Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Bedrijfsomvang Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers omzet (2010=100)
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2010 100,0
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2011 103,9
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2012 96,2
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2013 91,5
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2014 93,6
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2015 4e kwartaal 117,3
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2015 98,8
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2016 1e kwartaal 87,3
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2016 2e kwartaal 106,6
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2016 3e kwartaal 100,8
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2016 december 138,3
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2016 4e kwartaal 126,2
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2016 105,2
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 januari* 71,9
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 februari* 89,9
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 maart* 115,0
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 1e kwartaal* 92,3
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 april* 102,3
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 mei* 114,8
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 juni* 122,8
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 2e kwartaal* 113,3
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 juli* 117,7
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 augustus* 80,4
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 september* 116,8
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 3e kwartaal* 105,0
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 oktober* 125,8
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 november* 133,5
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 december* 144,6
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 4e kwartaal* 134,6
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017* 111,3
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2010 100,0
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2011 102,9
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2012 95,5
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2013 89,6
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2014 90,5
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2015 4e kwartaal 112,8
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2015 93,9
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2016 1e kwartaal 82,3
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2016 2e kwartaal 100,8
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2016 3e kwartaal 95,3
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2016 december 128,8
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2016 4e kwartaal 119,3
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2016 99,4
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 januari* 66,9
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 februari* 85,1
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 maart* 106,9
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 1e kwartaal* 86,3
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 april* 94,3
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 mei* 107,8
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 juni* 114,9
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 2e kwartaal* 105,7
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 juli* 108,6
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 augustus* 75,1
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 september* 109,2
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 3e kwartaal* 97,6
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 oktober* 118,0
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 november* 126,4
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 december* 134,8
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017 4e kwartaal* 126,4
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017* 104,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de binnenlandse omzet van de bouwnijverheid (SBI 2008 sectie F). De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008) en twee klassen van bedrijfsomvang. Deze tabel is stopgezet per 6 juni 2018. De tabel wordt opgevolgd door een nieuwe tabel. Zie paragraaf 3

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2005 t/m december 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2017 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 6 juni 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel is naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 6 juni 2018 stopgezet en opgevolgd door een nieuwe tabel. Voor de link naar meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Het gemiddelde indexcijfer in deze basisperiode is 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.