Fitnesscentra; personeel en exploitatiekosten en -opbrengsten

Fitnesscentra; personeel en exploitatiekosten en -opbrengsten

Bedrijfsgrootte Perioden Bedrijven (aantal) Vestigingen (aantal) Klanten Totaal klanten (x 1 000) Klanten 18 jaar of ouder (x 1 000) Klanten Jonger dan 18 jaar (x 1 000) Personeel Werkzame personen Totaal werkzame personen (x 1 000) Personeel Werkzame personen Werkzame personen in loondienst (x 1 000) Personeel Werkzame personen Werkzame personen niet in loondienst (x 1 000) Personeel Arbeidsvolume Totaal arbeidsvolume Totaal werkzame personen (x 1 000) Personeel Arbeidsvolume Totaal arbeidsvolume Werkzame personen in loondienst (x 1 000) Personeel Arbeidsvolume Totaal arbeidsvolume Werkzame personen niet in loondienst (x 1 000) Personeel Arbeidsvolume Werkzame personen belast met instructie (x 1 000) Financiën Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Financiën Bedrijfsopbrengsten Inkomsten uit sport- en fitnessdiensten (mln euro) Financiën Bedrijfsopbrengsten Verkoopopbrengst horecavoorziening (mln euro) Financiën Bedrijfsopbrengsten Opbrengst uit (onder)verhuur (mln euro) Financiën Bedrijfsopbrengsten Overige opbrengsten (mln euro) Financiën Bedrijfskosten Totaal bedrijfskosten (mln euro) Financiën Personele kosten Totaal personele kosten (mln euro) Financiën Personele kosten Lonen en werkgeversaandeel soc. lasten (mln euro) Financiën Personele kosten Betalingen aan ingehuurd personeel (mln euro) Financiën Huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten (mln euro) Financiën Huisvestingskosten Huur gebouwen (mln euro) Financiën Huisvestingskosten Energie- en waterkosten (mln euro) Financiën Huisvestingskosten Onderhoud- en schoonmaakkosten (mln euro) Financiën Overige kosten Totaal overige kosten (mln euro) Financiën Overige kosten Kosten inventaris en apparatuur (mln euro) Financiën Overige kosten Inkoopkosten horecavoorziening (mln euro) Financiën Overige kosten Verkoop- en promotiekosten (mln euro) Financiën Overige kosten Administratie- en beheerskosten (mln euro) Financiën Overige kosten Betaalde licenties (mln euro) Financiën Overige kosten Kostprijsverh. belastingen en heffingen (mln euro) Financiën Overige kosten Afschrijvingen (mln euro) Financiën Overige kosten Overige kosten (mln euro) Financiën Bedrijfsresultaat Totaal bedrijfsresultaat (mln euro) Financiën Bedrijfsresultaat Saldo financiële baten en lasten (mln euro) Financiën Bedrijfsresultaat Resultaat voor belastingen (mln euro) Financiën Investeringen Totaal investeringen (mln euro) Financiën Investeringen Investeringen grond en gebouwen (mln euro) Financiën Investeringen Investeringen vervoermiddelen (mln euro) Financiën Investeringen Inv. machines, installaties en apparaten (mln euro) Financiën Resultaat ten opzichte van vorig jaar Resultaat beter dan vorig jaar (% van bedrijven) Financiën Resultaat ten opzichte van vorig jaar Resultaat gelijk aan vorig jaar (% van bedrijven) Financiën Resultaat ten opzichte van vorig jaar Resultaat slechter dan vorig jaar (% van bedrijven) Financiën Resultaat komend jaar Resultaat beter dan dit jaar (% van bedrijven) Financiën Resultaat komend jaar Resultaat gelijk aan dit jaar (% van bedrijven) Financiën Resultaat komend jaar Resultaat slechter dan dit jaar (% van bedrijven)
Totaal 2015 1.620 1.970 2.129 1.867 262 24,9 18,1 6,8 9,3 6,4 2,9 4,8 685 597 32 22 34 635 229 203 25 195 142 31 22 212 22 14 18 25 15 7 87 24 50 -8 42 129 63 3 63 43 31 26 50 36 13
Totaal 2017 1.570 2.020 2.358 2.122 236 24,2 17,5 6,7 9,2 6,6 2,6 5,1 732 652 26 23 31 651 235 209 26 194 144 30 20 222 29 13 24 27 18 6 91 14 81 -11 70 112 61 2 48 51 29 21 44 39 17
Totaal 2019* 1.425 2.060 2.592 2.353 238 24,2 17,7 6,5 8,8 6,6 2,2 5,7 798 725 27 28 18 730 262 229 32 210 155 32 24 258 27 15 26 43 11 8 103 24 68 -12 57 129 67 3 59 49 30 22 9 9 82
0 tot 3 werkzame personen 2015 940 955 352 294 58 5,0 2,5 2,5 2,0 0,7 1,2 1,4 110 100 4 3 2 90 29 22 7 32 24 5 3 30 7 2 3 3 2 1 7 3 20 -1 18 19 8 1 10 41 36 23 51 38 11
0 tot 3 werkzame personen 2017 895 910 337 285 52 4,4 2,2 2,3 2,0 0,8 1,2 1,4 115 106 3 3 3 89 27 21 6 30 23 5 2 32 9 2 3 3 3 1 7 4 26 -1 25 14 6 0 8 50 32 18 44 38 18
0 tot 3 werkzame personen 2019* 810 845 325 274 51 4,3 2,3 1,9 1,9 0,9 1,0 1,5 118 109 3 3 3 94 29 22 7 31 23 5 3 33 8 2 4 4 3 1 9 3 24 -3 21 24 11 1 12 49 29 22 14 10 76
3 tot 5 werkzame personen 2015 300 310 214 182 32 3,0 1,9 1,1 1,1 0,7 0,4 0,8 72 66 2 2 2 59 23 20 4 17 12 3 2 19 5 1 2 2 1 1 5 2 12 -1 12 13 5 0 7 42 27 31 50 34 16
3 tot 5 werkzame personen 2017 310 320 236 200 36 2,8 1,9 0,9 1,1 0,7 0,4 0,7 77 71 2 2 1 59 24 22 3 16 11 3 2 19 4 1 2 2 2 1 5 2 17 -1 16 9 4 1 4 49 25 26 46 36 18
3 tot 5 werkzame personen 2019* 280 305 226 190 37 2,7 1,9 0,8 1,1 0,7 0,4 0,8 74 69 2 2 1 56 23 19 3 16 11 3 2 17 3 1 2 2 1 1 4 3 18 -2 16 8 2 1 5 52 27 21 3 9 88
5 tot 10 werkzame personen 2015 250 265 322 272 50 4,3 3,4 0,9 1,5 1,1 0,4 0,9 106 94 4 3 5 91 42 39 3 24 17 4 3 25 5 2 2 3 2 1 7 3 15 0 15 10 4 1 5 48 23 29 49 34 17
5 tot 10 werkzame personen 2017 235 255 308 263 45 4,2 3,2 1,0 1,4 1,1 0,3 0,8 102 94 4 3 2 83 38 35 3 22 15 4 3 23 6 2 2 2 2 1 5 3 19 -1 19 6 2 0 3 48 28 24 38 46 16
5 tot 10 werkzame personen 2019* 215 255 320 268 51 4,0 3,0 0,9 1,5 1,1 0,3 0,9 105 96 4 3 2 85 39 35 4 22 15 4 3 23 4 2 3 3 2 1 6 3 20 0 20 7 1 1 5 42 32 26 2 7 91
10 tot 50 werkzame personen 2015 120 160 367 305 62 4,8 3,8 1,0 1,8 1,4 0,4 0,9 139 114 11 6 7 123 55 50 5 33 22 7 5 34 3 5 3 4 2 2 12 4 16 0 17 8 4 0 4 45 21 34 52 36 12
10 tot 50 werkzame personen 2017 120 180 356 305 51 4,9 3,9 1,0 1,8 1,4 0,3 1,0 140 120 7 6 7 124 58 53 6 33 23 5 5 33 5 4 4 3 2 1 11 3 16 -1 15 6 2 0 4 63 19 18 43 42 15
10 tot 50 werkzame personen 2019* 110 210 456 390 66 4,7 3,5 1,1 1,7 1,4 0,3 0,9 150 134 7 5 3 130 61 53 8 35 23 6 6 33 5 3 4 3 2 2 11 3 19 -1 18 9 2 0 6 52 33 16 2 7 91
50 of meer werkzame personen 2015 10 280 874 814 60 7,9 6,5 1,3 2,9 2,5 0,4 0,9 259 224 10 8 17 272 79 72 6 89 68 11 10 104 2 4 7 14 8 2 56 11 -13 -7 -20 79 41 0 37 45 55 0 45 55 0
50 of meer werkzame personen 2017 10 355 1.120 1.068 52 7,9 6,3 1,6 2,9 2,6 0,3 1,3 298 262 9 8 19 296 87 79 8 93 71 13 9 116 6 4 13 16 10 2 62 3 2 -7 -4 76 47 0 29 78 22 0 89 0 11
50 of meer werkzame personen 2019* 10 445 1.264 1.231 33 8,6 6,9 1,6 2,7 2,6 0,2 1,6 352 318 10 15 9 366 109 100 9 106 82 13 11 151 8 7 14 32 3 3 73 12 -14 -5 -19 81 49 0 31 55 9 36 0 9 91
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over baten en lasten, investeringen en werkzame personen van in Nederland gevestigde fitnessbedrijven (SBI 9313), uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. Vestigingen zijn ingedeeld naar grootte op basis van het bedrijf waartoe ze behoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 zijn voorlopige cijfers. De overige cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per december 2020:
De definitieve cijfers over 2017 en de voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2020 zullen in het vierde kwartaal van 2021 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Fitnesscentra SBI 9313.
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.
Een bedrijf bestaat uit een of meer juridische eenheden. Een juridische eenheid kan zelf weer uit een of meer vestigingen bestaan. Kenmerkend is dat er autonomie is over beslissingen met betrekking tot de productie binnen de (samengestelde) entiteit die 'bedrijf' wordt genoemd. Wanneer deze eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt omwille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als bedrijf beschouwd. In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd. Zo kan geen verwarring ontstaan met de term bedrijf uit het gangbare spraakgebruik. De statistische eenheid bedrijf is een benadering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Vestigingen
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een onderneming voor de uitoefening van de activiteiten. Iedere onderneming bestaat uit tenminste één vestiging.
Klanten
Totaal klanten
18 jaar of ouder
Jonger dan 18 jaar
Personeel
Werkzame personen
Het aantal "werkzame personen" bestaat uit:

- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten.

Uitgeleend personeel ( Werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling.) is hierin niet opgenomen.
Totaal werkzame personen
Werkzame personen in loondienst
Hiertoe behoren:
- werknemers op de loonlijst;
- personen die op de loonlijst van een moeder-, zuster- of dochterbedrijf staan, maar feitelijk werkzaam zijn bij het bedrijf;
- directeur-grootaandeelhouders van BV’s en oproepkrachten, voor zover werkzaam in loondienst.

Werkzame personen niet in loondienst
Hiertoe behoren:
- werkzame eigenaren (niet in loondienst werkzame eigenaren, firmanten en familieleden);
- uitzendkrachten en ander gedetacheerd personeel (aangetrokken van uitzend- en detacheringsbureaus e.d.);
- overig ingeleend personeel (ingeleend personeel van andere bedrijven en zelfstandigen zonder personeel).
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren.
