Ervaren geluk

De vraag over geluk wordt als volgt gesteld in de vragenlijst:
Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt? Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig.

Personen die een 7 of hoger scoren, worden beschouwd als gelukkig. Degenen die een 9 of 10 invullen, worden in dit onderzoek gezien als zeer gelukkig, terwijl degenen die hun geluk met een 4 of lagere waarderen, worden gerangschikt onder de ongelukkigen.

Hoe het ervaren van geluk en andere kenmerken zoals gezondheid, opleiding en burgerlijke staat precies met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden kan op basis van deze cijfers niet worden vastgesteld.