Fitnesscentra; klanten, abonnementsprijzen en voorzieningen

Fitnesscentra; klanten, abonnementsprijzen en voorzieningen

Bedrijfsgrootte Perioden Vestigingen (aantal) Klanten Totaal klanten (x 1 000) Klanten 18 jaar of ouder (x 1 000) Klanten Jonger dan 18 jaar (x 1 000) Klanten Klanten voorgaand jaar al lid (%) Gemiddelde abonnementsprijzen Goedkoopste abonnement (euro per maand) Gemiddelde abonnementsprijzen Duurste abonnement (euro per maand) Groepslessen Totaal groepslessen (% van vestigingen) Groepslessen Groepslessen met instructeur (% van vestigingen) Groepslessen Groepslessen via beeldscherm (% van vestigingen) Voorzieningen naast fitness Totaal voorzieningen naast fitness (% van vestigingen) Voorzieningen naast fitness Horecavoorziening (% van vestigingen) Voorzieningen naast fitness Kinderopvang (% van vestigingen) Voorzieningen naast fitness Welness- en beautyvoorzieningen (% van vestigingen) Voorzieningen naast fitness Winkel met sportkleding e.d. (% van vestigingen) Voorzieningen naast fitness Zwembad (% van vestigingen) Voorzieningen naast fitness Squashbaan (% van vestigingen) Voorzieningen naast fitness Fysiotherapie en/of sportmassage (% van vestigingen) Voorzieningen naast fitness Overige voorzieningen (% van vestigingen) Programma's met licentierechten (% van vestigingen) Sportfaciliteiten buiten fitnesscentrum (% van vestigingen) Samenwerking bij sportstimulering (% van vestigingen) Gemiddelde vloeroppervlakte Bestemd voor fitness (m2) Gemiddelde vloeroppervlakte Bestemd voor andere sportactiviteiten (m2)
Totaal 2015 1.970 2.129 1.867 262 69 25 49 84 78 22 62 43 15 41 7 6 7 . 15 82 . . 580 260
Totaal 2017 2.020 2.358 2.122 236 69 26 52 84 77 23 57 39 10 39 7 6 6 . 13 81 . . 630 240
Totaal 2019 2.200 2.671 2.423 247 71 28 56 86 78 32 57 40 10 36 7 5 5 . 10 67 53 33 730 270
Totaal 2020* 2.250 2.319 2.094 225 76 30 64 84 75 41 61 37 9 31 8 5 10 35 3 65 59 34 750 240
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over vestigingen van Nederlandse fitnesscentra (SBI 9313) uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. Van de vestigingen worden een aantal kenmerken beschreven zoals het aantal klanten, de aanwezigheid van aanvullende voorzieningen naast fitness (bijvoorbeeld kinderopvang, horeca, winkel e.d.) en abonnementsprijzen. Vestigingen zijn ingedeeld naar grootte op basis van het bedrijf waartoe ze behoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.
Het onderzoek kent een tweejaarlijkse onderzoekscyclus. In 2020 is hiervan eenmalig afgeweken vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopige cijfers. De overige cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per februari 2022:
De definitieve cijfers over 2019 en de voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd. Vanaf verslagjaar 2020 zijn voorzieningen voor fysiotherapie en/of sportmassage als aparte categorie opgenomen bij ‘voorzieningen naast fitness’. Hierdoor is het aandeel vestigingen met overige voorzieningen mogelijk lager.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2021 zullen in het eerste kwartaal van 2023 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een onderneming voor de uitoefening van de activiteiten. Iedere onderneming bestaat uit tenminste één vestiging.
Klanten
Totaal klanten
18 jaar of ouder
Jonger dan 18 jaar
Klanten voorgaand jaar al lid
Klanten die voorgaand jaar al lid waren.
Gemiddelde abonnementsprijzen
Betreft hier een ongewogen gemiddelde van respectievelijk het maandabonnement met de laagste prijs en het maanabonnement met de hoogste prijs.
Goedkoopste abonnement
Exclusief aanbiedingen en/of proefabonnementen.
Duurste abonnement
Groepslessen
Totaal groepslessen
Groepslessen met instructeur
Groepslessen via beeldscherm
Voorzieningen naast fitness
Totaal voorzieningen naast fitness
Horecavoorziening
Kinderopvang
Betreft hier kinderopvang tijdens het sporten.
Welness- en beautyvoorzieningen
Bijvoorbeeld sauna, zonnebank, e.d.
Winkel met sportkleding e.d.
Zwembad
Squashbaan
Fysiotherapie en/of sportmassage
Overige voorzieningen
Vanaf verslagjaar 2020 zijn voorzieningen voor fysiotherapie en/of sportmassage als aparte categorie opgenomen.
Programma's met licentierechten
Programma’s met afdrachten voor software- en andere licenties, zoals royalty’s en auteursrechten.
Sportfaciliteiten buiten fitnesscentrum
Aanbod van faciliteiten waarmee klanten ook buiten de fysieke muren van het fitnesscentrum kunnen sporten (bijvoorbeeld via apps of internetsites).
Samenwerking bij sportstimulering
Structurele vorm van samenwerking met gemeenten of sportverenigingen bij het stimuleren van sporten en bewegen.
Gemiddelde vloeroppervlakte
Bestemd voor fitness
Bestemd voor andere sportactiviteiten