Bbp groeit met 0,8 procent in derde kwartaal 2016

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
Het bruto binnenlands product (bbp) is in het derde kwartaal van 2016 met 0,8 procent gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016. Dit blijkt uit de tweede berekening van het bbp door CBS. Het bbp is een maat voor de omvang van de economie. Het groeicijfer is 0,1 procentpunt hoger dan bij de eerste berekening gepubliceerd op 15 november.

De groei van het bbp in het derde kwartaal is vooral te danken aan de toegenomen consumptie van gezinnen en investeringen. Ook het exportsaldo droeg positief bij. Ten opzichte van de eerste berekening is de groei van de consumptie van gezinnen en van de investeringen in vaste activa iets naar boven bijgesteld. De consumptie van de overheid is daarentegen wat naar beneden bijgesteld.

Tweede berekening

De tweede berekening wordt 90 dagen na afloop van het kwartaal gemaakt. De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de zakelijke dienstverlening, de bouw en de horeca, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uiterste bijstellingen bedroegen -0,3 en +0,4 procentpunt.

Geen bijstellingen in voorgaande kwartalen

Bij elke nieuwe berekening bepaalt CBS ook opnieuw de seizoengecorrigeerde reeks van de eerder gepubliceerde kwartalen. De tweede berekening van het derde kwartaal van 2016 heeft niet geleid tot aanpassingen in de kwartaal-op-kwartaalgroei van voorgaande kwartalen.

Groei ten opzichte van het derde kwartaal van 2015

Ten opzichte van een jaar eerder is de omvang van de economie in het derde kwartaal met 2,4 procent gegroeid. Volgens de eerste berekening was dat ook 2,4 procent.

Aantal banen groeit met 24 duizend in derde kwartaal 2016

Volgens de tweede berekening steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het derde kwartaal met 24 duizend ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016. De sterkste banengroei vond plaats in de zakelijke dienstverlening, vooral de uitzendbranche, met 18 duizend en in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca met 10 duizend. De eerste berekening, op basis van op dat moment beschikbare informatie, kwam uit op een stijging van 26 duizend banen in het derde kwartaal.

In het derde kwartaal van 2016 waren er volgens de tweede berekening 92 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer dan in hetzelfde kwartaal van 2015. Dat was bij de eerste berekening 95 duizend.