Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie per kwartaal en jaar, 2003-2022

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie per kwartaal en jaar, 2003-2022

Arbeidspositie Arbeidspositie voorgaande periode Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000)
Beroeps- en niet beroepsbevolking Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 13.212
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 9.412
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 5.209
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 2.724
Beroeps- en niet beroepsbevolking Zelfstandige Totaal personen 2022 2e kwartaal 1.479
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 356
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 3.444
Werkzame beroepsbevolking Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 9.544
Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 9.156
Werkzame beroepsbevolking Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 5.154
Werkzame beroepsbevolking Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 2.558
Werkzame beroepsbevolking Zelfstandige Totaal personen 2022 2e kwartaal 1.444
Werkzame beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 149
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 239
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 5.282
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 5.262
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 5.039
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 216
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Zelfstandige Totaal personen 2022 2e kwartaal 6
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 10
Werknemer met vaste arbeidsrelatie Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 11
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 2.755
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 2.441
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 99
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 2.310
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Zelfstandige Totaal personen 2022 2e kwartaal 32
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 128
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 185
Zelfstandige Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 1.507
Zelfstandige Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 1.453
Zelfstandige Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 16
Zelfstandige Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 32
Zelfstandige Zelfstandige Totaal personen 2022 2e kwartaal 1.406
Zelfstandige Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 10
Zelfstandige Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 43
Werkloze beroepsbevolking Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 329
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 82
Werkloze beroepsbevolking Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 14
Werkloze beroepsbevolking Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 64
Werkloze beroepsbevolking Zelfstandige Totaal personen 2022 2e kwartaal 4
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 120
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 127
Niet-beroepsbevolking Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 3.339
Niet-beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 174
Niet-beroepsbevolking Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 41
Niet-beroepsbevolking Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 101
Niet-beroepsbevolking Zelfstandige Totaal personen 2022 2e kwartaal 32
Niet-beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 87
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2022 2e kwartaal 3.078
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Per kwartaal en per jaar wordt de arbeidspositie op dat moment en de arbeidspositie een kwartaal respectievelijk een jaar eerder gegeven. Er worden drie arbeidsposities onderscheiden; werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking. Daarnaast wordt binnen de werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar positie in de werkkring. Bijvoorbeeld hoeveel personen met een flexibele arbeidsrelatie zijn gewisseld naar een vaste arbeidsrelatie. In de tabel worden zowel aantallen als percentages vermeld.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de standcijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd. In augustus 2022 zijn ook de cijfers over wisselingen op de arbeidsmarkt op basis van de EBB gereviseerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. Ook kunnen er voorlopig nog geen cijfers voor het 1e kwartaal van 2021 worden berekend.
In november worden nieuwe cijfers gepubliceerd voor de periode 2013 tot en met het eerste kwartaal van 2021. Die cijfers op basis van de oude EBB zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2e kwartaal 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
De kwartaalcijfers van het 1e tot en met het 3e kwartaal 2021 zijn gereviseerd, kwartaalcijfers vanaf het 4e kwartaal 2021 tot en met het 2e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Arbeidsdeelname; wisseling arbeidspositie per kwartaal. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.