Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regio's Vestigingen (Aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2.363.295
A-U Alle economische activiteiten 2023* Nederland 2.358.600
A-U Alle economische activiteiten 2023* Buitenland 0
A-U Alle economische activiteiten 2023* Nederland; niet in te delen 4.695
A-U Alle economische activiteiten 2023* Noord-Nederland (LD) 202.405
A-U Alle economische activiteiten 2023* Oost-Nederland (LD) 463.180
A-U Alle economische activiteiten 2023* West-Nederland (LD) 1.231.320
A-U Alle economische activiteiten 2023* Zuid-Nederland (LD) 461.695
A-U Alle economische activiteiten 2023* Buitenland (LD) 0
A-U Alle economische activiteiten 2023* Niet in te delen (LD) 4.695
A-U Alle economische activiteiten 2023* Groningen (PV) 65.470
A-U Alle economische activiteiten 2023* Fryslân (PV) 80.905
A-U Alle economische activiteiten 2023* Drenthe (PV) 56.030
A-U Alle economische activiteiten 2023* Overijssel (PV) 135.180
A-U Alle economische activiteiten 2023* Flevoland (PV) 56.745
A-U Alle economische activiteiten 2023* Gelderland (PV) 271.255
A-U Alle economische activiteiten 2023* Utrecht (PV) 202.020
A-U Alle economische activiteiten 2023* Noord-Holland (PV) 477.365
A-U Alle economische activiteiten 2023* Zuid-Holland (PV) 504.685
A-U Alle economische activiteiten 2023* Zeeland (PV) 47.245
A-U Alle economische activiteiten 2023* Noord-Brabant (PV) 340.445
A-U Alle economische activiteiten 2023* Limburg (PV) 121.250
A-U Alle economische activiteiten 2023* Buitenland (PV) 0
A-U Alle economische activiteiten 2023* Niet in te delen (PV) 4.695
A-U Alle economische activiteiten 2023* Oost-Groningen (CR) 13.140
A-U Alle economische activiteiten 2023* Delfzijl en omgeving (CR) 4.110
A-U Alle economische activiteiten 2023* Overig Groningen (CR) 48.220
A-U Alle economische activiteiten 2023* Noord-Fryslân (CR) 38.415
A-U Alle economische activiteiten 2023* Zuidwest-Fryslân (CR) 19.670
A-U Alle economische activiteiten 2023* Zuidoost-Fryslân (CR) 22.820
A-U Alle economische activiteiten 2023* Noord-Drenthe (CR) 21.945
A-U Alle economische activiteiten 2023* Zuidoost-Drenthe (CR) 17.900
A-U Alle economische activiteiten 2023* Zuidwest-Drenthe (CR) 16.185
A-U Alle economische activiteiten 2023* Noord-Overijssel (CR) 46.030
A-U Alle economische activiteiten 2023* Zuidwest-Overijssel (CR) 18.450
A-U Alle economische activiteiten 2023* Twente (CR) 70.700
A-U Alle economische activiteiten 2023* Veluwe (CR) 90.900
A-U Alle economische activiteiten 2023* Achterhoek (CR) 49.905
A-U Alle economische activiteiten 2023* Arnhem/Nijmegen (CR) 94.645
A-U Alle economische activiteiten 2023* Zuidwest-Gelderland (CR) 35.805
A-U Alle economische activiteiten 2023* Utrecht (CR) 202.020
A-U Alle economische activiteiten 2023* Kop van Noord-Holland (CR) 48.420
A-U Alle economische activiteiten 2023* Alkmaar en omgeving (CR) 33.750
A-U Alle economische activiteiten 2023* IJmond (CR) 24.410
A-U Alle economische activiteiten 2023* Agglomeratie Haarlem (CR) 37.880
A-U Alle economische activiteiten 2023* Zaanstreek (CR) 22.730
A-U Alle economische activiteiten 2023* Groot-Amsterdam (CR) 268.420
A-U Alle economische activiteiten 2023* Het Gooi en Vechtstreek (CR) 41.755
A-U Alle economische activiteiten 2023* Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 54.500
A-U Alle economische activiteiten 2023* Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 133.195
A-U Alle economische activiteiten 2023* Delft en Westland (CR) 32.340
A-U Alle economische activiteiten 2023* Oost-Zuid-Holland (CR) 43.820
A-U Alle economische activiteiten 2023* Groot-Rijnmond (CR) 196.020
A-U Alle economische activiteiten 2023* Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 44.810
A-U Alle economische activiteiten 2023* Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 11.635
A-U Alle economische activiteiten 2023* Overig Zeeland (CR) 35.615
A-U Alle economische activiteiten 2023* West-Noord-Brabant (CR) 82.535
A-U Alle economische activiteiten 2023* Midden-Noord-Brabant (CR) 63.530
A-U Alle economische activiteiten 2023* Noordoost-Noord-Brabant (CR) 92.090
A-U Alle economische activiteiten 2023* Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 102.295
A-U Alle economische activiteiten 2023* Noord-Limburg (CR) 32.025
A-U Alle economische activiteiten 2023* Midden-Limburg (CR) 28.555
A-U Alle economische activiteiten 2023* Zuid-Limburg (CR) 60.665
A-U Alle economische activiteiten 2023* Flevoland (CR) 56.745
A-U Alle economische activiteiten 2023* Buitenland (CR) 0
A-U Alle economische activiteiten 2023* Niet in te delen (CR) 4.695
A-U Alle economische activiteiten 2023* Groningen (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Leeuwarden (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Zwolle (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Enschede (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Apeldoorn (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Arnhem (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Nijmegen (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Amersfoort (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Utrecht (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Amsterdam (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Haarlem (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Leiden (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2023* 's-Gravenhage (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Rotterdam (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Dordrecht (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Breda (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Tilburg (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2023* 's-Hertogenbosch (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Eindhoven (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Geleen/Sittard (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Heerlen (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Maastricht (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Niet in te delen (SG)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Groningen (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Leeuwarden (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Zwolle (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Enschede (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Apeldoorn (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Arnhem (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Nijmegen (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Amersfoort (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Utrecht (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Amsterdam (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Haarlem (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Leiden (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2023* 's-Gravenhage (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Rotterdam (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Dordrecht (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Breda (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Tilburg (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2023* 's-Hertogenbosch (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Eindhoven (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Geleen/Sittard (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Heerlen (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Maastricht (GA)
A-U Alle economische activiteiten 2023* Niet in te delen (GA)
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar diverse regionale indelingen (onder andere COROP-gebieden, provincies en landsdelen) gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers van de laatste twee jaren hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 27 maart 2023:
De gegevens over 1 januari 2023 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 2021 en 2022 is verwerkt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 4 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging.