Sociale cohesie (binding met de buurt)

Sociale cohesie is gemeten met behulp van zes stellingen, namelijk:
- Ik heb veel contact met andere buurtbewoners.
- In deze buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om.
- Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en samen dingen doen.
- Mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks. (gehercodeerd zodat bij een hogere score men elkaar beter kent)
- Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling in deze buurt.
- Ik voel mij thuis in deze buurt.
De stellingen hebben vijf antwoordcategorieën, namelijk: Helemaal mee eens, mee eens, niet mee eens, maar ook niet mee oneens, mee oneens, helemaal mee oneens. Hiervan wordt de gemiddelde score genomen als sociale cohesie score waarbij categorieën van 1 tot en met 5 zijn gemaakt. Een hogere score is een indicatie van meer cohesie in de buurt. Omwille van de leesbaarheid zijn labels toegekend aan de categorieën, namelijk: (1) heel laag, (2) laag, (3) niet laag, niet hoog, (4) hoog, en (5) heel hoog.