Goederenexport naar VK blijft achter

15-3-2018 00:01
© Hollandse Hoogte

Erratum: 15-3-2018 08:50

In de alinea met het kopje ‘Agrarische export stijgt verder’ is een fout geslopen. Het VK is niet de tweede, zoals oorspronkelijk vermeld, maar de derde exportbestemming van Nederlandse landbouw- en landbouwgerelateerde goederen.
De waarde van de Nederlandse goederenexport naar het Verenigd Koninkrijk bedroeg in 2017 39 miljard euro. Dat is vrijwel evenveel als in 2016. De export naar het Verenigd Koninkrijk ontwikkelde zich daarmee minder gunstig dan de totale goederenexport. Deze groeide vorig jaar met ruim 10 procent tot 469 miljard euro. De export naar EU-landen nam toe met 8 procent. Dit blijkt uit de nieuwe voorlopige cijfers van de Nederlandse goederenhandel.

Aan Nederlandse producten werd in 2017 voor 20 miljard euro naar het Verenigd Koninkrijk geëxporteerd. Dat is nagenoeg gelijk aan 2016. Ook de wederuitvoer van goederen naar het VK bleef vorig jaar met 18 miljard euro vrijwel onveranderd.

Agrarische export stijgt verder

Hoewel de totale exportwaarde van Nederlands product naar het Verenigd Koninkrijk in vergelijking met 2016 ongeveer gelijk bleef, zijn er in het exportpakket wel verschuivingen. De agrarische sector exporteerde voor 6,7 miljard euro aan producten van Nederlandse makelij. Dat is een stijging van 2,5 procent ten opzichte van 2016. Hiermee is het VK na Duitsland en België de derde exportbestemming van Nederlandse landbouw- en landbouwgerelateerde goederen.

In 2016 had een incidentele levering plaats van een boorplatform. Deze levering gaf de industriële export in dat jaar een flinke impuls, maar drukte de jaar-op-jaarontwikkeling van 2017. Ook werden er minder vrachtwagens naar het Verenigd Koninkrijk geëxporteerd in 2017.

 

Exportpiek Nederlands product medio 2016

De export van goederen van Nederlandse makelij bereikte, mede door de incidentele levering van het booreiland, een piek in het tweede kwartaal van 2016. Daarna nam de exportwaarde van Nederlandse industriële goederen geleidelijk af. Het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de totale export van Nederlandse makelij neemt dan ook af sinds het derde kwartaal van 2016.

Nederlandse exportgoederen stegen vorig jaar bijna 4 procent in prijs. Bovendien was de waardevermindering van het Britse pond ten opzichte van de euro vorig jaar circa 7 procent. Deze afwaardering kwam na de uitkomst van het referendum van 23 juni 2016 toen de Britse kiezer zich uitsprak voor een afscheiding van de Europese Unie.

Export eigen makelij naar Verenigd Koninkrijk draagt ruim 10 miljard euro bij aan bbp

In 2016 was de bijdrage aan het bbp, de exportverdiensten, van Nederlandse makelij die naar het VK werd verscheept 10,4 miljard euro (1,5 procent). Hiervan werd 41 procent (4,3 miljard euro) verdiend door de industrie. Dat is zowel dankzij de eigen export als door toeleveranties aan andere bedrijven die Nederlandse goederen exporteren, zoals andere industriële bedrijven en de groothandel. Naast de industrie leverden de handel en de zakelijke dienstverlening eveneens een flinke bijdrage aan het bbp.

 

 

Relevante links