Exportverdiensten

Exportverdiensten - de som van de toegevoegde waarde en het saldo van de productgebonden belastingen en subsidies die gerelateerd zijn aan de export. Deze som is vergelijkbaar met het bbp, de som van de toegevoegde waarde, het saldo van de productgebonden belastingen en subsidies en het verschil tussen de toegerekende en afgedragen btw.