Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen, 1995-2018

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen, 1995-2018

Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame personen Werkzame personen (x 1 000) Werkzame personen Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Banen Banen (x 1 000) Banen Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Gewerkte uren Gewerkte uren (mln uren) Gewerkte uren Gewerkte uren seizoengecorrigeerd (mln uren)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2016 1e kwartaal* 8.769 8.841 9.857 9.939 3.259 3.163
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2016 2e kwartaal* 8.895 8.877 10.013 9.973 3.162 3.191
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2016 3e kwartaal* 8.943 8.917 10.031 10.013 2.978 3.205
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2016 4e kwartaal* 8.997 8.975 10.095 10.072 3.388 3.229
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2016* 8.901 9.999 12.788
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2017 1e kwartaal* 8.946 9.025 10.033 10.129 3.410 3.235
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2017 2e kwartaal* 9.093 9.071 10.223 10.180 3.193 3.251
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2017 3e kwartaal* 9.161 9.121 10.261 10.236 3.025 3.278
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2017 4e kwartaal* 9.195 9.183 10.324 10.308 3.415 3.280
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2017* 9.099 10.211 13.043
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2018 1e kwartaal* 9.178 9.253 10.295 10.384 3.437 3.293
Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016 1e kwartaal* 831 833 859 863 355 338
Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016 2e kwartaal* 834 832 865 862 337 342
Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016 3e kwartaal* 832 833 863 863 314 342
Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016 4e kwartaal* 837 836 867 867 357 341
Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016* 833 863 1.363
Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2017 1e kwartaal* 835 836 864 866 368 341
Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2017 2e kwartaal* 840 839 868 867 332 341
Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2017 3e kwartaal* 840 840 868 867 311 342
Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2017 4e kwartaal* 840 841 868 869 353 341
Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2017* 839 867 1.364
Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018 1e kwartaal* 844 844 871 873 365 342
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2016 1e kwartaal* 7.283 7.356 7.768 7.854 2.604 2.488
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2016 2e kwartaal* 7.416 7.394 7.937 7.896 2.481 2.522
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2016 3e kwartaal* 7.463 7.432 7.963 7.937 2.332 2.534
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2016 4e kwartaal* 7.502 7.482 8.011 7.991 2.676 2.549
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2016* 7.416 7.920 10.093
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2017 1e kwartaal* 7.457 7.530 7.956 8.044 2.754 2.560
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2017 2e kwartaal* 7.599 7.577 8.136 8.094 2.503 2.573
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2017 3e kwartaal* 7.659 7.627 8.175 8.148 2.372 2.599
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2017 4e kwartaal* 7.710 7.689 8.236 8.216 2.710 2.606
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2017* 7.607 8.127 10.338
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2018 1e kwartaal* 7.680 7.755 8.197 8.286 2.777 2.615
Werknemers B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016 1e kwartaal* 791 792 806 808 335 318
Werknemers B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016 2e kwartaal* 794 792 810 807 315 320
Werknemers B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016 3e kwartaal* 791 791 806 806 293 320
Werknemers B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016 4e kwartaal* 793 793 808 808 334 319
Werknemers B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016* 792 807 1.277
Werknemers B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2017 1e kwartaal* 790 791 805 807 346 319
Werknemers B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2017 2e kwartaal* 796 794 812 809 310 319
Werknemers B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2017 3e kwartaal* 796 796 811 812 291 320
Werknemers B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2017 4e kwartaal* 798 798 814 814 331 320
Werknemers B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2017* 795 810 1.278
Werknemers B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018 1e kwartaal* 800 802 816 818 344 321
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2016 1e kwartaal* 1.486 1.486 2.089 2.085 655 675
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2016 2e kwartaal* 1.479 1.483 2.076 2.077 681 668
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2016 3e kwartaal* 1.480 1.485 2.069 2.076 647 671
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2016 4e kwartaal* 1.494 1.492 2.084 2.081 712 681
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2016* 1.485 2.079 2.695
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2017 1e kwartaal* 1.489 1.494 2.077 2.085 656 675
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2017 2e kwartaal* 1.494 1.494 2.087 2.086 691 677
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2017 3e kwartaal* 1.501 1.493 2.086 2.088 653 678
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2017 4e kwartaal* 1.485 1.494 2.088 2.091 705 674
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2017* 1.492 2.085 2.705
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2018 1e kwartaal* 1.498 1.498 2.098 2.098 660 678
Zelfstandigen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016 1e kwartaal* 40 41 53 56 20 20
Zelfstandigen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016 2e kwartaal* 40 40 55 55 22 22
Zelfstandigen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016 3e kwartaal* 41 41 57 57 21 22
Zelfstandigen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016 4e kwartaal* 44 43 59 59 23 22
Zelfstandigen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016* 41 56 86
Zelfstandigen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2017 1e kwartaal* 45 45 59 59 22 22
Zelfstandigen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2017 2e kwartaal* 44 44 56 57 22 22
Zelfstandigen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2017 3e kwartaal* 44 43 57 56 20 21
Zelfstandigen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2017 4e kwartaal* 42 43 54 55 22 21
Zelfstandigen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2017* 44 57 87
Zelfstandigen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018 1e kwartaal* 43 43 55 55 21 21
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995 tot en met eerste kwartaal 2018.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2014 zijn definitief. Gegevens vanaf 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Alle personen die één of meerdere banen hebben als werknemer en/of zelfstandige bij een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden).

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland. In deze tabel wordt het gemiddeld aantal werkzame personen over de verslagperiode gegeven.
Werkzame personen
Alle personen die één of meerdere banen hebben als werknemer en/of zelfstandige bij een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden).

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland. In deze tabel wordt het gemiddeld aantal werkzame personen over de verslagperiode gegeven.
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal werkzame personen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Banen
Een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. De persoon valt dan (al dan niet met anderen) samen met het bedrijf. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen
Een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. De persoon valt dan (al dan niet met anderen) samen met het bedrijf. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal banen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overuren) te vermeerderen met onbetaalde overuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof, kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overuren) te vermeerderen met onbetaalde overuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof, kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren seizoengecorrigeerd
Het totale aantal gewerkte uren in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.