Overheid belangrijkste werkgever in Caribisch Nederland

© ANP
De overheid is in Caribisch Nederland de grootste sector: er werken ruim 1,9 duizend mensen, oftewel 15 procent van alle werkenden op de eilanden. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

In 2016 hadden op Bonaire 10,7 duizend mensen van 15 tot 75 jaar een betaalde baan, op Sint-Eustatius waren dat er 1,6 duizend en op Saba bijna 1 duizend.

Op Saba is de overheidssector naar verhouding het grootst (27 procent). Op dit eiland werken ook veel mensen in het onderwijs. Dit komt voornamelijk doordat hier een Amerikaanse medische universiteit is gevestigd. Op Bonaire verdienen meer mensen hun brood in de horeca dan bij de overheid (14 om 13 procent). Daarnaast kent dit eiland een relatief omvangrijke bouwsector (11 procent).

Op Sint-Eustatius wordt er het vaakst in de industrie gewerkt (17 procent). Dit heeft te maken met de aanwezigheid van het Amerikaanse bedrijf NuStar dat er een opslagterminal heeft. Bij de overheid en de industrie wordt hoofdzakelijk in loondienst gewerkt, terwijl in de horeca en de bouw relatief veel zelfstandigen actief zijn (respectievelijk 21 en 18 procent).

Werkenden (15 tot 75 jaar) Caribisch Nederland naar bedrijfstak, 2016
 Bonaire Sint-EustatiusSaba
Horeca14108
Overheid131527
Bouwnijverheid1178
Onderwijs101120
Handel10610
Gezondheid/welzijn101110
Fin. en zakelijke
dienstverlening
972
Vervoer en opslag672
Industrie5174
Overige11109

Merendeel werkenden niet op eiland geboren

Van de werkenden zijn minder dan 4 op de 10 geboren op het eiland waar ze wonen. Op Bonaire is 20 procent geboren op een ander eiland van de (voormalige) Nederlandse Antillen, zoals Curaçao, Aruba en Sint Maarten, 14 procent in Europees Nederland en 29 procent elders.

Op Sint-Eustatius en Saba is respectievelijk 43 en 46 procent van de mensen met een baan elders geboren. De herkomst van de werkenden die van elders komen is zeer divers. Inwoners uit de Dominicaanse Republiek vormen de grootste groep. Daarnaast gaat het op Bonaire relatief vaak om mensen uit Colombia, Venezuela en Peru.

Helft werknemers bij overheid geboren eilanders

Tussen de bedrijfstakken zijn verschillen in welke bevolkingsgroepen er werken. Bij de overheid is bijna de helft van de werknemers een geboren eilander. Op Saba is dat zelfs 58 procent. Daarnaast zijn vooral op Bonaire naar verhouding veel werknemers bij de overheid afkomstig van een van de andere eilanden van de (voormalige) Nederlandse Antillen of - in mindere mate - Europees Nederland. Op Sint-Eustatius en Saba is bijna 1 op de 5 personen elders geboren.

In het onderwijs zijn wat de herkomst van personeel betreft grote verschillen tussen de eilanden. Op Bonaire is 43 procent van de werkkrachten in die sector een geboren eilander, 27 procent komt uit Europees Nederland en 21 procent is op een ander eiland van de (voormalige) Nederlandse Antillen geboren. Op Sint-Eustatius komt het merendeel van de werkenden van een ander eiland van de (voormalige) Nederlandse Antillen of van elders. Op Saba is 65 procent van elders afkomstig.

Werkenden in horeca en bouw vaak van elders

In de horeca en de bouw werken op de eilanden betrekkelijk weinig geboren eilanders: respectievelijk 23 en 25 procent. Deze bedrijfstakken worden gedomineerd door werkkrachten die van elders komen. Deze komen vooral uit landen in Midden- en Zuid-Amerika, zoals de Dominicaanse Republiek, Colombia en Venezuela. Uitzondering daarop is de horecasector op Bonaire, waar relatief veel andere eilanders en Europese Nederlanders werken.