2016: grote steden groeien door geboorten en immigratie

© Hollandse Hoogte
De vier grote steden kregen er in 2016 de meeste inwoners bij, vooral door veel baby’s en immigratie. In ruim een op de vijf gemeenten daalde het aantal inwoners. Veel van deze gemeenten liggen in het noordoosten van Nederland. Dat meldt CBS.

Amsterdam groeide in de eerste elf maanden van 2016 van alle Nederlandse gemeenten het sterkst, met ruim 15 duizend inwoners. Op 1 december 2016 woonden er bijna 850 duizend mensen in de hoofdstad. In dezelfde periode groeiden ook de andere drie grote steden sterk. Rotterdam kreeg er ruim 8 duizend inwoners bij, Den Haag en Utrecht ruim 4 duizend.

Jaarlijkse bevolkingsontwikkeling (*2016 tot 1 december)
 NederlandAmsterdamRotterdamDen HaagUtrecht
20072,95,7-1,93,722
20084,911,47,21317,5
20095,415,710,113,924
20104,916,1813,414
20114,513,29,614,115,8
20122,911,60,17,617,8
2013314,43,36,119,4
20144,213,38,611,618,3
20154,614,49,51014,3
2016*6,418,113,28,612,4

Grote steden groeien al jaren

In verhouding tot het aantal inwoners groeiden alle vier de grote steden sinds 2008 vrijwel elk jaar harder dan Nederland als geheel. Landelijk kwamen er in 2016 (tot 1 december) per saldo 6 mensen per duizend inwoners bij. In Amsterdam waren dat er 18 per duizend, gevolgd door Rotterdam (13), Utrecht (12) en Den Haag (9). Utrecht was tot 2015 de sterkste groeier van de vier, maar de afgelopen twee jaar is dat Amsterdam.

Geboorten en immigratie zorgen voor groei

De bevolking van de vier grote steden groeide in 2016 zowel door natuurlijke groei, als door buitenlandse migratie. Met andere woorden: er werden meer baby’s geboren dan dat er mensen overleden en er vestigden zich meer immigranten dan dat er inwoners emigreerden. Vooral in Amsterdam kwamen veel immigranten en werden veel baby’s geboren.
Daar staat tegenover dat Amsterdam, net als Den Haag en Utrecht, inwoners verloor door binnenlandse verhuizingen. Dat was ook in 2015 al het geval. In vergelijking met de periode 2008-2014 verlaten weer meer gezinnen de grote steden. Zij vestigen zich voornamelijk in de randgemeenten. Van de vier grote steden trok in 2016 alleen Rotterdam iets meer inwoners uit andere gemeenten aan dan dat er Rotterdammers naar elders in Nederland verhuisden.

Bevolkingsgroei vier grote steden 2016 (tot 1 december)
 AmsterdamRotterdamDen HaagUtrecht
Natuurlijke groei5,0722,3312,2322,808
Binnenlandse verhuizingen-3,20,457-1,798-0,945
Buitenlandse migratie13,1915,554,0612,331

Bevolkingsdaling vooral in het noordoosten van Nederland

Niet alleen in de vier grote steden nam de bevolking in 2016 sterk toe. Ook enkele kleinere gemeenten waar veel nieuwbouw is bijgekomen, groeiden hard. Voorbeelden hiervan zijn Blaricum, Rijswijk, Zoeterwoude, Beemster, Bloemendaal, Bunnik en Landsmeer. De meeste van deze gemeenten liggen in de Randstad. Ook in Noordenveld en Steenbergen nam het aantal inwoners flink toe. In deze gemeenten is een asielzoekerscentrum gevestigd en schreven zich veel asielmigranten in.
In 83 van de 390 gemeenten (21 procent) nam het aantal inwoners in 2016 af. De meeste van deze gemeenten liggen aan de randen van Nederland en voornamelijk in het noordoosten, in de provincies Groningen en Drenthe. Ook in Zuid-Limburg neemt het aantal inwoners in verscheidene gemeenten af. In vrijwel alle gemeenten waar de bevolking krimpt, komt dit doordat er meer mensen overlijden dan er baby’s worden geboren. Dit is een gevolg van de sterker vergrijsde bevolking in deze regio’s. Daarnaast verhuizen er vanuit de meeste gemeenten waar het aantal inwoners daalt meer mensen naar elders in Nederland dan ervoor terugkomen. Het zijn vooral jongeren die wegtrekken, een proces dat de vergrijzing weer versterkt.