Economisch beeld opnieuw beter

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in februari verder verbeterd. In de Conjunctuurklok van half februari presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend, meldt het CBS.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.

Consumenten en producenten positief

Het vertrouwen van consumenten is in januari 2017 toegenomen tot het hoogste niveau in ruim 9 jaar. De lichte stijging in januari is te danken aan een positiever oordeel over de economie.

Het producentenvertrouwen steeg in januari naar de hoogste stand in bijna 9 jaar. Ondernemers in de industrie zijn vooral positiever over hun orderportefeuille. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen ligt boven het langjarig gemiddelde.

Consumptie huishoudens en export groeien, krimp investeringen

Consumenten hebben in het vierde kwartaal van 2016 aanzienlijk meer besteed dan in het vierde kwartaal van 2015. Het was de grootste consumptiegroei in 9 jaar. Consumenten gaven vooral meer uit aan kleding, auto’s en elektrische apparaten.

Ook hebben ze aanzienlijk meer gas verbruikt door de relatief koude november- en decembermaand. Verder gaven consumenten opnieuw meer uit aan diensten, zoals horeca, recreatie en cultuur.

De uitvoer van goederen en diensten groeide in het vierde kwartaal van 2016 wat sterker dan in het voorgaande kwartaal. Nederlandse bedrijven hebben beduidend meer chemische producten en aardgas uitgevoerd dan een jaar eerder. Verder werden er ook meer machines en voedingsmiddelen geëxporteerd. De wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeide harder dan de export van Nederlands product.

In het vierde kwartaal van 2016 zijn voor het eerst in ongeveer 3 jaar de investeringen gekrompen. Dat komt vooral doordat bedrijven aanzienlijk minder hebben geïnvesteerd in vliegtuigen en personenauto’s. Daarentegen zijn de investeringen in woningen opnieuw aanzienlijk gegroeid, maar wel minder sterk dan in het voorgaande kwartaal.

Productie industrie groeit verder in december

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 4,7 procent hoger dan in december 2015. De stijging is groter dan in november. Al vijftien maanden produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie ligt op het hoogste niveau ooit.

Aantal faillissementen daalt licht

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw gedaald. In januari 2017 zijn er 7 bedrijven minder failliet verklaard dan in december 2016.

Arbeidsmarkt verbetert verder

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het vierde kwartaal van 2016 met 53 duizend toegenomen. Dat is de grootste toename in vijf jaar tijd. Verder steeg het aantal vacatures in het vierde kwartaal met 8 duizend en daalde het aantal werklozen met 29 duizend.

In het laatste kwartaal van 2016 waren er gemiddeld 10,1 miljoen banen. Er is nu elf kwartalen achtereen sprake van banengroei. Vanaf het eerste kwartaal van 2014 zijn er in totaal 306 duizend banen bijgekomen: 278 duizend werknemersbanen en 28 duizend banen voor zelfstandigen.

Ten opzichte van het vierde kwartaal 2015 ligt het totaal aantal banen in Nederland 138 duizend hoger.

In het vierde kwartaal van 2016 waren er 29 duizend werklozen minder dan in het derde kwartaal. Het werkloosheidspercentage ging van 5,8 naar 5,5. De afname vond plaats onder werklozen in alle leeftijdsgroepen.

Omzet en uren uitzendbranche nemen opnieuw toe

In het derde kwartaal van 2016 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en personeelsbeheerders 1,0 procent meer omgezet dan in het voorgaande kwartaal. De stijging is kleiner dan in het tweede kwartaal. Ook het aantal uitzenduren nam in het derde kwartaal opnieuw toe. De stijging is te danken aan een toename in zowel de uren in de kortlopende als in de langlopende contracten.

Bbp groeit met 0,5 procent in vierde kwartaal 2016

Het bruto binnenlands product (bbp) is in het vierde kwartaal van 2016 met 0,5 procent gestegen ten opzichte van het derde kwartaal van 2016. Dit blijkt uit de eerste berekening van het bbp door het CBS. Het bbp is een maat voor de omvang van de economie. De groei is vooral te danken aan de uitvoer en de consumptie van gezinnen. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2015 was de omvang van het bbp 2,3 procent groter.

Vrijdag 24 maart 2017 komt het CBS met de tweede berekening van het bbp en het aantal banen in het vierde kwartaal van 2016 en van de groei van het bbp en de werkgelegenheid in het jaar 2016.