Protestantse Kerk in Nederland (PKN)

De relatief kleine groep PKN’ers is opmerkelijk tegen de achtergrond van het samengaan in 2004 van de meeste gereformeerde en hervormde kerken. Blijkbaar vindt nog steeds een relatief grote groep protestanten, hoewel ze formeel behoren tot de PKN, dat ze gereformeerd of Nederlands hervormd zijn, en identificeren zij zich niet met de PKN.