Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regio's Vestigingen (Aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2.279.980
A-U Alle economische activiteiten 2022* Nederland 2.275.240
A-U Alle economische activiteiten 2022* Buitenland 0
A-U Alle economische activiteiten 2022* Nederland; niet in te delen 4.740
A-U Alle economische activiteiten 2022* Noord-Nederland (LD) 196.835
A-U Alle economische activiteiten 2022* Oost-Nederland (LD) 447.710
A-U Alle economische activiteiten 2022* West-Nederland (LD) 1.181.845
A-U Alle economische activiteiten 2022* Zuid-Nederland (LD) 448.850
A-U Alle economische activiteiten 2022* Buitenland (LD) 0
A-U Alle economische activiteiten 2022* Niet in te delen (LD) 4.740
A-U Alle economische activiteiten 2022* Groningen (PV) 63.610
A-U Alle economische activiteiten 2022* Fryslân (PV) 78.395
A-U Alle economische activiteiten 2022* Drenthe (PV) 54.830
A-U Alle economische activiteiten 2022* Overijssel (PV) 131.095
A-U Alle economische activiteiten 2022* Flevoland (PV) 53.915
A-U Alle economische activiteiten 2022* Gelderland (PV) 262.700
A-U Alle economische activiteiten 2022* Utrecht (PV) 194.320
A-U Alle economische activiteiten 2022* Noord-Holland (PV) 461.220
A-U Alle economische activiteiten 2022* Zuid-Holland (PV) 480.510
A-U Alle economische activiteiten 2022* Zeeland (PV) 45.800
A-U Alle economische activiteiten 2022* Noord-Brabant (PV) 330.565
A-U Alle economische activiteiten 2022* Limburg (PV) 118.280
A-U Alle economische activiteiten 2022* Buitenland (PV) 0
A-U Alle economische activiteiten 2022* Niet in te delen (PV) 4.740
A-U Alle economische activiteiten 2022* Oost-Groningen (CR) 12.805
A-U Alle economische activiteiten 2022* Delfzijl en omgeving (CR) 4.020
A-U Alle economische activiteiten 2022* Overig Groningen (CR) 46.785
A-U Alle economische activiteiten 2022* Noord-Fryslân (CR) 37.010
A-U Alle economische activiteiten 2022* Zuidwest-Fryslân (CR) 19.245
A-U Alle economische activiteiten 2022* Zuidoost-Fryslân (CR) 22.140
A-U Alle economische activiteiten 2022* Noord-Drenthe (CR) 21.380
A-U Alle economische activiteiten 2022* Zuidoost-Drenthe (CR) 17.585
A-U Alle economische activiteiten 2022* Zuidwest-Drenthe (CR) 15.870
A-U Alle economische activiteiten 2022* Noord-Overijssel (CR) 44.475
A-U Alle economische activiteiten 2022* Zuidwest-Overijssel (CR) 17.795
A-U Alle economische activiteiten 2022* Twente (CR) 68.820
A-U Alle economische activiteiten 2022* Veluwe (CR) 87.935
A-U Alle economische activiteiten 2022* Achterhoek (CR) 48.740
A-U Alle economische activiteiten 2022* Arnhem/Nijmegen (CR) 91.275
A-U Alle economische activiteiten 2022* Zuidwest-Gelderland (CR) 34.750
A-U Alle economische activiteiten 2022* Utrecht (CR) 194.320
A-U Alle economische activiteiten 2022* Kop van Noord-Holland (CR) 46.990
A-U Alle economische activiteiten 2022* Alkmaar en omgeving (CR) 32.850
A-U Alle economische activiteiten 2022* IJmond (CR) 23.540
A-U Alle economische activiteiten 2022* Agglomeratie Haarlem (CR) 36.655
A-U Alle economische activiteiten 2022* Zaanstreek (CR) 21.270
A-U Alle economische activiteiten 2022* Groot-Amsterdam (CR) 255.945
A-U Alle economische activiteiten 2022* Het Gooi en Vechtstreek (CR) 43.970
A-U Alle economische activiteiten 2022* Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 52.765
A-U Alle economische activiteiten 2022* Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 125.485
A-U Alle economische activiteiten 2022* Delft en Westland (CR) 31.235
A-U Alle economische activiteiten 2022* Oost-Zuid-Holland (CR) 42.345
A-U Alle economische activiteiten 2022* Groot-Rijnmond (CR) 185.720
A-U Alle economische activiteiten 2022* Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 42.965
A-U Alle economische activiteiten 2022* Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 11.390
A-U Alle economische activiteiten 2022* Overig Zeeland (CR) 34.410
A-U Alle economische activiteiten 2022* West-Noord-Brabant (CR) 80.070
A-U Alle economische activiteiten 2022* Midden-Noord-Brabant (CR) 61.635
A-U Alle economische activiteiten 2022* Noordoost-Noord-Brabant (CR) 89.250
A-U Alle economische activiteiten 2022* Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 99.610
A-U Alle economische activiteiten 2022* Noord-Limburg (CR) 31.025
A-U Alle economische activiteiten 2022* Midden-Limburg (CR) 27.835
A-U Alle economische activiteiten 2022* Zuid-Limburg (CR) 59.420
A-U Alle economische activiteiten 2022* Flevoland (CR) 53.915
A-U Alle economische activiteiten 2022* Buitenland (CR) 0
A-U Alle economische activiteiten 2022* Niet in te delen (CR) 4.740
A-U Alle economische activiteiten 2022* Groningen (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Leeuwarden (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Zwolle (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Enschede (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Apeldoorn (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Arnhem (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Nijmegen (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Amersfoort (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Utrecht (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Amsterdam (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Haarlem (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Leiden (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2022* 's-Gravenhage (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Rotterdam (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Dordrecht (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Breda (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Tilburg (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2022* 's-Hertogenbosch (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Eindhoven (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Geleen/Sittard (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Heerlen (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Maastricht (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Niet in te delen (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Groningen (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Leeuwarden (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Zwolle (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Enschede (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Apeldoorn (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Arnhem (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Nijmegen (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Amersfoort (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Utrecht (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Amsterdam (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Haarlem (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Leiden (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2022* 's-Gravenhage (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Rotterdam (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Dordrecht (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Breda (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Tilburg (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2022* 's-Hertogenbosch (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Eindhoven (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Geleen/Sittard (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Heerlen (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Maastricht (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2022* Niet in te delen (GA)
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar diverse regionale indelingen (onder andere COROP-gebieden, provincies en landsdelen) gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers van de laatste twee jaren hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 3 mei 2022:
De gegevens over 1 januari 2022 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 2020 en 2021 is verwerkt.

Vanaf periode 2015 zijn gegevens over de volgende sectoren (inclusief detailleringen) toegevoegd aan de tabel:
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten
P Onderwijs
Q Gezondheids- en welzijnszorg
T Huishoudens
A-U Alle economische activiteiten

Daarnaast zijn op nationaal niveau de volgende indelingen toegevoegd:
Nederland, Buitenland, Niet in te delen
Buitenland
Nederland; niet in te delen

Het gebruik van niets (blanco) en “.” (puntje) is geüniformeerd. Regio’s en bedrijfstakken die in een bepaalde periode niet worden onderscheiden staan als “.” (puntje) in de tabel.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie SBI (2008) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 4 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging.