Een op de vijf Nederlanders voelt zich zeer gelukkig

Kleine kinderen in het bos op zondag spelen met de oppas tikkertje
© Hollandse Hoogte
Ruim een vijfde van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder beschouwt zichzelf als zeer gelukkig. Op een schaal van 1 tot en met 10 waarderen ze hun geluk met een 9 of 10. Hiertegenover staat een kleine minderheid van nog geen 3 procent die zichzelf als ongelukkig bestempelt. Zij beoordelen hun mate van geluk met een 4 of minder. Over de periode 2013-2017 is dit beeld van geluk nagenoeg gelijk. Dit blijkt uit recent onderzoek van het CBS.

Aan personen van 18 jaar of ouder is door middel van een enquête gevraagd hoe ze hun welzijn ervaren in termen van geluk en tevredenheid met het leven. Ook is gevraagd naar hun sociale contacten, het vertrouwen in andere mensen en vrijwilligerswerk.

Ervaren geluk, 2013/2017
   Percentage (% personen van 18 jaar of ouder)
Ongelukkig10,4
Ongelukkig20,3
Ongelukkig30,7
Ongelukkig41,2
Niet ongelukkig, niet zeer gelukkig53,1
Niet ongelukkig, niet zeer gelukkig66,6
Niet ongelukkig, niet zeer gelukkig722,2
Niet ongelukkig, niet zeer gelukkig843,3
Zeer gelukkig916,4
Zeer gelukkig105,8

Zeer gelukkig, wie zijn dat?

Vooral gehuwden, mensen in de hoogste inkomenscategorie en werkenden geven naar verhouding vaak aan zeer gelukkig te zijn. Gescheiden volwassenen, laagopgeleiden en mensen in de laagste inkomensgroep zijn juist het vaakst ongelukkig.

Zeer gelukkigen vaker ook zeer gezond

Het overgrote deel (86 procent) van de 18-plussers die zichzelf zeer gelukkig noemen, ervaart een goede of zeer goede gezondheid. Van hen geeft 27 procent aan dat hun gezondheid zeer goed is, tegenover 12 procent van de overige volwassenen.

Ervaren gezondheid, 2013/2017
 Zeer goed (% personen van 18 jaar of ouder)Goed (% personen van 18 jaar of ouder)Gaat wel (% personen van 18 jaar of ouder)Slecht (% personen van 18 jaar of ouder)Zeer slecht (% personen van 18 jaar of ouder)
Zeer gelukkig2758,612,41,70,3
Overig11,85625,45,61,2

Van de volwassenen die zeer gelukkig zijn, heeft 56 procent dagelijks contact met familie, vrienden of kennissen. Dat is meer dan bij de rest van de bevolking (50 procent). Daarnaast zijn zij iets vaker actief als vrijwilliger, en hebben zij meer vertrouwen in de medemens. Van de zeer gelukkigen vindt 65 procent dat de meeste mensen wel te vertrouwen zijn, van de overige volwassenen is dat 58 procent.

Minder vertrouwen en minder sociale contacten onder ongelukkigen

Degenen die zichzelf als ongelukkig zien, vinden hun gezondheid aanmerkelijk minder vaak goed dan anderen. Van de ongelukkigen bestempelt 37 procent de gezondheid als slecht of zeer slecht, terwijl dit bij de niet-ongelukkigen 5 procent is.

Ervaren gezondheid, 2013/2017
 Zeer goed (% personen van 18 jaar of ouder)Goed (% personen van 18 jaar of ouder)Gaat wel (% personen van 18 jaar of ouder)Slecht (% personen van 18 jaar of ouder)Zeer slecht (% personen van 18 jaar of ouder)
Ongelukkig5,628,12925,611,8
Overig15,457,322,34,20,7

Van de ongelukkigen heeft een kleiner deel dagelijks of wekelijks contact met familie, vrienden of buren dan de overige 18-plussers: 87 procent tegenover 96 procent. Daarnaast doen naar verhouding minder ongelukkigen (bijna een derde) vrijwilligerswerk dan andere mensen (bijna de helft). Tot slot geeft bijna 37 procent van de ongelukkigen aan dat de meeste mensen wel te vertrouwen zijn. Onder degenen die niet ongelukkig zijn is dat 60 procent.

Hoe het ervaren van geluk en andere kenmerken zoals gezondheid, opleiding en burgerlijke staat precies met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden kan op basis van deze cijfers niet worden vastgesteld.