Arbeidsdeelname; ouderen

Bewerk tabel

Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname van ouderen in Nederland. De bevolking van 55 jaar of ouder (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 augustus 2020:
De kwartaalcijfers over het tweede kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Arbeidsdeelname; ouderen

Geslacht Leeftijd Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingBeroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolking (x 1 000) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer (x 1 000) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer met vaste arbeidsrelatie (x 1 000) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer met flexibele arbeidsrelatie (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige zonder personeel (zzp) (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige met personeel (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeMeewerkend gezinslid (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingPositie in de werkkringPositie in de werkkring onbekend (x 1 000) ArbeidsduurDeeltijdDeeltijd (x 1 000) DeeltijdMinder dan 20 uur per weekMinder dan 20 uur per week (x 1 000) DeeltijdMinder dan 20 uur per weekMinder dan 12 uur per week (x 1 000) DeeltijdMinder dan 20 uur per week12 tot 20 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week20 tot 35 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week20 tot 28 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week28 tot 35 uur per week (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingArbeidsduurVoltijd (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkloze beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar of ouder 2020 2e kwartaal 5.653 2.006 1.955 1.459 1.305 154 496 384 104 9 0 1.015 356 196 161 659 329 329 940 51 2,6 3.647 35,5 34,6
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 2020 2e kwartaal 256 205 199 154 141 13 45 31 13 1 0 84 20 7 13 64 31 32 115 7 3,2 50 80,3 77,7
Totaal mannen en vrouwen 56 jaar 2020 2e kwartaal 254 210 207 164 151 14 42 31 10 1 0 89 24 11 13 66 31 35 117 4 1,7 44 82,7 81,3
Totaal mannen en vrouwen 57 jaar 2020 2e kwartaal 249 198 195 153 140 13 42 29 12 1 0 86 20 8 12 66 31 35 110 3 1,6 50 79,7 78,5
Totaal mannen en vrouwen 58 jaar 2020 2e kwartaal 245 193 188 149 137 13 39 29 9 0 0 90 21 7 14 68 32 37 98 5 2,5 52 78,7 76,7
Totaal mannen en vrouwen 59 jaar 2020 2e kwartaal 239 179 175 138 125 13 37 27 9 0 0 84 25 12 14 59 29 30 91 4 2,4 60 75,0 73,2
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2020 2e kwartaal 234 174 170 135 123 11 36 26 9 1 0 78 23 10 13 55 27 28 92 4 2,3 60 74,4 72,7
Totaal mannen en vrouwen 61 jaar 2020 2e kwartaal 229 163 160 124 113 10 36 27 8 1 0 78 26 10 15 53 25 28 82 3 2,1 66 71,4 69,9
Totaal mannen en vrouwen 62 jaar 2020 2e kwartaal 223 142 138 110 103 8 28 22 5 0 0 74 18 8 10 56 28 28 64 4 2,7 81 63,8 62,1
Totaal mannen en vrouwen 63 jaar 2020 2e kwartaal 217 130 125 96 89 7 29 23 6 0 0 68 22 10 12 46 25 21 57 5 3,9 87 59,7 57,4
Totaal mannen en vrouwen 64 jaar 2020 2e kwartaal 211 114 109 86 79 7 24 19 5 0 0 67 22 10 13 45 23 22 42 5 4,4 97 54,1 51,7
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2020 2e kwartaal 206 86 83 60 55 5 23 18 5 0 0 47 19 11 8 28 15 13 36 3 3,4 120 41,7 40,3
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2020 2e kwartaal 201 43 41 26 21 5 15 13 2 0 0 27 13 9 3 14 8 5 14 2 3,8 159 21,1 20,3
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2020 2e kwartaal 199 26 25 12 6 5 13 11 2 0 0 21 12 9 3 9 6 2 4 1 . 173 12,9 12,4
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2020 2e kwartaal 193 25 25 9 3 6 16 14 2 0 0 20 16 11 5 5 3 2 5 0 . 168 13,0 12,9
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2020 2e kwartaal 189 17 16 6 3 3 11 9 2 0 0 14 8 7 2 5 4 2 3 1 . 172 9,0 8,7
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2020 2e kwartaal 1.242 986 964 759 694 65 204 148 53 4 0 433 110 45 65 323 153 169 531 22 2,3 256 79,4 77,6
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2020 2e kwartaal 1.114 724 703 550 507 43 153 117 33 3 0 366 111 48 62 255 127 128 336 21 2,9 391 65,0 63,0
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2020 2e kwartaal 989 196 190 112 88 24 78 65 13 1 0 128 68 47 21 60 36 25 62 6 3,3 793 19,8 19,2
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2020 2e kwartaal 941 71 70 27 12 16 43 38 3 1 0 62 49 43 6 14 9 5 8 1 1,5 869 7,6 7,4
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2020 2e kwartaal 2.357 1.710 1.666 1.309 1.201 108 357 264 86 6 0 799 221 94 127 578 281 298 867 44 2,6 647 72,5 70,7
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar 2020 2e kwartaal 1.929 267 260 139 99 40 121 103 16 2 0 190 116 89 27 74 45 30 69 8 2,8 1.662 13,9 13,5
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2020 2e kwartaal 1.367 29 29 11 5 6 18 16 2 1 0 25 19 13 6 6 4 2 4 0 . 1.338 2,1 2,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens