Met arbeidshandicap vaak niet actief op arbeidsmarkt

Mannen die bij UWV achter een pc zoeken naar vacatures
© ANP
In 2015 telde Nederland 1,7 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar die aangaven dat ze door een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd werden in het krijgen of uitvoeren van werk. Bijna 400 duizend van deze arbeidsgehandicapten waren tussen de 25 en 45 jaar oud. Van hen was de helft niet actief op de arbeidsmarkt. Dat meldt CBS.

In de leeftijdsgroep die gemiddeld genomen de hoogste arbeidsparticipatie heeft, de 25- tot 45-jarigen, had 9,4 procent een arbeidshandicap. Dit zijn bijna 400 duizend mensen. De helft van hen behoort niet tot de beroepsbevolking: zij hebben niet recent naar werk gezocht of zijn hiervoor niet direct beschikbaar. Dat percentage is veel hoger dan onder de 25- tot 45-jarigen zonder arbeidshandicap, van wie 8 procent niet actief is op de arbeidsmarkt.

Minder dan de helft van arbeidsgehandicapten heeft betaald werk

Van de 25- tot 45-jarigen met een arbeidshandicap had 42 procent betaald werk. Van de 194 duizend die tot de arbeidsgehandicapte beroepsbevolking worden gerekend, waren er 27 duizend (14 procent) werkloos. Bij niet-arbeidsgehandicapten was het percentage met betaald werk ruim twee keer zo hoog (87 procent), en lag het werkloosheidspercentage met 5 procent veel lager.

Arbeidsdeelname van 25- tot 45-jarigen, 2015
 ArbeidsgehandicaptNiet arbeidsgehandicapt
Totaal4287,3
Mannen4391,7
Vrouwen4282,8

Werkloosheidspercentage van 25- tot 45-jarigen, 2015
 ArbeidsgehandicaptNiet arbeidsgehandicapt
Totaal13,85,1
Mannen16,54,5
Vrouwen11,75,8

Met arbeidshandicap minder vaak een vast dienstverband

Werkzame arbeidsgehandicapten tussen de 25 en 45 jaar hebben minder vaak een vast dienstverband dan niet-arbeidsgehandicapten: respectievelijk 63 en 69 procent. Ze werken vaker als werknemer met een flexibel dienstverband (21 vs. 17 procent) of als zzp’er (14 vs. 10 procent). Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. Vooral in dienstverlenende beroepen werken naar verhouding veel personen met een arbeidshandicap. Zij zijn bijvoorbeeld werkzaam als kapper, schoonheidsspecialist of schoonmaker.

Arbeidsgehandicapten (25 tot 45 jaar) per beroepsklasse, 2015
 Arbeidsgehandicapt
Dienstverlenend8,8
Creatief/taalkundig5,5
Zorg en welzijn5,3
Openbaar bestuur,
veiligheid/juridisch
5,2
Transport/logistiek5
Agrarisch4,9
Pedagogisch4,8
ICT4,8
Commercieel4,6
Bedrijfseconomisch,
administratief
4,5
Technisch4
Managers2,5
Overig4,5

Een op de vijf arbeidsgehandicapten wil meer uren werken

Een op de vijf werkzame arbeidsgehandicapten tussen de 25 en 45 jaar zou graag meer uren willen werken. Bijna 10 procent wil liever minder uren en iets meer dan 70 procent wil niet meer of minder uren werken. Degenen zonder arbeidshandicap geven vaker aan hun arbeidsduur niet te willen veranderen. Hierbij speelt een rol dat niet-arbeidsgehandicapten vaker dan arbeidsgehandicapten voltijd werken. Minder voltijders dan deeltijders willen hun arbeidsduur veranderen. Arbeidsgehandicapte mannen geven vaker dan niet-arbeidsgehandicapte mannen aan minder te willen werken. Het betreft vooral mannen met een arbeidshandicap die fulltime werken.

Gewenste arbeidsduur van 25- tot 45-jarigen, 2015
 Wil meer werkenNiet meer, niet minderWil minder werken
Mannen
Arbeidsgehandicapt22699
Niet-arbeidsgehandicapt10855
Vrouwen
Arbeidsgehandicapt19729
Niet-arbeidsgehandicapt14779