Minder geregistreerde criminaliteit in Vinex-wijken

© Hollandse Hoogte
In Vinex-wijken ligt de geregistreerde criminaliteit beduidend lager dan gemiddeld in Nederland. De politie registreerde 57 misdrijven per duizend inwoners in 2015. In Vinex-wijken waren dit er 28 per duizend inwoners. Vinex-bewoners voelen zich ook veiliger in de eigen buurt dan gemiddeld. Vooral het verschil met de grotere steden is aanzienlijk. Dit blijkt uit onderzoek van CBS in het kader van 25 jaar Vinex.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/41bb591ed9454baca494ebadcc6ff676]

Vinex-wijken liggen vaak aan de rand van grotere steden. Vergeleken met deze gemeenten zijn in deze wijken vooral het aantal vermogensmisdrijven, zoals diefstal en heling, lager. In Vinex-wijken vonden in 2015 ongeveer 21 vermogensmisdrijven plaats per duizend inwoners. In de grotere steden waren dit er gemiddeld 52 per duizend inwoners. Ook het aantal geregistreerde vernielingen en geweldsmisdrijven ligt in deze nieuwbouwwijken lager dan in de grotere steden.

Geregistreerde criminaliteit, 2015
 Nederland4 grootste en 32 (middel)grote gemeentenVinex-wijken
Totaal misdrijven576828
Vermogensmisdrijven365221
Vernieling en misdrijven
tegen openbare orde en gezag
795
Gewelds- en seksuele
misdrijven
573

Minder woninginbraken in Vinex-wijken

Vinex-wijken hadden in 2015 iets minder last van woninginbraken dan gemiddeld in Nederland. Het verschil is nog groter met de grotere steden. In Vinex-wijken kregen 4 op de duizend inwoners te maken met een woninginbraak. In de grotere steden waren dit er 6 op de duizend.
Bewoners van Vinex-wijken nemen vaker preventiemaatregelen in en rondom het huis. Uit de Veiligheidsmonitor van CBS blijkt dat 20 procent van de Vinex-bewoners een alarminstallatie hebben tegenover 11 procent in de grotere steden. Van de Vinex-bewoners van de vier grote steden gaf zelfs een kwart aan dat hun woning over een alarminstallatie beschikt. Ook hebben woningen in Vinex-wijken vaker buitenverlichting dan gemiddeld.

Veiliger gevoel in Vinex-wijken

Niet alleen wordt er minder criminaliteit geregistreerd in Vinex-wijken, minder bewoners voelen zich ook wel eens onveilig vergeleken met de grotere gemeenten. In 2015 voelde van alle Nederlanders 18 procent zich wel eens onveilig in de eigen buurt. In de nieuwbouwwijken lag dit aandeel met 16 procent iets lager. Vooral de Vinex-bewoners in de vier grootste steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) voelen zich minder vaak onveilig dan hun stadsgenoten.  

Inwoners die zich wel eens onveilig voelen in hun eigen buurt, 2015
 TotaalVinex-wijken
Nederland18,116,1
4 grootste en 32
(middel)grote gemeenten
23,217,5
4 grootste gemeenten27,419,2

Dat minder Vinex-bewoners zich wel eens onveilig voelen, blijkt ook uit andere aspecten. Minder Vinex-bewoners lopen of rijden om om onveilige plekken te vermijden. Ook zijn er minder die zich vaak onveilig voelen als ze ’s avonds alleen thuis zijn.

Gevoel van toenemende criminaliteit

Inwoners van Vinex-wijken voelen zich dus relatief veilig. Desondanks gaf in 2015 bijna een op de vijf van deze inwoners aan dat de criminaliteit in hun buurt de afgelopen 12 maanden is toegenomen. Dit is hoger dan gemiddeld. In de Vinex-wijken van de vier grote steden zei zelfs bijna een kwart van de inwoners dat de criminaliteit in de eigen buurt het afgelopen jaar is gestegen.