Bevolking groeit wederom vooral door migratie

De bevolking van Nederland groeide in de eerste drie kwartalen van 2017 met ruim 80 duizend inwoners. Het grootste deel van die groei was het gevolg van buitenlandse migratie. Het migratiesaldo kwam uit op 66 duizend. Daarnaast zijn er bijna 15 duizend kinderen meer geboren dan er mensen zijn overleden. Dat meldt het CBS op basis van de meest recente bevolkingscijfers.

info 

Tot en met het derde kwartaal van 2017 schreven 181 duizend immigranten zich in bij een Nederlandse gemeente, vrijwel net zoveel als in de eerste negen maanden van vorig jaar. Ook het aantal emigranten bleef ongeveer gelijk: 115 duizend mensen vertrokken uit Nederland.

De groei door natuurlijke aanwas was lager dan in dezelfde periode vorig jaar, waardoor de totale bevolkingsgroei toch lager uitkwam. Tot eind september zijn 127 duizend kinderen geboren, bijna 4 duizend minder dan vorig jaar. Bijna 2 duizend mensen meer zijn overleden, 112 duizend.

Instroom Syriërs gedaald

De immigratie uit landen waar het onrustig is, zoals Syrië, is ten opzichte van de eerste drie kwartalen van vorig jaar gedaald. De grote aantallen die vanaf eind 2015 naar Nederland kwamen worden niet meer gehaald. Toch komen er per saldo nog altijd zo’n duizend Syriërs per maand bij. Zij vormen daarmee de grootste groep migranten.

Migratiesaldo van mensen geboren in Syrië
 saldo
2013 jan91
2013 feb82
2013 maa86
2013 apr71
2013 mei108
2013 jun119
2013 jul125
2013 aug149
2013 sep160
2013 okt271
2013 nov311
2013 dec266
2014 jan450
2014 feb413
2014 maa369
2014 apr475
2014 mei512
2014 jun524
2014 jul760
2014 aug704
2014 sep901
2014 okt965
2014 nov968
2014 dec1420
2015 jan1993
2015 feb1380
2015 maa1436
2015 apr1493
2015 mei1295
2015 jun1397
2015 jul1784
2015 aug1538
2015 sep1915
2015 okt2075
2015 nov2116
2015 dec2201
2016 jan2366
2016 feb2773
2016 maa2765
2016 apr2499
2016 mei2387
2016 jun2249
2016 jul2078
2016 aug1765
2016 sep1628
2016 okt2141
2016 nov2467
2016 dec2388
2017 jan1545
2017 feb2400
2017 maa2206
2017 apr1874
2017 mei1629
2017 jun1161
2017 jul925
2017 aug1001
2017 sep1157


Inmiddels telt Nederland 88 duizend inwoners met een Syrische achtergrond, 0,5 procent van de bevolking. De meesten (71 duizend) zijn recente immigranten. Zij hebben zich tussen 2014 en 1 oktober 2017 ingeschreven bij een gemeente. In Amsterdam zijn de meeste Syriërs gevestigd: 2 536. In Rotterdam zijn 2 463 Syriërs, in Den Haag 1 533.

In verhouding tot het aantal inwoners staan gemeenten met een asielopvanglocatie bovenaan. De daar ingeschreven asielmigranten zijn vaak nog in afwachting van woonruimte elders. Zo is in Noordenveld 2,3 procent van de inwoners Syriër. In Cranendonck, waar een andere centrale ontvangstlocatie voor asielzoekers is gevestigd, is dat 1,5 procent. Onder gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners tellen Arnhem en Enschede relatief de meeste recent gevestigde Syriërs, Leeuwarden de minste.

 kaartje

Meer immigratie uit landen in Europa

Uit andere landen is de immigratie juist toegenomen, vooral van mensen die geboren zijn in landen in Europa en op het Amerikaanse continent. Per saldo kwamen er bijvoorbeeld meer mensen uit de voormalige Soviet Unie, zoals Letland en Litouwen, maar ook meer mensen uit Turkije. Het vertrekoverschot - meer emigratie dan immigratie - van mensen die in Nederland geboren zijn is kleiner geworden. Het aantal Poolse migranten is nog altijd hoog, maar niet verder gegroeid.

Bevolkingsgroei 2017, eerste drie kwartalen
 Totale bevolkingsgroeiNatuurlijke aanwasMigratiesaldo
20009350,540,1
200188,347,840,5
20026745,521,5
200348,445,92,5
200431,643,9-12,4
20052239,5-17,4
200614,736,6-21,9
200735,938,4-2,5
200859,538,720,8
200968,83929,8
201063,836,327,5
201163,335,927,4
201242,32814,2
201340,522,717,8
201458,229,528,7
201556,717,239,6
201683,420,363,1
201781,214,866,4

Natuurlijke aanwas blijft laag

Het aantal geboorten ligt de laatste jaren op een relatief laag niveau. Ook in 2017 zijn tot nu toe weinig kinderen geboren, terwijl het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd weer toeneemt. Ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2016 kregen vooral minder vrouwen van rond 30 jaar een kind.

Doordat tegelijkertijd de migratie hoog is, is een steeds kleiner deel van de bevolkingsgroei afkomstig van natuurlijke aanwas. In 2017 was het aandeel natuurlijke groei tot en met september nog geen vijfde, in 2008 was het nog twee derde van de groei in de eerste drie kwartalen.