Economisch beeld verbetert

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in augustus beter dan een maand eerder, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half augustus presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.

Consumenten en producenten positief

Het vertrouwen van consumenten is in juli 2017 toegenomen. Het oordeel over het economisch klimaat verbeterde, de koopbereidheid veranderde nauwelijks.

Het producentenvertrouwen nam wat af in juli. Ondernemers in de industrie waren vooral minder positief over hun verwachte productie. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen ligt echter ruim boven het langjarig gemiddelde.

Export, consumptie huishoudens en investeringen hoger

De uitvoer van goederen en diensten groeide in het tweede kwartaal van 2017 met 4,5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal 2016. Nederlandse bedrijven hebben vooral meer chemische producten, machines en apparaten uitgevoerd. De export van Nederlands product en de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeiden ongeveer even hard.

Consumenten hebben 2,5 procent meer uitgegeven dan een jaar eerder. Hun bestedingen groeiden iets sterker dan in de voorgaande kwartalen. In het tweede kwartaal gaven consumenten vooral meer uit aan kleding, elektrische apparaten en aan de inrichting van hun huis. Verder hebben ze meer besteed aan voeding, dranken en tabak.

Ook gaven consumenten meer uit aan diensten, zoals horeca. Ten slotte hebben buitenlandse consumenten meer besteed dan een jaar eerder. Vorig jaar viel Pasen in het eerste kwartaal, dit jaar in het tweede kwartaal.

De investeringen in vaste activa zijn met 4,1 procent gegroeid. Ook in het tweede kwartaal is vooral meer geïnvesteerd in woningen en personenauto’s.

Industrie produceert meer in juni

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 3,3 procent hoger dan in juni 2016. De stijging is iets minder hoog dan in mei. Al meer dan anderhalf jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide het sterkst.

Minder faillissementen in juli

In juli 2017 zijn er 34 bedrijven minder failliet verklaard dan in juni. Deze daling volgt op stijgingen in mei en juni. De meeste faillissementen in juli zijn uitgesproken in de handel.

Arbeidsmarkt verbetert verder

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen groeide in het tweede kwartaal met 51 duizend ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Gemiddeld waren er in het tweede kwartaal 10,2 miljoen banen. Daarbij zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd.

Het aantal banen groeit nu ruim drie jaar op rij. De laatste drie kwartalen kwamen er telkens meer dan 50 duizend banen bij. Hierdoor is de toename ten opzichte van het tweede kwartaal 2016 bijna 200 duizend.

De toename van het aantal openstaande vacatures was met 20 duizend de grootste na het derde kwartaal van 2006. De laatste vier jaren groeide het aantal vacatures elk kwartaal. Eind juni waren er 204 duizend openstaande vacatures, ruim dubbel zoveel als vier jaar eerder, toen het aantal de laagste stand bereikte (91 duizend vacatures per eind juni 2013).

In het tweede kwartaal van 2017 waren er 452 duizend personen zonder werk die direct beschikbaar waren voor werk en ook recent zochten, 19 duizend minder dan een kwartaal eerder. Dit is de werkloosheid volgens de definitie van de International Labour Organization (ILO). Het aantal werkloze personen komt overeen met 5,0 procent van de beroepsbevolking.

Omzet uitzendbranche stijgt verder

In het eerste kwartaal van 2017 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 1,1 procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor. Deze stijging is minder groot dan in het voorgaande kwartaal. Ook het totaal aantal uitzenduren nam in het eerste kwartaal opnieuw toe.

Bbp groeit met 1,5 procent in tweede kwartaal 2017

Het bruto binnenlands product (bbp) is in het tweede kwartaal van 2017 met 1,5 procent gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Dit blijkt uit de eerste berekening van het bbp door het CBS. De groei is vooral te danken aan de uitvoer en de consumptie van huishoudens. Ook de investeringen namen weer toe. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2016 was de omvang van het bbp 3,3 procent groter.

Vrijdag 22 september 2017 komt het CBS met de tweede berekening van het bbp en het aantal banen in het tweede kwartaal van 2017.