Een op de zes werknemers maakt in twee jaar promotie

© Hollandse Hoogte
Ongeveer een op de zes werknemers die in 2016 ten minste twee jaar bij hun werkgever werkten, hebben in de voorafgaande twee jaar bij deze werkgever promotie gemaakt. Een op de 25 ging in deze periode in functieniveau omlaag. Dat meldt het CBS op basis van een nieuwe publicatie in Statistische trends.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/63cf37bd5aca4db2a135f977eed6a0f2]

Jongeren tot 35, hoogopgeleiden en mannen maakten relatief vaak promotie. Oudere werknemers en werknemers met een minder goede gezondheid gingen vaker terug in functieniveau.

Het artikel in Statistische Trends gaat niet alleen in op promotie en teruggang in functie, maar ook op de werktevredenheid en het functioneren na een functieniveauwisseling.

Minder promotie boven de 35

Van de werknemers tot 35 jaar had meer dan een kwart promotie gemaakt bij dezelfde werkgever in de twee jaar voorafgaande aan de enquête. Boven de 35 nemen de promotiekansen af met leeftijd. Van de 35- tot 45-jarigen was 18 procent bevorderd, van de 55- tot 65-jarige werknemers 5 procent. Oudere werknemers gaan juist relatief vaak terug in functie. Van de 55- tot 65-jarige werknemers gingen er vrijwel evenveel in functie omlaag als omhoog.

Werknemers die korter dan twee jaar bij hun huidige werkgever zitten, zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.

Functieniveauwisseling van werknemers die minstens twee jaar bij dezelfde werkgever werken, 2016
 In voorgaande twee jaar teruggegaan in functieniveau (%)In voorgaande twee jaar vooruitgegaan in functieniveau (%)
15 tot 25 jaar2,727,4
25 tot 35 jaar3,527,7
35 tot 45 jaar3,417,6
45 tot 55 jaar4,411,1
55 tot 65 jaar5,15,3
65 tot 75 jaar3,22,5
Bron: CBS, TNO

Hoogopgeleiden maken vaker promotie

Van de hoogopgeleide werknemers had een op de vijf in twee jaar tijd promotie gemaakt. Dit is duidelijk hoger dan van de laagopgeleide werknemers, bij wie dit een op de zeven was. Het percentage werknemers dat terugging in functieniveau is voor alle opleidingsniveaus vrijwel even hoog.

Functieniveauwisseling van werknemers die minstens twee jaar bij dezelfde werkgever werken, 2016
 Laagopgeleiden (%)Middelbaaropgeleiden (%)Hoogopgeleiden (%)
In voorgaande twee jaar teruggegaan in functieniveau3,94,13,9
In voorgaande twee jaar vooruitgegaan in functieniveau11,613,919,5
Bron: CBS, TNO

Vrouwen minder vaak promotie

Vrouwen maken minder vaak promotie dan mannen. Van de vrouwen in het onderzoek had een op de acht promotie gemaakt, van de mannen ruim een op de zes. Dit verschil hangt deels samen met het feit dat vrouwen vaker in deeltijd werken. Deeltijders maken namelijk minder vaak promotie dan voltijders en vrouwen werken relatief vaak in deeltijd. Onder deeltijders hadden mannen overigens vaker promotie gemaakt dan vrouwen. Onder voltijders zijn het daarentegen juist de vrouwen die het vaakst promotie hadden gemaakt.

Functieniveauwisseling van werknemers die minstens twee jaar bij dezelfde werkgever werken, 2016
 Vrouw (%)Man (%)
In voorgaande twee jaar teruggegaan in functieniveau3,94,1
In voorgaande twee jaar vooruitgegaan in functieniveau12,617,9
Bron: CBS, TNO

Met minder goede gezondheid vaker terug in functieniveau

Teruggaan in functieniveau hangt naast leeftijd vooral samen met gezondheid. Van de werknemers met een (zelf ervaren) minder dan goede gezondheid ging bijna 6 procent terug in functieniveau. Van de werknemers met een goede gezondheid was dit minder dan 4 procent. Omgekeerd maken werknemers met een goede gezondheid vaker promotie dan die met een minder dan goede gezondheid. De ervaren gezondheid is overigens pas vastgesteld na de eventuele verandering in functieniveau. Die daarvoor is niet gemeten.

Functieniveauwisseling van werknemers die minstens twee jaar bij dezelfde werkgever werken, 2016
 Gezondheid: minder dan goed (%)Gezondheid: (zeer) goed (%)
In voorgaande twee jaar teruggegaan in functieniveau5,83,6
In voorgaande twee jaar vooruitgegaan in functieniveau11,116,5
Bron: CBS, TNO

De resultaten in dit bericht zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO.