Economisch beeld verbetert verder

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in november verder verbeterd, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half november presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Consumenten en producenten positief

De stemming onder consumenten is in oktober gelijk gebleven. Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid bleef gelijk. Het producentenvertrouwen veranderde nauwelijks in oktober. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen ligt ruim boven het langjarig gemiddelde.

Export, consumptie huishoudens en investeringen hoger

De uitvoer van goederen en diensten groeide in het derde kwartaal van 2017 met 6,0 procent ten opzichte van het derde kwartaal 2016. De groei is sterker dan in de eerste twee kwartalen van 2017. Nederlandse bedrijven hebben vooral meer machines en apparaten uitgevoerd. Daarnaast gingen ook meer chemische producten en auto’s de grens over.

Consumenten hebben 2,5 procent meer uitgegeven dan een jaar eerder. Hun bestedingen groeiden iets sterker dan in de voorgaande kwartalen. In het derde kwartaal gaven consumenten vooral meer uit aan elektrische apparaten, kleding en de inrichting van hun huis.

Ook gaven consumenten meer uit aan diensten, zoals horeca en recreatie. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

De investeringen in vaste activa zijn met 6,2 procent gegroeid. Vooral de investeringen in woningen, vliegtuigen en personenauto’s groeiden. Ook hebben bedrijven meer geïnvesteerd in machines.

Productie industrie ruim 5 procent hoger in september

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september ruim 5 procent hoger dan in september 2016. De stijging is groter dan een maand eerder. Al twee jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Meer faillissementen in oktober

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in oktober 2017 met 20 toegenomen. Ondanks deze stijging is de trend nog steeds dalend.

Arbeidsmarkt verbetert verder

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen groeide in het derde kwartaal met 51 duizend ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017. Gemiddeld waren er in het derde kwartaal 10,2 miljoen banen. Daarbij zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd.

Het aantal banen groeit nu drieënhalf jaar op rij. De laatste vier kwartalen kwamen er telkens meer dan 50 duizend banen bij. Hierdoor is de toename ten opzichte van het derde kwartaal een jaar eerder 223 duizend. Dat is de sterkste groei op jaarbasis sinds de periode van hoogconjunctuur in 2007-2008.

Het aantal vacatures is in het derde kwartaal van 2017 gestegen met 9 duizend. De toename was dit kwartaal iets kleiner dan in de voorgaande twee kwartalen. Inmiddels groeit het aantal vacatures al ruim vier jaar. Eind september waren er 213 duizend openstaande vacatures.

In het derde kwartaal van 2017 waren er 428 duizend personen zonder werk die direct beschikbaar waren en recent naar werk hebben gezocht. Dit is de werkloosheid volgens de definitie van de International Labour Organization (ILO). Dat zijn 25 duizend werklozen minder dan een kwartaal eerder. Daarmee was 4,7 procent van de beroepsbevolking werkloos.

Omzet uitzendbranche stijgt verder

In het tweede kwartaal van 2017 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 2,0 procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor. Deze stijging is groter dan in het voorgaande kwartaal. Het totaal aantal uitzenduren nam met ruim 4 procent toe. Dit is de grootste stijging na het eerste kwartaal van 2007.

Bbp groeit met 0,4 procent in derde kwartaal 2017

Het bruto binnenlands product (bbp) is in het derde kwartaal van 2017 met 0,4 procent gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017. Dit blijkt uit de eerste berekening van het bbp door het CBS. De groei is breed gedragen; investeringen, consumptie en export groeiden. Ten opzichte van het derde kwartaal 2016 was de omvang van het bbp 3,0 procent groter.

Vrijdag 22 december 2017 komt het CBS met de tweede berekening van het bbp en het aantal banen in het derde kwartaal van 2017.