Cijfers

De cijfers in dit bericht hebben betrekking op personen die ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen. Inschrijvingen kunnen betrekking hebben op pas geboren kinderen of op personen die zich vanuit het buitenland in Nederland vestigen (immigratie). In geval van immigratie wordt iemand ingeschreven als de verwachte verblijfsduur in Nederland in het halfjaar volgend op de vestiging ten minste vier maanden bedraagt. Asielzoekers worden doorgaans in een Nederlandse gemeente ingeschreven als zij een verblijfsvergunning krijgen en vanuit de opvang voor asielzoekers naar een woning doorstromen. Asielzoekers die in de opvang voor asielzoekers verblijven, kunnen na een verblijf van een half jaar in Nederland in een gemeente worden ingeschreven, ook als zij nog geen verblijfsvergunning hebben.
Uitschrijvingen vinden plaats als een persoon is overleden of als deze naar het buitenland vertrekt. Daarbij geldt dat de verwachte verblijfsduur in het buitenland in het jaar volgend op het vertrek ten minste acht maanden bedraagt.
De cijfers over 2017 hebben een voorlopig karakter.