Verdiensten export naar Verenigd Koninkrijk, 2015-2016

De tabellen tonen de toegevoegde waarde in iedere bedrijfstak dankzij de export naar het Verenigd Koninkrijk.
De tabellen laten zien hoeveel de export naar het Verenigd Koninkrijk bijdroeg aan de Nederlandse economie en aan de toegevoegde waarde in iedere bedrijfstak afzonderlijk. Dit voor de jaren 2015 en 2016. Opdrachtgever: ministerie van Economische Zaken en Klimaat.