Ruim 10 procent meer makelaars sinds 2010

Het aantal makelaarsbedrijven is sinds 2010 met ruim 10 procent toegenomen. De ruim 9 duizend makelaars die Nederland begin 2017 telde, is het hoogste aantal in zeven jaar tijd. Begin 2010 telde Nederland nog 8200 makelaars. In Noord-Holland zijn de meeste makelaars actief. Dit blijkt uit nadere analyse van recent door het CBS gepubliceerde cijfers.

Makelaars zijn vaak bij aan- en verkoop van bestaande woningen betrokken. Het herstel van de woningmarkt de afgelopen jaren heeft dan ook de activiteiten van makelaars gestimuleerd. In 2016 groeide het aantal verkochte bestaande koopwoningen naar bijna 215 duizend, het hoogste niveau sinds het begin van de meting in 1995. In de eerste vier maanden van 2017 zette de stijging door en werden er bijna 73 duizend bestaande koopwoningen verkocht, ruim een vijfde meer dan in de eerste vier maanden van 2016. In 2012 en 2013 lag het aantal woningverkopen nog tussen de 110 en 120 duizend.

Tijdens het aantrekken van de huizenmarkt is ook het aantal faillissementen van makelaarsbedrijven gedaald. In 2012 gingen nog 116 makelaarsbedrijven failliet. In 2016 waren dat er 27.

Aantal makelaarsbedrijven
 Aantal makelaarsbedrijven
2010 I8205
2010 II8245
2010 III8210
2010 IV8225
2011 I8275
2011 II8200
2011 III8285
2011 IV8315
2012 I8405
2012 II8340
2012 III8400
2012 IV8345
2013 I8365
2013 II8345
2013 III8400
2013 IV8345
2014 I8375
2014 II8480
2014 III8590
2014 IV8620
2015 I8675
2015 II8710
2015 III8805
2015 IV8825
2016 I8805
2016 II8915
2016 III9075
2016 IV9070
2017 I9045
2017 II9110

Meeste makelaarsvestigingen in Noord-Holland

Begin 2017 hadden de 9 045 makelaarsbedrijven in Nederland in totaal 9 930 vestigingen. De meeste vestigingen zaten in Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant: ruim de helft van de vestigingen zit in deze provincies. Hier zijn dan ook de meeste koopwoningen en vinden de meeste verkopen plaats.

Uitgedrukt in aantal vestigingen per duizend verkopen in heeft Noord-Holland de meeste vestigingen van makelaars: 55 makelaarsvestigingen per duizend verkochte woningen. Gemiddeld in Nederland zijn er 46 vestigingen per duizend verkochte woningen. In de provincie Utrecht zijn relatief de minste makelaars: 41 per duizend verkochte woningen.

Aantal vestigingen van makelaars per 1 000 verkochte woningen, 2016
 Aantal vestigingen per 1 000 verkochte woningen (2016) 2016Column1Column2Column3Column4Column5
Groningen49,7
Friesland44,8
Drenthe41,7
Overijssel43,1
Flevoland42,6
Gelderland45,0
Utrecht41,3
Noord-Holland55,0
Zuid-Holland43,1
Zeeland49,0
Noord-Brabant45,8
Limburg44,9

Meer omzet verwacht, maar personeelstekort mogelijke belemmering

Makelaars en beheerders van onroerend goed zijn positief over de toekomstige omzet. Per saldo 12,6 procent verwacht een stijging van de omzet in het tweede kwartaal van 2017. Bijna 14 procent denkt dat de omzet zal toenemen en slechts 1 procent denkt dat de omzet zal dalen.

Als mogelijke belemmering zien de ondernemers wel een tekort aan arbeidskrachten. Aan het begin van het tweede kwartaal gaf bijna 12 procent van de makelaars en beheerders van onroerend goed aan deze belemmering te ondervinden. Begin 2014 speelde deze belemmering nog niet.