Totaal arbeidsvolume
Totaal werkzame personen
Werkzame personen in loondienst
Hiertoe behoren:
- werknemers op de loonlijst;
- personen die op de loonlijst van een moeder-, zuster- of dochterbedrijf staan, maar feitelijk werkzaam zijn bij het bedrijf;
- directeur-grootaandeelhouders van BV’s en oproepkrachten, voor zover werkzaam in loondienst.
Werkzame personen niet in loondienst
Hiertoe behoren:
- werkzame eigenaren (niet in loondienst werkzame eigenaren, firmanten en familieleden);
- uitzendkrachten en ander gedetacheerd personeel (aangetrokken van uitzend- en detacheringsbureaus e.d.);
- overig ingeleend personeel (ingeleend personeel van andere bedrijven en zelfstandigen zonder personeel).
Werkzame personen belast met instructie
Financiën
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten
Inkomsten uit sport- en fitnessdiensten
Abonnements-, entree- en lesgelden.
Verkoopopbrengst horecavoorziening
Opbrengst uit (onder)verhuur
Opbrengst uit (onder)verhuur van deel accommodatie.
Overige opbrengsten
Bijvoorbeeld: inkomsten uit douchehokjes, opbrengsten van speelautomaten, subsidies, sponsor- en reclamegelden, baten i.v.m. uitgeleend personeel, opbrengsten van zelf georganiseerde evenementen, opbrengsten uit de verkoop van sportartikelen.
Bedrijfskosten
Totaal bedrijfskosten
Personele kosten
Totaal personele kosten
Lonen en werkgeversaandeel soc. lasten
Lonen en werkgeversaandeel sociale lasten.
Inclusief toeslagen, gratificaties, uitkeringen krachtens ontslagregelingen, reiskostenvergoedingen e.d.
Betalingen aan ingehuurd personeel
Huisvestingskosten
Totaal huisvestingskosten
Huur gebouwen
Energie- en waterkosten
Onderhoud- en schoonmaakkosten
Overige kosten
Totaal overige kosten
Kosten inventaris en apparatuur
Huur/lease, onderhoud/reparatie, verzekering van inventaris en apparatuur. Aanschafkosten van apparatuur die niet geactiveerd is.
Inkoopkosten horecavoorziening
Verkoop- en promotiekosten
Administratie- en beheerskosten
Betaalde licenties
Afdrachten voor software- en andere licenties, zoals royalty's en auteursrechten.
Kostprijsverh. belastingen en heffingen
Kostprijsverhogende belastingen en heffingen. Bijv. OZB, zuiverings- en milieuheffingen.
Afschrijvingen
Overige kosten
Bedrijfsresultaat
Totaal bedrijfsresultaat
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten die niet voortvloeien uit de normale activiteiten van uw organisatie bijv. ontvangen rente, boekwinsten bij de verkoop van activa e.d. en lasten die niet voortvloeien uit de normale activiteiten van uw organisatie bijv. betaalde rente,
boekverliezen bij de verkoop van activa e.d.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financiële resultaat, het saldo voorzieningen en het buitengewoon resultaat.
Investeringen
Goederen die worden aangeschaft of in eigen beheer worden voortgebracht, met als doel om als kapitaalgoed in het productieproces ingezet te worden. Algemeen worden als zodanig beschouwd goederen met een levensduur van meer dan een jaar (zoals gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en dergelijke).
Totaal investeringen
Investeringen grond en gebouwen
Investeringen vervoermiddelen
Inv. machines, installaties en apparaten
Resultaat ten opzichte van vorig jaar
Hoe verhoudt het bedrijfsresultaat zich tot dat van het vorig jaar?
Resultaat beter dan vorig jaar
Resultaat gelijk aan vorig jaar
Resultaat slechter dan vorig jaar
Resultaat komend jaar
Hoe verhoudt het bedrijfsresultaat over komend jaar zich naar verwachting tot dit jaar?
Resultaat beter dan dit jaar
Resultaat gelijk aan dit jaar
Resultaat slechter dan dit jaar