Landelijke digitale openbare bibliotheek

De landelijke digitale openbare bibliotheek omvat de gezamenlijke digitale collectie van openbare bibliotheken. Deze collectie bestaat uit e-books, luisterboeken en cursussen die via een online platform, de zogenoemde online Bibliotheek, worden aangeboden. Daarnaast worden er in de zomerperiode ook e-books via de app VakantieBieb aangeboden.