Tevredenheid met woning of woonomgeving

In dit onderzoek zijn personen van 18 jaar of ouder meegenomen die tot de huishoudkern behoren. Dat wil zeggen dat alleenstaanden of paren worden meegenomen, maar niet thuiswonende meerderjarige kinderen of overige huishoudleden, omdat zij meestal niet zelf kunnen bepalen in welke woning zij wonen. Aan deze personen is gevraagd hoe tevreden zij zijn met hun huidige woning dan wel woonomgeving. De antwoordcategorieën zijn: (1) zeer tevreden, (2) tevreden, (3) niet tevreden, maar ook niet ontevreden, (4) ontevreden, (5) zeer ontevreden. Deze scores zijn gehercodeerd zodat een hogere score een hogere mate van tevredenheid impliceert.