Personen met zorg in het buitenland

Percentage personen dat in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête gebruik heeft gemaakt van gezondheidszorg in het buitenland, zoals een huisarts, specialist, ziekenhuis of tandarts.

In de Gezondheidsenquête wordt gevraagd naar het gebruik van gezondheidszorg in het buitenland. De volgende vraagstelling wordt gebruikt:
‘Heeft u (voor uzelf, voor uw kind) in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van de gezondheidszorg in het buitenland, zoals een huisarts, specialist, ziekenhuis of tandarts?’
Na deze openingsvraag volgen vragen over het aantal contacten, , over het type zorg(verlener), over het land waarin van de zorg gebruik gemaakt werd, en over de belangrijkste reden voor het zorggebruik. De laatste drie vragen gaan over het laatste buitenlandse zorggebruik.