Bbp groeit met 0,8 procent in vierde kwartaal 2017

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2017 met 0,8 procent gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal van 2017. De tweede berekening van het bbp wordt altijd circa 90 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

Het groeicijfer is gelijk aan dat van de eerste berekening, die is gepubliceerd op 14 februari. De groei is vooral te danken aan de export.

Bruto binnenlands product, seizoengecorrigeerd
   index (2009=100)
2011I103,3
2011II103,2
2011III103,2
2011IV102,4
2012I102,3
2012II102,3
2012III101,9
2012IV101,2
2013I101,5
2013II101,3
2013III101,9
2013IV102,5
2014I102,3
2014II102,9
2014III103,3
2014IV104,5
2015I105,3
2015II105,3
2015III105,7
2015IV106,1
2016I106,9
2016II107,2
2016III108,3
2016IV109
2017I109,7
2017II111,3
2017III111,8
2017IV112,7

Tweede berekening

De tweede berekening wordt 90 dagen na afloop van het kwartaal gemaakt. De eerste berekening, ongeveer 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de bouw, de zakelijke dienstverlening, de horeca, de overheid, de zorg en de financiële instellingen, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen.

De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uiterste bijstellingen bedroegen -0,3 en +0,5 procentpunt.

Groei eerste kwartaal 2017 iets opwaarts bijgesteld

Bij elke nieuwe berekening bepaalt CBS ook opnieuw de seizoengecorrigeerde reeks van de eerder gepubliceerde kwartalen. Daarnaast worden bij de tweede raming van het vierde kwartaal de eerste drie kwartalen herzien op basis van de meest recente informatie. Dit heeft tot een bijstelling geleid van de bbp-groei van het eerste kwartaal van 2017: van 0,6 naar 0,7 procent.

Groei ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016

Ten opzichte van een jaar eerder groeide het bbp in het vierde kwartaal met 2,9 procent. Volgens de eerste berekening was dat ook 2,9 procent. De groei van het eerste en tweede kwartaal van 2017 is wel aangepast: van het eerste kwartaal van 3,2 naar 3,3 procent en van het tweede kwartaal van 3,3 naar 3,4 procent. Dat komt vooral door een opwaartse bijstelling van de zorg.

Bruto binnenlands product
   mutatie (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
2011I3
2011II2,2
2011III1,6
2011IV0,1
2012I-1,2
2012II-0,6
2012III-1,3
2012IV-1,1
2013I-1,4
2013II-1
2013III0
2013IV1,6
2014I0,6
2014II1,6
2014III1,6
2014IV1,9
2015I2,7
2015II2,1
2015III2,4
2015IV1,8
2016I1,7
2016II2,3
2016III2,4
2016IV2,4
2017I3,3
2017II3,4
2017III3
2017IV2,9

Economie groeit in 2017 met 3,2 procent

Door de bijstelling van de jaar-op-jaargroei van de eerste twee kwartalen van 2017 is ook de bbp-groei voor heel 2017 aangepast. Die is nu uitgekomen op 3,2 procent. Dat is 0,1 procentpunt meer dan bij de eerste berekening.

Aantal banen groeit met 63 duizend

Volgens de tweede berekening steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het vierde kwartaal 2017 met 63 duizend ten opzichte van het derde kwartaal van 2017. De eerste berekening kwam uit op een stijging van 57 duizend banen.

In het vierde kwartaal van 2017 waren er volgens de tweede berekening 229 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer dan in hetzelfde kwartaal van 2016. Dat was bij de eerste berekening 217 duizend.

De banencijfers zijn bijgesteld op basis van aangevulde broninformatie. Ook de eerste drie kwartalen van 2017 zijn bijgesteld op basis van de meest recente informatie.

Banen van werknemers en zelfstandigen (seizoengecorrigeerd)
   mutatie (mutatie t.o.v. een kwartaal eerder (x 1 000))
2011I56
2011II49
2011III9
2011IV-7
2012I2
2012II-16
2012III-34
2012IV-42
2013I-51
2013II-18
2013III-9
2013IV-12
2014I-15
2014II18
2014III20
2014IV26
2015I37
2015II32
2015III27
2015IV22
2016I-1
2016II32
2016III37
2016IV56
2017I63
2017II52
2017III55
2017IV63