Bbp groeit met 0,8 procent in vierde kwartaal 2017

© Hollandse Hoogte
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2017 met 0,8 procent gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal van 2017. De tweede berekening van het bbp wordt altijd circa 90 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

Het groeicijfer is gelijk aan dat van de eerste berekening, die is gepubliceerd op 14 februari. De groei is vooral te danken aan de export.

Bruto binnenlands product, seizoengecorrigeerd (2009=100)
 index
2011 I103,3
2011 II103,2
2011 III103,2
2011 IV102,4
2012 I102,3
2012 II102,3
2012 III101,9
2012 IV101,2
2013 I101,5
2013 II101,3
2013 III101,9
2013 IV102,5
2014 I102,3
2014 II102,9
2014 III103,3
2014 IV104,5
2015 I105,3
2015 II105,3
2015 III105,7
2015 IV106,1
2016 I106,9
2016 II107,2
2016 III108,3
2016 IV109
2017 I109,7
2017 II111,3
2017 III111,8
2017 IV112,7

Tweede berekening

De tweede berekening wordt 90 dagen na afloop van het kwartaal gemaakt. De eerste berekening, ongeveer 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de bouw, de zakelijke dienstverlening, de horeca, de overheid, de zorg en de financiële instellingen, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen.

De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uiterste bijstellingen bedroegen -0,3 en +0,5 procentpunt.

Groei eerste kwartaal 2017 iets opwaarts bijgesteld

Bij elke nieuwe berekening bepaalt CBS ook opnieuw de seizoengecorrigeerde reeks van de eerder gepubliceerde kwartalen. Daarnaast worden bij de tweede raming van het vierde kwartaal de eerste drie kwartalen herzien op basis van de meest recente informatie. Dit heeft tot een bijstelling geleid van de bbp-groei van het eerste kwartaal van 2017: van 0,6 naar 0,7 procent.

Groei ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016

Ten opzichte van een jaar eerder groeide het bbp in het vierde kwartaal met 2,9 procent. Volgens de eerste berekening was dat ook 2,9 procent. De groei van het eerste en tweede kwartaal van 2017 is wel aangepast: van het eerste kwartaal van 3,2 naar 3,3 procent en van het tweede kwartaal van 3,3 naar 3,4 procent. Dat komt vooral door een opwaartse bijstelling van de zorg.

Bruto binnenlands product (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
 mutatie
2011 I3
2011 II2,2
2011 III1,6
2011 IV0,1
2012 I-1,2
2012 II-0,6
2012 III-1,3
2012 IV-1,1
2013 I-1,4
2013 II-1
2013 III0
2013 IV1,6
2014 I0,6
2014 II1,6
2014 III1,6
2014 IV1,9
2015 I2,7
2015 II2,1
2015 III2,4
2015 IV1,8
2016 I1,7
2016 II2,3
2016 III2,4
2016 IV2,4
2017 I3,3
2017 II3,4
2017 III3
2017 IV2,9

Economie groeit in 2017 met 3,2 procent

Door de bijstelling van de jaar-op-jaargroei van de eerste twee kwartalen van 2017 is ook de bbp-groei voor heel 2017 aangepast. Die is nu uitgekomen op 3,2 procent. Dat is 0,1 procentpunt meer dan bij de eerste berekening.

Aantal banen groeit met 63 duizend

Volgens de tweede berekening steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het vierde kwartaal 2017 met 63 duizend ten opzichte van het derde kwartaal van 2017. De eerste berekening kwam uit op een stijging van 57 duizend banen.

In het vierde kwartaal van 2017 waren er volgens de tweede berekening 229 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer dan in hetzelfde kwartaal van 2016. Dat was bij de eerste berekening 217 duizend.

De banencijfers zijn bijgesteld op basis van aangevulde broninformatie. Ook de eerste drie kwartalen van 2017 zijn bijgesteld op basis van de meest recente informatie.

Banen van werknemers en zelfstandigen (seizoengecorrigeerd) (mutatie t.o.v. een kwartaal eerder (x 1 000))
 mutatie
2011 I56
2011 II49
2011 III9
2011 IV-7
2012 I2
2012 II-16
2012 III-34
2012 IV-42
2013 I-51
2013 II-18
2013 III-9
2013 IV-12
2014 I-15
2014 II18
2014 III20
2014 IV26
2015 I37
2015 II32
2015 III27
2015 IV22
2016 I-1
2016 II32
2016 III37
2016 IV56
2017 I63
2017 II52
2017 III55
2017 IV63