Invloed van binnenlandse verhuizingen op vergrijzing

De Nederlandse bevolking vergrijst, maar er bestaan aanzienlijke verschillen tussen regio’s in het percentage 65-plussers. Bovendien is de geografie van de vergrijzing in Nederland in de afgelopen twee decennia veranderd.
Vanaf halverwege de jaren 2000 is Nederland in versneld tempo vergrijsd. In vergelijking met andere Europese landen is de Nederlandse bevolking nog relatief jong, maar dit is aan het veranderen door de omvangrijke babyboomgeneratie die ouder wordt en de leeftijd van 65 jaar bereikt. Tussen de diverse regio’s in Nederland bestaan aanzienlijke verschillen in het aandeel 65-plussers en 80-plussers onder de bevolking. Bovendien is de geografie van de vergrijzing in korte tijd veranderd. Zo waren de grootstedelijke gebieden twintig jaar geleden nog gemiddeld vergrijsd, terwijl ze nu een relatief jonge bevolking hebben. De regio’s aan de randen van Nederland zijn in dezelfde periode bovengemiddeld snel vergrijsd. Een belangrijke kracht achter deze ontwikkelingen is het patroon van 
binnenlandse verhuizingen. Jongvolwassenen verhuizen steeds vaker over regiogrenzen heen en zijn vooral gericht op de Randstad en op regio’s met universiteiten. Dit houdt deze regio’s relatief jong.