Vinex-locaties

Voor de toewijzing van Vinex-uitleglocaties naar de wijk- en buurtcodes van CBS is gebruikgemaakt van een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving in 2015. In dit onderzoek is een lijst opgesteld van wijk- en buurtcodes van CBS die grotendeels samenvallen met de Vinex-uitleglocaties. Buurten uit deze lijst zijn gemarkeerd als Vinex-buurt als meer dan de helft van de woningvoorraad bestaat uit woningen met bouwjaar 1995 of jonger. De binnenstedelijke herontwikkeling, die officieel ook onderdeel is van VINEX, is dus niet meegenomen.