Meer omzet fitnessbranche in 2017

© Hollandse Hoogte / Marco Okhuizen
Bedrijven in de fitnessbranche hebben 6 procent meer omzet behaald in 2017 dan in 2015. De groei vond vooral plaats bij de grote ketens, onder andere door een groter klantenbestand. De middelgrote fitnesscentra hadden te maken met een dalend aantal klanten. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers over in Nederland gevestigde fitnessbedrijven.

In 2017 zette de fitnessbranche  728 miljoen euro om, tegen 685 miljoen euro in 2015. De groei is vooral te danken aan de tien grootste fitnessbedrijven (meer dan 50 werkzame personen). Vooral de middelgrote bedrijven hadden te maken met een stagnerende omzet of krimp. De sector behaalde een positief bedrijfsresultaat van 80 miljoen euro.

Omzetontwikkeling fitnessbranche, 2017*
aantal werknemers% verandering t.o.v. twee jaar eerder (% verandering t.o.v. 2 jaar eerder)
Totaal fitnessbranche6,26
0 tot 34,95
3 tot 57,16
5 tot 10-3,12
10 tot 500,46
50 en meer13,5
* De data voor 2017 zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Groeiend marktaandeel grote bedrijven

In 2017 sportten ruim 2,3 miljoen personen bij een fitnesscentrum. Dat is 10 procent meer dan in 2015. Alleen het marktaandeel van de grote bedrijven nam toe, 47 procent van de beoefenaars sportte bij één van de grote ketens. In 2015 was hun marktaandeel nog 41 procent. Het aantal vestigingen van deze grote bedrijven groeide van 280 naar 345.

Marktaandeel in klanten*
marktaandeel klanten2015 (%)2017 (%)
0 tot 316,5313,55
3 tot 510,079,55
5 tot 1015,1113,18
10 tot 5017,2415,22
50 en meer41,0547,04
* De data voor 2017 zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Vooral de grote bedrijven met meer dan 50 werkzame personen zijn positief gestemd over 2018, 88 procent voorziet een beter bedrijfsresultaat dan in 2017.

9,2 duizend voltijdbanen

In de fitnessbranche werkten 25 duizend personen die samen goed waren voor ruim 9 200 voltijdbanen. Van hen was 56 procent belast met instructie bij de fitness. Bij de grote bedrijven is het merendeel van het personeel in loondienst. Bij de allerkleinste bedrijven werkt de eigenaar vaak zelf mee.

Werkgelegenheid fitnessbranche, 2017*
 Werknemers in loondienst ( x 1 000 voltijdbanen)Werkzame personen niet in loondienst ( x 1 000 voltijdbanen)
Totaal fitnessbranche6,652,58
0 tot 30,821,18
3 tot 50,690,43
5 tot 101,080,33
10 tot 501,450,34
50 en meer2,610,3
* De data voor 2017 zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.