Fitnesscentra; personeel en exploitatiekosten en -opbrengsten


Deze tabel bevat gegevens over baten en lasten, investeringen en werkzame personen van in Nederland gevestigde fitnessbedrijven (SBI 9313), uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. Vestigingen zijn ingedeeld naar grootte op basis van het bedrijf waartoe ze behoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2015 zijn defintieve cijfers. De cijfers over 2017 zijn voorlopige cijfers.

Wijzigingen per november 2018:
De definitieve cijfers over 2015 en voorlopige cijfers over 2017 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2019 zullen in het vierde kwartaal van 2020 beschikbaar komen.

Fitnesscentra; personeel en exploitatiekosten en -opbrengsten

Bedrijfsgrootte Perioden Bedrijven (aantal) Vestigingen (aantal) KlantenTotaal klanten (x 1 000) Klanten18 jaar of ouder (x 1 000) KlantenJonger dan 18 jaar (x 1 000) PersoneelWerkzame personenTotaal werkzame personen (x 1 000) PersoneelWerkzame personenWerkzame personen in loondienst (x 1 000) PersoneelWerkzame personenWerkzame personen niet in loondienst (x 1 000) ArbeidsvolumeTotaal arbeidsvolumeTotaal werkzame personen (x 1 000) ArbeidsvolumeTotaal arbeidsvolumeWerkzame personen in loondienst (x 1 000) ArbeidsvolumeTotaal arbeidsvolumeWerkzame personen niet in loondienst (x 1 000) PersoneelArbeidsvolumeWerkzame personen belast met instructie (x 1 000) FinanciënBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) FinanciënBedrijfsopbrengstenInkomsten uit sport- en fitnessdiensten (mln euro) FinanciënBedrijfsopbrengstenVerkoopopbrengst horecavoorziening (mln euro) FinanciënBedrijfsopbrengstenOpbrengst uit (onder)verhuur (mln euro) FinanciënBedrijfsopbrengstenOverige opbrengsten (mln euro) FinanciënBedrijfskostenTotaal bedrijfskosten (mln euro) FinanciënPersonele kostenTotaal personele kosten (mln euro) FinanciënPersonele kostenLonen en werkgeversaandeel soc. lasten (mln euro) FinanciënPersonele kostenBetalingen aan ingehuurd personeel (mln euro) FinanciënHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) FinanciënHuisvestingskostenHuur gebouwen (mln euro) FinanciënHuisvestingskostenEnergie- en waterkosten (mln euro) FinanciënHuisvestingskostenOnderhoud- en schoonmaakkosten (mln euro) FinanciënOverige kostenTotaal overige kosten (mln euro) FinanciënOverige kostenKosten inventaris en apparatuur (mln euro) FinanciënOverige kostenInkoopkosten horecavoorziening (mln euro) FinanciënOverige kostenVerkoop- en promotiekosten (mln euro) FinanciënOverige kostenAdministratie- en beheerskosten (mln euro) FinanciënOverige kostenBetaalde licenties (mln euro) FinanciënOverige kostenKostprijsverh. belastingen en heffingen (mln euro) FinanciënOverige kostenAfschrijvingen (mln euro) FinanciënOverige kostenOverige kosten (mln euro) FinanciënBedrijfsresultaatTotaal bedrijfsresultaat (mln euro) FinanciënBedrijfsresultaatSaldo financiële baten en lasten (mln euro) FinanciënBedrijfsresultaatResultaat voor belastingen (mln euro) FinanciënInvesteringenTotaal investeringen (mln euro) FinanciënInvesteringenInvesteringen grond en gebouwen (mln euro) FinanciënInvesteringenInvesteringen vervoermiddelen (mln euro) FinanciënInvesteringenInv. machines, installaties en apparaten (mln euro) FinanciënResultaat ten opzichte van vorig jaarResultaat beter dan vorig jaar (% van bedrijven) FinanciënResultaat ten opzichte van vorig jaarResultaat gelijk aan vorig jaar (% van bedrijven) FinanciënResultaat ten opzichte van vorig jaarResultaat slechter dan vorig jaar (% van bedrijven) FinanciënResultaat komend jaar Resultaat beter dan dit jaar (% van bedrijven) FinanciënResultaat komend jaar Resultaat gelijk aan dit jaar (% van bedrijven) FinanciënResultaat komend jaar Resultaat slechter dan dit jaar (% van bedrijven)
Totaal 2015 1.620 1.970 2.129 1.867 262 24,9 18,1 6,8 9,3 6,4 2,9 4,8 685 597 32 22 34 635 229 203 25 195 142 31 22 212 22 14 18 25 15 7 87 24 50 -8 42 129 63 3 63 43 31 26 50 36 13
Totaal 2017* 1.570 2.015 2.339 2.104 235 25,0 18,3 6,7 9,2 6,6 2,6 5,1 728 649 26 22 31 648 234 208 26 193 143 30 20 221 29 13 24 27 18 6 90 14 80 -10 70 111 61 2 48 51 29 21 44 39 17
0 tot 3 werkzame personen 2015 940 955 352 294 58 5,0 2,5 2,5 2,0 0,7 1,2 1,4 110 100 4 3 2 90 29 22 7 32 24 5 3 30 7 2 3 3 2 1 7 3 20 -1 18 19 8 1 10 41 36 23 51 38 11
0 tot 3 werkzame personen 2017* 895 910 337 285 52 4,4 2,2 2,3 2,0 0,8 1,2 1,4 115 106 3 3 3 89 27 21 6 30 23 5 2 32 9 2 3 3 3 1 7 4 26 -1 25 14 6 0 8 50 32 18 44 38 18
3 tot 5 werkzame personen 2015 300 310 214 182 32 3,0 1,9 1,1 1,1 0,7 0,4 0,8 72 66 2 2 2 59 23 20 4 17 12 3 2 19 5 1 2 2 1 1 5 2 12 -1 12 13 5 0 7 42 27 31 50 34 16
3 tot 5 werkzame personen 2017* 310 325 237 201 36 2,8 1,9 0,9 1,1 0,7 0,4 0,7 77 71 2 2 1 60 25 22 3 16 11 3 2 19 4 1 2 2 2 1 5 2 17 -1 16 9 4 1 4 49 25 26 46 36 18
5 tot 10 werkzame personen 2015 250 265 322 272 50 4,3 3,4 0,9 1,5 1,1 0,4 0,9 106 94 4 3 5 91 42 39 3 24 17 4 3 25 5 2 2 3 2 1 7 3 15 0 15 10 4 1 5 48 23 29 49 34 17
5 tot 10 werkzame personen 2017* 235 255 308 263 45 4,2 3,2 1,0 1,4 1,1 0,3 0,8 102 94 4 3 2 83 38 35 3 22 15 4 3 23 6 2 2 2 2 1 5 3 19 -1 19 6 2 0 3 48 28 24 38 46 16
10 tot 50 werkzame personen 2015 120 160 367 305 62 4,8 3,8 1,0 1,8 1,4 0,4 0,9 139 114 11 6 7 123 55 50 5 33 22 7 5 34 3 5 3 4 2 2 12 4 16 0 17 8 4 0 4 45 21 34 52 36 12
10 tot 50 werkzame personen 2017* 120 180 356 305 51 4,9 3,9 1,0 1,8 1,4 0,3 1,0 140 120 7 6 7 124 58 53 6 33 23 5 5 33 5 4 4 3 2 1 11 3 16 -1 15 6 2 0 4 63 19 18 43 42 15
50 of meer werkzame personen 2015 10 280 874 814 60 7,9 6,5 1,3 2,9 2,5 0,4 0,9 259 224 10 8 17 272 79 72 6 89 68 11 10 104 2 4 7 14 8 2 56 11 -13 -7 -20 79 41 0 37 45 55 0 45 55 0
50 of meer werkzame personen 2017* 10 345 1.100 1.050 51 8,7 7,2 1,5 2,9 2,6 0,3 1,3 294 258 9 8 19 292 86 78 8 92 71 12 9 114 5 4 13 16 9 2 62 3 2 -7 -5 76 46 0 29 63 19 18 88 0 12
Bron: CBS.
Verklaring van tekens