Bbp groeit met 0,5 procent in vierde kwartaal 2016

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte
Het bruto binnenlands product (bbp) is in het vierde kwartaal van 2016 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder, meldt het CBS. Dat is vooral te danken aan de uitvoer en aan de consumptie van gezinnen. Het groeicijfer is gebaseerd op de eerste berekening van het bbp met de gegevens die nu beschikbaar zijn. Het bbp is een maat voor de omvang van de economie.

Het bbp groeit al 11 kwartalen achter elkaar. Met het beschikbaar komen van het vierde kwartaal is ook het eerste groeicijfer voor het jaar 2016 bekend. Het bbp groeide vorig jaar met 2,1 procent.

Het vervolg van het nieuwsbericht gaat over de groei van de economie t.o.v. het vierde kwartaal 2015

Bbp groeit met 2,3 procent ten opzichte van het vierde kwartaal 2015

Volgens de eerste berekening was het bbp 2,3 procent groter dan in het vierde kwartaal van 2015. Deze groei is vooral te danken aan de hogere consumptie van gezinnen en de uitvoer. De investeringen in vaste activa krompen daarentegen.

Bestedingen naar categorie, 2016-IV
 mutatie
Bruto binnenlands product2,3
Invoer goederen en diensten2
Uitvoer goederen en diensten3,2
Consumptie huishoudens2,6
Consumptie overheid1,2
Investeringen in vaste activa-1,6

Consumenten besteden aanzienlijk meer

Consumenten hebben in het vierde kwartaal aanzienlijk meer besteed dan in het vierde kwartaal van 2015. Het was de grootste consumptiegroei in 9 jaar. Dat is in lijn met het aantrekken van de werkgelegenheid, waarover het CBS vandaag ook bericht, en het verdere herstel op de woningmarkt. In 2016 wisselde 20,5 procent meer woningen van eigenaar dan in 2015. Verder bereikte het consumentenvertrouwen eind 2016 het hoogste punt in ruim 9 jaar.

Consumenten gaven vooral meer uit aan kleding, auto’s en elektrische apparaten. Ook hebben ze aanzienlijk meer gas verbruikt door de relatief koude november- en decembermaand. Verder gaven consumenten opnieuw meer uit aan diensten, zoals horeca, recreatie en cultuur. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

Vooral meer chemische producten en aardgas uitgevoerd

De uitvoer van goederen en diensten groeide in het vierde kwartaal van 2016 wat sterker dan in het voorgaande kwartaal. Nederlandse bedrijven hebben beduidend meer chemische producten en aardgas uitgevoerd dan een jaar eerder. Verder werden er ook meer machines en voedingsmiddelen geëxporteerd. De wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeide harder dan de export van Nederlands product.

Voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2015 groeide de uitvoer van goederen en diensten harder dan de invoer. Dat komt vooral door een lagere groei van de invoer. Nederland voerde bijvoorbeeld aanzienlijk minder personenauto’s in. Het saldo van in- en uitvoer droeg daardoor ook stevig bij aan de groei.

Meer geïnvesteerd woningen, minder in personenauto’s

In het vierde kwartaal van 2016 zijn voor het eerst in ongeveer 3 jaar de investeringen gekrompen. Dat komt vooral doordat bedrijven aanzienlijk minder hebben geïnvesteerd in vliegtuigen en personenauto’s. Daarentegen zijn de investeringen in woningen opnieuw aanzienlijk gegroeid, maar wel minder sterk dan in het voorgaande kwartaal.

De krimp van de investeringen in personenauto’s kan samenhangen met de verandering in de bijtelling op zakelijke auto’s per 1 januari 2016. Om nog te profiteren van een lagere bijtelling hebben zakelijke rijders mogelijk de aanschaf van een personenauto eind 2015 naar voren gehaald. In welke mate de verandering in de bijtelling op zakelijke auto’s invloed heeft gehad, kan met deze cijfers niet worden vastgesteld.

Toegevoegde waarde naar bedrijfstak, 2016-IV
 mutatie
Energie6,7
Bouwnijverheid6,6
Water en afval4,9
Zakelijke dienstverlening3,3
Handel, vervoer en horeca2,8
Industrie2,4
Delfstoffenwinning2,2
Verhuur en handel onroerend goed2,1
Cultuur, recreatie, overige diensten1,9
Overheid, onderwijs en zorg1,2
Informatie en communicatie0,3
Financiele instellingen-0,6
Landbouw, bosbouw en visserij-1,8

Energiebedrijven en bouwnijverheid groeien het sterkst

De productie van energiebedrijven groeide het sterkst. Enerzijds is er minder elektriciteit ingevoerd en anderzijds was er meer vraag uit het buitenland naar elektriciteit. Ook de productie van de bouwnijverheid groeide opnieuw aanzienlijk, vooral de bouw van woningen trok verder aan.

Verder groeide de zakelijke dienstverlening in het vierde kwartaal weer sterk. Vooral de productie van de uitzendbranche was hoger dan in het vierde kwartaal van 2015. Dat is ook terug te zien in de banencijfers die CBS vandaag publiceert: het aantal uitzendkrachten nam opnieuw toe.

Ook de industrie produceerde meer dan een jaar eerder. Vooral de productie van de transportmiddelen en chemische producten groeide. Daarentegen kromp de productie van de agrarische sector. Dat is onder meer toe te schrijven aan de tuinbouw.

Bestedingen naar categorie
 20152016
Bruto binnenlands product22,1
Invoer goederen en diensten5,83,9
Investeringen in vaste activa9,94,8
Uitvoer goederen en diensten53,7
Consumptie huishoudens1,81,8
Consumptie overheid0,20,8

Bbp in 2016 ruim 2 procent groter dan in 2015

Met de publicatie van het vierde kwartaal is ook het eerste groeicijfer van 2016 bekend. Het bbp was 2,1 procent groter dan in 2015. De investeringen in vaste activa lagen 4,8 procent hoger dan in 2015. De export groeide in 2016 met 3,7 procent, terwijl de import 3,9 procent hoger was dan in 2015. De consumptie van gezinnen was 1,8 procent hoger dan een jaar eerder en de consumptie van de overheid was 0,8 procent hoger.

De groei van het bbp wordt breed gedragen. De investeringen in vaste activa en de consumptie van huishoudens droegen het meeste bij.

Eerste berekening

De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, wordt gepubliceerd op basis van de dan beschikbare informatie. Hiermee geeft het CBS een eerste beeld van de stand van de Nederlandse economie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De tweede berekening van de economische groei maakt het CBS bekend op vrijdag 24 maart. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en +0,4 procentpunt.

Bij elke nieuwe berekening bepaalt het CBS ook de nieuwe seizoengecorrigeerde cijfers van de eerder gepubliceerde kwartalen. Deze herberekening heeft niet geleid tot andere groeicijfers van de voorgaande kwartalen.