Fitnesscentra; klanten, abonnementsprijzen en voorzieningen

Fitnesscentra; klanten, abonnementsprijzen en voorzieningen

Bedrijfsgrootte Perioden Vestigingen (aantal) Klanten Totaal klanten (x 1 000) Klanten 18 jaar of ouder (x 1 000) Klanten Jonger dan 18 jaar (x 1 000) Klanten Klanten voorgaand jaar al lid (%) Gemiddelde abonnementsprijzen Goedkoopste abonnement (euro per maand) Gemiddelde abonnementsprijzen Duurste abonnement (euro per maand) Groepslessen Totaal groepslessen (% van vestigingen) Groepslessen Groepslessen met instructeur (% van vestigingen) Groepslessen Groepslessen via beeldscherm (% van vestigingen) Voorzieningen naast fitness Totaal voorzieningen naast fitness (% van vestigingen) Voorzieningen naast fitness Horecavoorziening (% van vestigingen) Voorzieningen naast fitness Kinderopvang (% van vestigingen) Voorzieningen naast fitness Welness- en beautyvoorzieningen (% van vestigingen) Voorzieningen naast fitness Winkel met sportkleding e.d. (% van vestigingen) Voorzieningen naast fitness Zwembad (% van vestigingen) Voorzieningen naast fitness Squashbaan (% van vestigingen) Voorzieningen naast fitness Overige voorzieningen (% van vestigingen) Programma's met licentierechten (% van vestigingen) Sportfaciliteiten buiten fitnesscentrum (% van vestigingen) Samenwerking bij sportstimulering (% van vestigingen) Gemiddelde vloeroppervlakte Bestemd voor fitness (m2) Gemiddelde vloeroppervlakte Bestemd voor andere sportactiviteiten (m2)
Totaal 2015 1.970 2.129 1.867 262 69 25 49 84 78 22 62 43 15 41 7 6 7 15 82 . . 580 260
Totaal 2017 2.020 2.358 2.122 236 69 26 52 84 77 23 57 39 10 39 7 6 6 13 81 . . 630 240
Totaal 2019* 2.060 2.592 2.353 238 71 28 56 86 78 33 57 40 10 36 7 5 5 10 67 54 33 740 260
0 tot 3 werkzame personen 2015 955 352 294 58 71 28 50 72 71 10 52 33 5 25 8 2 3 13 70 . . 300 150
0 tot 3 werkzame personen 2017 910 337 285 52 70 28 54 70 68 9 46 29 2 21 6 1 1 11 67 . . 290 110
0 tot 3 werkzame personen 2019* 845 325 274 51 75 31 58 74 74 19 52 31 4 23 7 1 2 11 68 35 32 340 140
3 tot 5 werkzame personen 2015 310 214 182 32 73 25 48 84 84 13 76 52 14 48 7 2 5 17 87 . . 410 200
3 tot 5 werkzame personen 2017 320 236 200 36 73 26 55 90 88 17 70 48 6 43 6 3 4 21 85 . . 440 190
3 tot 5 werkzame personen 2019* 305 226 190 37 76 27 54 91 89 25 78 52 9 48 7 2 5 14 85 50 42 480 250
5 tot 10 werkzame personen 2015 265 322 272 50 72 22 50 96 95 18 90 70 29 69 11 7 14 25 90 . . 590 420
5 tot 10 werkzame personen 2017 255 308 263 45 74 24 51 95 95 16 89 71 20 77 11 7 11 17 88 . . 600 390
5 tot 10 werkzame personen 2019* 255 320 268 51 76 26 52 98 97 33 83 64 17 60 14 7 8 12 85 54 53 670 350
10 tot 50 werkzame personen 2015 160 367 305 62 72 25 58 100 99 21 94 86 60 87 12 29 35 22 93 . . 1.010 940
10 tot 50 werkzame personen 2017 180 356 305 51 70 27 54 93 93 16 87 71 44 68 13 26 25 26 92 . . 1.000 800
10 tot 50 werkzame personen 2019* 210 456 390 66 74 31 61 90 88 29 84 68 35 69 13 22 17 12 82 51 38 1.020 690
50 of meer werkzame personen 2015 280 874 814 60 56 18 43 100 70 76 34 17 11 34 1 7 4 2 98 . . 1.490 180
50 of meer werkzame personen 2017 355 1.120 1.068 52 58 21 43 100 66 67 34 15 11 33 2 8 7 4 98 . . 1.530 190
50 of meer werkzame personen 2019* 445 1.264 1.231 33 54 21 53 97 63 67 25 22 8 21 1 5 3 2 36 95 17 1.590 280
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over vestigingen van Nederlandse fitnesscentra (SBI 9313) uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. Van de vestigingen worden een aantal kenmerken beschreven zoals het aantal klanten, de aanwezigheid van aanvullende voorzieningen naast fitness (bijvoorbeeld kinderopvang, horeca, winkel e.d.) en abonnementsprijzen. Vestigingen zijn ingedeeld naar grootte op basis van het bedrijf waartoe ze behoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 zijn voorlopige cijfers. De overige cijfers zijn defintieve cijfers.

Wijzigingen per december 2020:
De definitieve cijfers over 2017 en voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.
In de voorlopige cijfers 2019 zijn twee nieuwe onderwerpen opgenomen, namelijk sportfaciliteiten buiten fitnesscentrum en samenwerking bij sportstimulering.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2020 zullen in het vierde kwartaal van 2021 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een onderneming voor de uitoefening van de activiteiten. Iedere onderneming bestaat uit tenminste één vestiging.
Klanten
Totaal klanten
18 jaar of ouder
Jonger dan 18 jaar
Klanten voorgaand jaar al lid
Klanten die voorgaand jaar al lid waren.
Gemiddelde abonnementsprijzen
Betreft hier een ongewogen gemiddelde van respectievelijk het maandabonnement met de laagste prijs en het maanabonnement met de hoogste prijs.
Goedkoopste abonnement
Exclusief aanbiedingen en/of proefabonnementen.
Duurste abonnement
Groepslessen
Totaal groepslessen
Groepslessen met instructeur
Groepslessen via beeldscherm
Voorzieningen naast fitness
Totaal voorzieningen naast fitness
Horecavoorziening
Kinderopvang
Betreft hier kinderopvang tijdens het sporten.
Welness- en beautyvoorzieningen
Bijvoorbeeld sauna, zonnebank, e.d.
Winkel met sportkleding e.d.
Zwembad
Squashbaan
Overige voorzieningen
Programma's met licentierechten
Programma’s met afdrachten voor software- en andere licenties, zoals royalty’s en auteursrechten.
Sportfaciliteiten buiten fitnesscentrum
Aanbod van faciliteiten waarmee klanten ook buiten de fysieke muren van het fitnesscentrum kunnen sporten (bijvoorbeeld via apps of internetsites).
Samenwerking bij sportstimulering
Structurele vorm van samenwerking met gemeenten of sportverenigingen bij het stimuleren van sporten en bewegen.
Gemiddelde vloeroppervlakte
Bestemd voor fitness
Bestemd voor andere sportactiviteiten