwartaal100,9
20123e kwartaal100,5
20124e kwartaal99,8
20131e kwartaal100,1
20132e kwartaal99,9
20133e kwartaal100,5
20134e kwartaal101,1
20141e kwartaal101,0
20142e kwartaal101,6
20143e kwartaal101,9
20144e kwartaal102,8
20151e kwartaal103,4
20152e kwartaal103,7
20153e kwartaal104,1
20154e kwartaal104,2
20161e kwartaal105,2
20162e kwartaal105,4
20163e kwartaal106,5
20164e kwartaal107,3
20171e kwartaal107,9
20172e kwartaal108,8
20173e kwartaal109,6
20174e kwartaal110,6
20181e kwartaal111,2
20182e kwartaal111,9
20183e kwartaal112,1
20184e kwartaal112,6

Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017 was het bbp 2,0 procent groter. De jaar-op-jaartoename is minder sterk dan in de drie voorgaande kwartalen. Net als in de voorgaande kwartalen is de groei in het vierde kwartaal breed gedragen. De consumptie, de investeringen en het exportsaldo droegen ongeveer evenveel bij.

De groei van de import en de export in het vierde kwartaal van 2018 wordt gedrukt door een bedrijf dat een deel van zijn activiteiten heeft verplaatst naar een ander land. Op het handelssaldo heeft dit geen effect. Verder waren er in december 2018 twee mogelijke ‘brugdagen’, 24 en 31 december. Hiervoor is conform de Europese voorschriften niet gecorrigeerd.

Het vervolg van het nieuwsbericht gaat over de groei van de economie in 2018.

Bbp groeit in 2018 met 2,5 procent

In 2018 was het bbp 2,5 procent groter dan in 2017 volgens de eerste berekening van het CBS. Dat is iets minder dan de 2,9 procent in 2017. De groei in 2018 is vooral te danken aan meer consumptie en meer investeringen. Ook het handelssaldo droeg positief bij, maar minder sterk dan in 2017.

Bruto binnenlands product (volume)
PeriodenVerandering
20012,3
20020,2
20030,2
20042,0
20052,1
20063,5
20073,8
20082,2
2009-3,7
20101,3
20111,6
2012-1,0
2013-0,1
20141,4
20152,0
20162,2
20172,9
20182,5

Consumenten besteden meer aan auto’s en apparaten

Consumenten hebben vorig jaar 2,5 procent meer besteed dan in 2017. De groei ligt hoger dan in 2017, toen consumenten 1,9 procent meer uitgaven dan een jaar eerder. Consumenten gaven in 2018 vooral meer uit aan auto’s en elektrische apparaten (audio, video, computers, telefoons, etc.). Verder gaven ze meer uit aan diensten, zoals horeca, vervoer en communicatie. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

De consumptiegroei is in lijn met het aantrekken van de werkgelegenheid, waarover het CBS vandaag ook bericht, en de ontwikkelingen op de woningmarkt. In 2018 zijn ruim 218 duizend woningen verkocht. Dat is bijna 10 procent minder dan in 2017, maar wel het op een na hoogste aantal ooit. Tot en met de zomer lag het consumentenvertrouwen ongeveer op hetzelfde hoge niveau als in 2017. Daarna is het vertrouwen gestaag teruggelopen, maar waren er eind 2018 nog altijd meer positieve dan negatieve consumenten. 

Meer investeringen in personenauto’s, gebouwen en machines

In 2018 zijn de investeringen met 4,8 procent gegroeid. Een jaar eerder was de groei 6,1 procent. Net als in 2017 zijn in 2018 de investeringen in woningen en gebouwen aanzienlijk gegroeid. Ook hebben bedrijven fors meer in personenauto’s, machines en installaties geïnvesteerd.

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie lag vorig jaar in 2018 op een relatief hoog niveau en bereikte medio 2018 het hoogste niveau in ongeveer 17 jaar. Ook het producentenvertrouwen industrie was in 2018 hoog, het jaargemiddelde was zelfs het hoogste sinds het begin van de meting in 1985.

Vooral meer uitvoer van transportmiddelen en machines

De uitvoer van goederen en diensten groeide in 2018 met 2,7 procent minder hard dan in het voorgaande jaar. Toen lag de export 5,3 procent hoger dan een jaar eerder. Nederlandse bedrijven hebben beduidend meer transportmiddelen, machines en apparaten uitgevoerd dan in 2017. De wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeide iets harder dan de uitvoer van Nederlands product. 

De invoer van goederen en diensten lag ook 2,7 procent hoger dan in 2017. Het saldo van de uitvoer en de invoer droeg in 2018 minder sterk bij aan de bbp-groei dan in 2017.

Bestedingen naar categorie (volume)
 2018 (%-verandering t.o.v. jaar eerder)2017 (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
Bruto binnenlands product2,52,9
Invoer goederen en diensten2,74,9
Investeringen in vaste activa4,86,1
Uitvoer goederen en diensten2,75,3
Consumptie huishoudens2,51,9
Consumptie overheid1,11,1

Bouwnijverheid groeit het sterkst

De productie van de bouwnijverheid groeide in 2018 het sterkst. Ook de zakelijke dienstverlening groeide aanzienlijk en daarbinnen vooral weer de uitzendbranche. Dat is ook terug te zien in de banencijfers die het CBS vandaag publiceert: het aantal uitzendkrachten nam opnieuw toe. De toename vlakt wel af.

Ook de industrie produceerde in 2018 meer dan een jaar eerder. Vooral de productie van transportmiddelen, machines en apparaten groeide. Dit zijn ook producten die het goed deden in de export. De delfstoffenwinning daarentegen kromp opnieuw en ook de landbouw produceerde minder dan in 2017.

Toegevoegde waarde naar bedrijfstak (volume)
 2018 (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)2017 (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
Bouwnijverheid7,15,6
Zakelijke dienstverlening54,8
Industrie3,74,1
Informatie en communicatie3,63,7
Handel, vervoer en horeca33,9
Verhuur en handel onroerend goed2,82
Cultuur, recreatie en overige diensten2,82,1
Overheid, onderwijs en zorg1,52
Energie0,4-0,5
Water en afval0,3-0,1
Financiële instellingen-0,9-0,3
Landbouw en visserij-2,50,6
Delfstoffenwinning-15,2-14,1

Eerste berekening

De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, wordt gepubliceerd op basis van de dan beschikbare informatie. Hiermee geeft het CBS een eerste beeld van de stand van de Nederlandse economie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De tweede berekening van de economische groei maakt het CBS bekend op dinsdag 26 maart. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en +0,4 procentpunt.

Bij elke nieuwe berekening bepaalt het CBS ook de nieuwe seizoengecorrigeerde cijfers van de eerder gepubliceerde kwartalen. Deze herberekening heeft geleid tot een bijstelling van het groeicijfer in het derde kwartaal 2018 van 0,2 naar 0,1 procent. De groei in de eerste twee kwartalen van 2018 is niet bijgesteld.