Verenigd Koninkrijk derde dienstenhandelspartner

15-3-2018 00:00
© Hollandse Hoogte
Het Verenigd Koninkrijk is in 2017 onze derde handelspartner in internationale diensten, achter Duitsland en de Verenigde Staten. De dienstenhandel met deze landen groeide in 2017, maar de handel met Duitsland nam sterker toe dan de dienstenhandel met het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dat meldt CBS op basis van nieuwe cijfers over de internationale handel in diensten in 2017.

De internationale dienstenhandel betreft zowel dienstenexport (Nederlandse bedrijven leveren diensten aan het buitenland) als dienstenimport (buitenlandse bedrijven leveren diensten aan Nederland). In 2017 bedroeg de Nederlandse dienstenexport naar het Verenigd Koninkrijk 21,7 miljard euro, de dienstenimport uit het Verenigd Koninkrijk bedroeg 19,8 miljard euro. Het handelsoverschot kwam daarmee uit op1,9 miljard euro.

Zowel de export van diensten naar het Verenigd Koninkrijk als de import van diensten uit het Verenigd Koninkrijk is gegroeid in vergelijking met 2016, respectievelijk met 7 procent en 4 procent. De export en import van diensten naar Duitsland groeiden harder, met 9 procent en 15 procent. Daarmee passeert Duitsland het Verenigd Koninkrijk in 2017 op de lijst van handelspartners. Duitsland gaat ook de Verenigde Staten voorbij (nu tweede), in 2016 nog onze belangrijkste handelspartner.

Sterke stijging export zakelijke diensten

De meest door Nederland geëxporteerde diensten naar het Verenigd Koninkrijk zijn zakelijke diensten. Hier zit ook de grootste groei. De uitvoer van zakelijke diensten nam toe van 6,6 miljard euro in 2016 tot 7,7 miljard euro in 2017. Vooral de export van advertenties, marktonderzoeken en opiniepeilingen (386 miljoen euro) nam toe. Ook de export van aan olie- en gaswinning verbonden diensten (zoals onderhoud en reparatie van booreilanden), zakelijk advies, managementadvies en public relations, en juridische diensten namen toe.

Verder exporteert Nederland veel telecommunicatie- en computerdiensten (lichte daling) en vervoersdiensten (gelijk gebleven) naar het Verenigd Koninkrijk. Vergoedingen voor het gebruik van intellectueel eigendom bedroegen 2,3 miljard euro, ongeveer net zoveel als vorig jaar.

Ook veel zakelijke diensten geïmporteerd

Zakelijke diensten zijn niet alleen de meest uitgevoerde, maar ook de meest ingevoerde diensten in de handel met het Verenigd Koninkrijk. Bij de import gaat het om een bedrag van 9,1 miljard euro in 2017 (8,7 miljard euro in 2016). Binnen de zakelijke diensten komt de groei onder andere voor rekening van aan de handel verbonden diensten zoals bemiddelaars van de handel (200 miljoen euro).

Op grote afstand van de zakelijke diensten volgt de invoer van telecommunicatie- en computerdiensten (2,7 miljard euro), gebruik van intellectueel eigendom (2,5 miljard euro). De invoer van computerdiensten nam sterk toe in vergelijking met 2016, terwijl er veel minder betaald werd voor vergoedingen voor licenties op reproductie of distributie van audiovisuele diensten of franchises.

Dienstenhandel met relatief weinig bedrijven

Het aantal Nederlandse bedrijven dat handelt met het Verenigd Koninkrijk is beperkt in vergelijking met de waarde van de handel tussen beide landen. Zo voert slechts 9 procent van de dienstenimporteurs diensten in uit het Verenigd Koninkrijk. Veel meer bedrijven importeren uit Ierland (56 procent), Duitsland (34 procent) of België (29 procent). Het grote aantal importeurs uit Ierland komt door de inkoop van reclameruimte voor kleine bedragen bij grote bedrijven in Ierland.

Een kwart van de dienstenexporteurs voert diensten uit naar het Verenigd Koninkrijk. Dat is veel minder dan naar België (51 procent) of Duitsland (44 procent), maar wel meer dan naar alle andere grote EU-landen.